Gevolgen Brexit voor de GA (situatie 30 november 2020)

Per 31-12-2020 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU. Dat heeft (a.o.) voor de luchtvaart een aantal gevolgen. Een deel daarvan is duidelijk maar een deel is nog niet helemaal. We moeten afwachten of er een Brexit overeenkomst komt en wat er in die overeenkomst zal staan. De UK CAA heeft vooruitlopend hier op een aantal webinars georganiseerd om informatie te delen en de mogelijkeheid te geven vragen te stellen. AOPA heeft een aantal vragen uitgezet bij de CAA en wij hopen binnenkort uitsluitsel te krijgen. Deze vragen gaan met name over het LAPL en G registraties en Annex 1 luchtvaartuigen. Als er andere vragen zijn kunnen we deze wellicht meenemen in de gesprekken met de CAA.

Lees meer

Piper AD

Een nieuwe AD betreffende corrosie in de vleugels van bepaalde Piper PA-28 en PA-32 vliegtuigen is uitgevaardigd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA.  "Deze AD werd ingegeven door meldingen van corrosie in een gebied van de hoofdvleugelbalk dat niet gemakkelijk toegankelijk was voor inspectie", zei de FAA.

"Deze AD vereist het inspecteren van de linker en rechter hoofdvleugelbalken op corrosie en, als corrosie wordt gevonden, het nemen van alle nodige corrigerende maatregelen.". De AD is alleen van toepassing op bepaalde serienummers van Piper-modellen PA-28-140, PA-28-150, PA-28-160, PA-28-180, PA-28-235, PA-32-260 en PA- 32-300.

 

Lees meer

Webinar: 'Nederland versnelt op duurzame luchtvaart'

Op dinsdag 8 december, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt een digitale meeting plaats, waarin met de deelnemers aan de Duurzame Luchtvaarttafel terug wordt gekeken op de ontwikkelingen en mijlpalen die er dit jaar zijn bereikt en wordt vooruit gekeken naar de toekomst.

De meeting wordt geopend door Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Nationaal Onderzoeks- en Ontwikkelings Programma Duurzame Luchtvaart – TU Delft, NLR en Lucht- en Ruimtevaart Nederland
  • Blue sky & grow your own airplane – Airbus en Stichting Innovatie Glastuinbouw
  • Market Opportunities for sustainable aviation in the Netherlands – GKN Fokker, Toray Advanced Composites Europe en Aeronamic
  • Toekomstbestendige luchthavens – RHIA, RTHA en Vopak
  • Taxibot: duurzaam taxiën – Schiphol
  • A SAF journey: the positive developments of the sector thus far and its promising future – KLM en SkyNRG
  • Our future flies in Clean Skies: General Aviation as grassroot for Sustainable Aviation in the Netherlands – Platform Duurzaam Vliegen, AeroDelft
Lees meer

Vraag het de Lelystad Verkeersleider, deel 2

Speciaal voor recreatieve vliegers organiseert LVNL op donderdag 10 december om 20.00 uur voor de tweede keer een online vragensessie. In een uur tijd kunt u aan de  torenverkeersleiding elke vraag stellen over VFR-vliegen op Lelystad Airport!

Lees meer

Vliegen in de winter

De winter komt er weer aan, afgelopen dagen hebben we in grote delen van het land de eerste nachtvorst alweer gehad.
Veel vliegers zullen het afgelopen jaar niet de uren hebben gemaakt die ze normaal zouden maken, de meesten wegens de restricties rondom COVID-19.
Current blijven is dan ook misschien niet voor iedereen even makkelijk. Hoewel de winter is altijd een prachtige periode is om te vliegen met mooie vergezichten en rustig weer; de korte dagen, kou en mogelijkheid op icing bieden wel extra risico's om bewust van te zijn. Bij twijfel kan een vluchtje met een instructuur een goed idee zijn om weer even de belangerijke punten op te frissen.

De UK CAA heeft hier een mooi artikel over geschreven.

Lees meer
ILT

Verder verlichting tijdperioden voor brevetten en ratings, bevoegdheden

In verband met de uitbraak van COVID-19 en de daarmee samenhangende beperkingen heeft ILT opnieuw een uitzondering gemaakt op de geldigheid en andere tijdsperiodes voor luchtvarenden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet deze verlenging wel worden aangetekend door een hiertoe bevoegde examinator. 
Alvorens door de examinator de geldigheidsduur wordt verlengd moet deze een briefing geven ten einde de kennis op te frissen. 
Deze briefing bevat type of klasse specifieke abnormale- en noodprocedures.  
Verder zijn er beperkingen aan de duur van de verlenging als er al eerder gebruik is gemaakt van de “oude" verlengingsregeling. De verlenging mag voor brevetten bij elkaar opgeteld niet meer dan 8 maanden zijn en voor certificaten maximaal 12 maanden.
 
Lees meer

AOPA en NACA pleiten voor betere dienstverlening Lelystad (IFR)

Op 7 november 2019 is luchtverkeersleiding ingevoerd op Lelystad Airport. LVNL en CLSK (Commando Luchtstrijdkrachten) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van het vliegverkeer waarbij een verdeling werd aangebracht voor de afhandeling van dit verkeer. LVNL is verantwoordelijk voor de afhandeling van het plaatselijke verkeer en CLSK neemt de naderingsverkeersleiding voor haar rekening.

De luchthaven Lelystad kent openingstijden van 0700 tot 2200 en volgens het Nederlandse AIP wordt er gedurende deze periode luchtverkeersleidings-dienstverlening geleverd. In de praktijk is dit slechts ten dele het geval. Plaatselijke (toren) verkeersleiding is aanwezig gedurende deze openingstijden maar CLSK heeft de naderingsverkeersleiding ernstig beperkt en levert deze dienst slechts tussen 1800 en 2200 waarbij aangetekend dient te worden dat per NOTAM ook deze beperkte openingstijden regelmatig worden geannuleerd waardoor er dikwijls geen enkele vorm van naderingsverkeersleiding beschikbaar is.

Lees meer

Seppe trakteert op worstenbroodjes

Af en toe valt ons oog op leuke acties van vliegvelden. En we willen toch graag een extra reden hebben om ergens naartoe te vliegen. Wat dacht je van deze: "vanaf vrijdag 20 november tot en met 31 december aanstaande krijgt iedere inzittende van een bezoekend vliegtuig op vrijdagen, zaterdagen en zondagen een gratis Brabants Worstenbroodje voor bij de koffie en thee. Die altijd al gratis wàs. Zo wordt een tussenstop op Breda Airport nog aantrekkelijker voor iedereen die meevliegt." Ook de rest van de nieuwsbrief van Breda International Airport willen we je niet onthouden. 

Lees meer

Cessna AD

De FAA heeft een Airworthiness Directive (AD) uitgevaardigd die van invloed is op duizenden Cessna eenmotorige vliegtuigen met zuigermotoren.

Lees meer

Verzoek van Teuge

Ondanks dat het in het AIP anders vermeld staat, is het verzoek van de havendienst op Teuge om na de start van baan 08, vóór het punt E de bocht in te zetten en niet te wachten tot dit punt gepasseerd is. Zoals aangegeven met de lichtblauwe pijl in de tekening. Bij het overvliegen van punt E wordt over bebouwing gevlogen en dat geeft geluidshinder.

De AIP kaartjes zullen worden aangepast.

Consultatie ILT tarieven

Op 18 september meldden wij te zijn geconsulteerd betreffende door het CBR vast te stellen tarieven 2021. Onder embargo mochten wij het percentage van 5,8% toen nog niet noemen. Wij hebben geadviseerd de tarieven op een redelijk niveau te brengen en daaruit de kosten te dekken i.p.v. de kosten als uitgangspunt te nemen en de tarieven daarboven uit te laten komen. Zoals verwacht: dovemansoren.

Gelukkig worden we wederom geconsulteerd en wel voor de vast te stellen tarieven 2021 die ILT wil gaan hanteren voor haar diensten. Uiteraard moeten de tarieven omhoog en wel met 1,7%. Vanaf 9 november staat de consultatie open op Internetconsultatie.

<Citaat:> Het doel van deze consultatie is betrokkenen te informeren en te consulteren over de voorgenomen tariefswijziging. Deze internetconsultatie betreft de door de ILT gehanteerde tarieven.

Lees meer
De N27FF, nog in dienst van de Golden Knights

Fokker Friendship strijkt neer op Lelystad

Op 3 november streek de Fokker F.27 Friendship N27FF neer op Nederlandse bodem. Het toestel werd in oktober van vorig jaar aangeschaft via een veiling. Het deed dienst bij de US Army als vliegtuig om parachutisten mee te droppen. Samen met een zustervliegtuig heeft deze Troopships onafgebroken diensten geleverd tot vorig jaar.

Lees meer
Logo AOPA

Melden incidenten (correctie)

De GA-sector is nog niet erg gewend aan het melden van incidenten en ongelukken. Toch is het verplicht om een melding te maken als u betrokken bent bij een gebeurtenis uit één van de categorieën die beschreven staat in de EU regelgeving.

Wij publiceerden een brochure van de EU waarin de verplichte meldingen staan beschreven. Dit was echter een overzicht met verplichte meldingen voor de "grote luchtvaart". Met dank aan een oplettend lid dat AOPA hier terecht op wees. Wij, als Algemene Luchtvaartvliegers, hebben ons te houden aan een protocol dat beschreven staat in Annex 5 van van IR (EU) 2015/1018.

Lees meer

NOTAM COVID-19 verlengd

Vandaag maakte het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons kenbaar dat de huidige NOTAM betreffende maatregelen voor de GA i.v.m. COVID-19 ongewijzigd is verlengd tot 15 januari 2021. Het is en blijft van groot belang de NOTAM met het oog op de belangen van de GA goed na te leven.

Lees meer

Evaluatie n.a.v. meldpunt Lelystad

Introductie

Op 15 april 2020 heeft LVNL met de koepelpartijen (AOPA, NACA, KNVvL) afzonderlijke evaluatiegesprekken gevoerd waarin werd teruggekeken naar de start op Lelystad Airport van de gecontroleerde luchtverkeersleidingsoperatie. Op 7 oktober 2020 hebben de koepelpartijen met LVNL teruggekeken op de afgelopen zomerperiode. In overleg met de koepelpartijen heeft LVNL voorgesteld om één gezamenlijke bijeenkomst (onder meer i.v.m. aangescherpte Coronamaatregelen via Teams) te houden.

Het doel van de LVNL-evaluatie is het bewaken van de performance (veiligheid en capaciteit) van de Lelystad-operatie, informatie te leveren voor het instellen, bewaken, verfijnen en/of opheffen van de (tijdelijke) maatregelen en om informatie te leveren om de awarenesscampagne uit te breiden of aan te scherpen.

Dit verslag bevat op hoofdlijnen een samenvatting van het gesprek. Van het gesprek is een concept verslag opgesteld, waarbij de geïnterviewden de gelegenheid hebben gekregen hierin wijzigingen door te voeren of aanvullingen in te brengen. Na het verwerken van het reviewcommentaar is het verslag vastgesteld en per mail verzonden aan de deelnemers van het gesprek.

Samengevat: een grote verbetering in de operatie

Gezamenlijk geven de koepelpartijen aan dat er deze zomer grote stappen voorwaarts zijn gemaakt door de Luchtverkeersleiding. De vliegers ervaren dat de operatie nu veel soepeler gaat dan in de beginperiode. De luchtverkeersleiding is flexibeler geworden om verzoeken van gebruikers in te willigen; de verkeersleiding denkt mee met de vliegers. Een goed voorbeeld daarvan is het faciliteren van 'directs' voor zowel de aankomsten als vertrekkende vluchten. Ook benoemen de gebruikers de voortgang die er is gemaakt op het dossier 'formatievliegen' en de helikopter-operatie. Wel geven zij nog enkele aandachtspunten aan. Onderstaand is daar een samenvatting van opgenomen.

Lees meer
Logo AOPA

TGB Lonneker, Twente en Terlet gesloten van 30/11 tot 3/12

In verband met de oefening Lowlands 2 zijn bovengenoemde gebieden op verschillende tijdstippen gesloten

TGB Lonneker

maandag 30 november 2020 van 20:00 uur tot 22:00 uur lokale tijd;

dinsdag 1 december 2020 van 20:00 uur tot 22:00 uur lokale tijd;

TGB Twente

donderdag 3 december 2020 van 15:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;

TGB Terlet

maandag 30 november 2020 van 19:00 uur tot en met 23:00 uur lokale tijd;

dinsdag 1 december 2020 van 19:00 tot en met 23:00 uur lokale tijd.