Logo AOPA

Internetconsultatie VFR buiten UDP

Na vele jaren inzet van AOPA is er een wettelijke conceptregeling opgesteld om VFR vliegen buiten de daglichtperiode mogelijk te maken. Hiermee wordt de lacune tussen het wel hiertoe kunnen opleiden maar niet kunnen beoefenen opgelost. Deze regeling zal, indien aangenomen, gaan gelden voor vliegtuigen, helikopters, luchtschepen en TMG's. Dit zijn luchtvaartuigen die onder EASA regels vallen, MLA's zijn daardoor vooralsnog uitgesloten omdat die onder nationale regelgeving vallen.

Leest u a.u.b. het volledige artikel! Het is van belang dat er zo veel mogelijk ondersteunend & positief gereageerd wordt op deze consultatie van het ministerie. 

https://www.internetconsultatie.nl/zichtvliegen_buiten_de_daglichtperiode

Lees meer
Logo AOPA

Waarom lid zijn van AOPA?

Soms horen wij WAAROM zou ik lid worden van AOPA? Hierbij een van de vele voorbeelden waar AOPA aan de voorkant ingrijpt voordat de doorsnee vlieger er wat van gaat merken. Zoals bekend zijn drones "hot". Er zit veel kapitaal achter. Politieke kopstukken wringen zich naar voren om maar niks te missen en vooral de successen van drones op hun conto te schrijven. Drones zijn ook gewoon luchtruimgebruikers zoals de KLM, de politiehelikopter en de hobby piloot om er maar een paar te noemen.

Lees meer

Terugblik Fly-In

Het bestuur van AOPA Netherlands wil iedereen bedanken voor hun deelname en toevoeging aan de Fly-In van 29 juni j.l. . Ondanks de treurige recentelijke gebeurtenissen mogen we terug kijken op een geslaagde dag voor de GA-community. Wat daar ook aan bij heeft gedragen was natuurlijk het prachtige weer. Volgend jaar zal de Fly-In plaatsvinden aan de andere kant van het land, op het mooie Texel. Dat duurt echter nog even!

Uitstel opening Lelystad Airport

De opening van de uitbreiding van de luchthaven stond  - na een eerder uitstel - gepland in april 2020. Minister Van Nieuwenhuizen van I&W heeft laten weten dat dit niet langer haalbaar is. 

Lees meer
Logo AOPA

Zorgen AOPA over Lelystad Airport houden aan

Bij brief van 7 januari heeft AOPA aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aantal zorgen geuit ten aanzien van de ontwikkeling van Lelystad Airport, meer in het bijzonder ten aanzien van het ontwerp van de VFR-routes. Inmiddels is daar een schriftelijk antwoord op gekomen (download).

Lees meer
Logo AOPA

Naamswijziging EHSE in officiŽle publicaties

HOEVEN/Seppe wordt BREDA/Seppe vanaf 20 juni. Het betreft een wijziging in ANSP-publicaties. Er verandert niks aan de ICAO-code van het veld en in de volksmond blijft Breda International Airport natuurlijk gewoon 'Seppe'. 

"Luchthavenmeester Jan Voeten laat weten dat vanaf 20 juni de naam Hoeven/Seppe wordt gewijzigd in Breda/Seppe. ,,In internationale publicaties via de luchtverkeersleidingen werd nog altijd de combinatie Hoeven als gemeentenaam met Seppe gebruikt. Feitelijk al sinds 1997 onjuist, want toen is bij de gemeentelijke herindeling de naam Halderberge ontstaan. Het had toen als Halderberge/Seppe moeten worden.‘’" - BN DeStem 

DM gebied

Ook afwezigheid Dutch Mil is potentieel onveilig

Dutch Mil verzorgt in grote delen van Nederland de wettelijk verplichte Flight Information Service (FIS). Waar in de ons omringende landen naast melden van de QNH ook spontaan voor ander verkeer wordt gewaarschuwd, is in Nederland de dienst vaak geheel afwezig en wordt zelfs de frequentie niet bemand. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Uiteraard betekent vliegen onder VFR dat de vlieger zelf verantwoordelijk is voor separatie, maar iemand die op verzoek informatie verstrekt (en liefst ook actief meekijkt) is niet voor niets wettelijk verplicht gesteld.

Wij vinden ontbreken ervan een melding in het kader van Veiligheids Management waard: meld hier

 

Lees meer

Airspace Infringements, LVNL heeft alertsystemen verbeterd

De vliegers die een infringement begaan zullen met een amber knipperend signaal direct op de schermen van de FISO (Flight Information Service Officer) zichtbaar worden. De FISO kan dan via de radio contact opnemen met de piloot en hem verwijzen naar een veilige koers. Het is daarom van levensbelang dat je uitluistert op de frequentie die hoort bij het luchtruim waarin je vliegt, ook als je je niet aanmeldt!

Tijdens een rondleiding op het Area Control Centre, afgelopen dinsdag, werd vanuit LVNL benadrukt dat ze niet als politieagent willen optreden, en 'Just Culture' staat er hoog in het vaandel. De veiligheid blijft echter de hoogste prioriteit. Tevens wordt de VFR vlieger aangemoedigd zich 'gewoon' te melden voor Flight Information Service, deze service wordt 'as far as practicable' verleend. 

Lang verhaal kort: door middel van communicatie worden problemen voorkomen. Luister in ieder geval uit en zorg dat je bereikbaar bent! Onder 'lees meer' treft u een artikel van LVNL m.b.t. tot deze systemen. 

Lees meer

AOPA Fly In 2020 op Texel

Terwijl de Fly In 2019 nog moet plaatsvinden, heeft het AOPA bestuur besloten de Fly In 2020 op Vliegveld Texel te organiseren. Havenmeester Ed de Bruijn is enthousiast over het plan. De exacte datum is nog niet bekend, maar de insteek is om er een mooie happening van te maken.

Lees meer

Air BP Teuge

Gebruikers van luchthaven Teuge ontvingen onlangs een e-mail. De tankinstallatie zal spoedig worden vernieuwd. Facturatie zal rechtstreeks via Air BP gaan, en niet meer via de luchthaven. U kunt enkel gebruik maken van de installatie met de zogenaamde 'sterling card' van BP. Als u vaak tankt op Teuge dan is het wellicht verstandig deze, zo nodig, tijdig aan te vragen.

Herstel grasmat Hilversum

Een aantal vlakken op het grasveld van Vliegveld Hilversum wordt opgeknapt. Let op: tijdelijk zijn er andere ground movement charts dan die in de AIP van toepassing!

Lees meer

Restricties boven het Kanaal

Door maritieme surveillance boven het Kanaal zijn er 4 tijdelijke gebieden met beperkingen ingesteld in de London FIR en Paris FIR. Deze surveillance zal worden uitgevoerd door een drone (Skeldar V-200). De drone zal over het Kanaal vliegen in een denkbeeldige corridor met als breedte de lijn tussen Le Tourquet en Calais. 

Mocht u tussen mei en september een mooie vliegtrip hebben gepland waarbij u het kanaal oversteekt, klik dan zeker even op 'Lees meer'. Ook zal het AIP supplement worden opgenomen op onze website op de pagina TGB'S.

Lees meer

Discover Elba!

Fly-in in het mediterraanse gebied! AOPA Italië zocht het prachtige eiland Elba uit als locatie. 

 

Lees meer

General Aviation 2020-2050

Hierbij treft u het General Aviation Position Paper 2020 - 2050 aan van de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA). 

Het opstellen van de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 en het in gang zetten van de Luchtruimherziening 2023 markeren een nieuw punt in de Nederlandse luchtvaart.

Het civiele groothandelsverkeer groeit nog steeds en bereikt vastgestelde grenzen. Het oprekken van deze grenzen stuit op maatschappelijke weerstand en heeft voorziene restrictieve gevolgen voor GA. Anderzijds zijn er bij een integrale luchtruimherziening ook kansen voor GA. De sector wil hier als stakeholder een constructieve bijdrage aan leveren door het realiseren van deze kansen waarbij haar eigen belangen gewaarborgd worden.

Lees meer