COVID-19 Protocol GA per 1 juni 2020

De sectorpartijen AOPA, KNVvL en NACA hebben hun gezamenlijk protocol voor de verschillende GA-activiteiten in overeenstemming gebracht met de nieuwste richtlijnen (per 1 juni 2020). Samenkomsten ten behoeve van vliegopleidingen zijn per 1 juni 2020 (onder voorwaarden) weer mogelijk. 

De NOTAM-tekst luidt per 1 juni 2020 als volgt:

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS.

IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING COVID-19 MEASURES BASED ON THE DIRECTIVE OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, WELFARE AND SPORT AND THE MINISTRY OF JUSTICE AND SECURITY, GENERAL AVIATION FLIGHTS AND AERIAL WORK WITH MORE THAN 2 POB ARE PROHIBITED UNLESS A DISTANCE OF AT LEAST 1,5M CAN BE ASSURED.  

BEFORE COMMENCING THE FLIGHT, THE PILOT AND PASSENGER/STUDENT SHALL:

1.    PERFORM A HEALTH CHECK BASED ON THE RIVM GUIDELINES (HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/WERK/CONTACTBEROEPEN);

2.    DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS;  

3.    ADHERE TO ADDITIONAL COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

 POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

FROM: 01 JUN 00:00    TO: 01 JUL 23:59 EST

Lees meer

Nieuwe situatie Lelystad vraagt aandacht

Nieuwe situatie Lelystad vraagt aandacht

Met het zomerseizoen voor de deur en de versoepeling van Corona-maatregelen neemt het vliegverkeer op Lelystad Airport weer toe. Lelystad Airport is sinds 7 november 2019 een gecontroleerde luchthaven. Nog niet iedere vlieger zal vertrouwd zijn met de nieuwe situatie. De nieuwe routes en procedures en het complexe luchtruim rond Lelystad vergen een zorgvuldige vluchtvoorbereiding. LVNL heeft een bulletin gemaakt en vraagt de aandacht voor dit onderwerp.

Lees meer

Vliegschool Hilversum sluit zich aan bij AOPA

Niet alleen individuele vliegers en vliegtuigeigenaren, ook organisaties die actief zijn binnen de gemotoriseerde GA kunnen lid worden van AOPA. Zo hebben inmiddels 18 motorvliegclubs in Nederland zich bij ons aangesloten. Die hebben vaak soortgelijke of gezamenlijke belangen. De onderlinge kennisuitwisseling draagt positief bij aan de positie van de vliegclubs en daarmee aan de positie van de GA in Nederland. Via AOPA lopen vaak de contacten met instanties als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ILT en LVNL. De vliegclubs hebben op hun beurt weer goed zicht op lokale ontwikkelingen. 

Vandaag heeft Vliegschool Hilversum (VSH) zich aangesloten bij AOPA. Hoewel geen vliegclub, stemmen de activiteiten van VSH (het opleiden van vliegers) in belangrijke mate overeen met de activiteiten van de vliegclubs. We heten Vliegschool Hilversum van harte welkom! Meer informatie over de vliegschool tref je hier aan: VSH.

De toekomst van de luchtvaart, feiten versus framing

Oud KLM-gezagvoerder en oud-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Benno Baksteen, heeft een buitengewoon interessante presentatie gemaakt over 'feiten en framing' van de luchtvaart. De hetze tegen de luchtvaart begint onaangename vormen aan te nemen. Een fatsoenlijke discussie over de plussen en de minnen van de luchtvaart is kennelijk niet meer mogelijk. Hoewel de presentatie betrekking heeft op de grote luchtvaart, straalt het ook uit naar de General Aviation.

Lees meer

ABL: opvallende meldingen uit de GA

Van het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) ontvingen wij weer een overzicht van opvallende meldingen uit de General Aviation. Het is goed om te constateren dat het ABL de sector inmiddels met een grotere regelmaat informeert over voorvallen (hoewel natuurlijk elk voorval er één teveel is). Het overzicht (d.d. 20 mei) tref je aan via de hyperlink.

Lees meer

Sunny Swift Issue 22: Collision avoidance - make yourself seen

Many pilots have experienced situations in flight when another aircraft came too close without them being aware or when a mid-air collision did not occur just by coincidence. EASA recently reviewed this type of scenario and developed new actions to help mitigate the risk.

As well as improvements in airspace design and management of airspace, the plan also relies on promising technological developments in the area of non-certified traffic awareness systems. Despite these systems not always being mutually compatible, their wider use combined with improvements of their interoperability could significantly help in reducing the airborne collision risk, especially in situations when uncontrolled traffic is involved. In support of these developments EASA came up with a novel concept called iConspicuity.

This latest story of Sunny Swift introduces this new concept and also recognises the efforts leading to a broader compatibility of various iConspicuity systems.

The main message here is that being equipped with an iConspicuity compatible system, and activating it, can improve pilots' awareness of nearby traffic and thus make a timely avoidance manoeuvre possible so to avoid mid-air collision.

Lees meer

Pamflet CAA over CO vergiftiging

De Britse CAA heeft deze maand een pamflet uitgebracht over de risico's van CO-vergiftiging tijdens het vliegen. Hoewel de kansen op een dergelijke situatie heel klein zijn, is het de moeite van het lezen zeker waard. Als de situatie zich voordoet, dan kan dat fatale gevolgen hebben. 

Lees meer

AOPA-leden unaniem akkoord met jaarverslag 2019

De Algemene Ledenvergadering van AOPA Netherlands kon op 16 mei geen doorgang vinden vanwege de corona-crisis. In verband daarmee heeft het bestuur digitaal goedkeuring gevraagd voor het jaarverslag 2019 (inclusief financieel jaarverslag). De mogelijkheid tot stemming stond open van 5 tot 16 mei. De leden hebben het jaarverslag 2019 unaniem goedgekeurd en het bestuur décharge verleend voor het in 2019 gevoerde beleid. Tevens zijn de leden akkoord gegaan met uitstel van de ALV tot nader order. 

Lees meer

Verantwoord vliegen naar 2050 (Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050)

Vandaag is de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 'Verantwoord Vliegen naar 2050' gepubliceerd. De ontwerp nota bevat een aantal interessante passages met betrekking tot de General Aviation. Wil je de stukken lezen, klik dan op [ documenten betreffende ontwerp luchtvaartnota ].

Er is een klein paragraafje over de GA. Daarin staat het volgende: "Samenwerking tussen luchthavens voor de GA is van groot belang in verband met eventuele verdringingseffecten. Zo zal bij het doorgroeien naar 45.000 bewegingen op Lelystad Airport voor het grote commerciële vliegverkeer mogelijk een deel van het kleine vliegverkeer naar andere regionale luchthavens uitwijken. Samen met de Rijksoverheid ontwikkelen de regionale luchthavens en provincies (als regionaal bevoegd gezag) beleid dat zorgt voor voldoende ruimte". Verder staan er verspreid nog wat teksten die betrekking hebben op de GA, die zeker de moeite van het lezen waard zijn, zoals deze: "Om goede uitvoering van vluchten in de kleine luchtvaart te waarborgen, streeft de Rijksoverheid naar een nationaal zoveel als mogelijk aaneengesloten lager luchtruim."

We zullen er zeker nog inhoudelijk op terugkomen.

 
Lees meer

Vliegen met meer dan één 'household member' toegestaan

Waar in een eerdere NOTAM het begrip 'household member' opdook, komt dat begrip in de nieuwste NOTAM niet meer voor. Er leek sprake te zijn van een beperking in die zin dat ook het vliegen met 'household members' beperkt zou zijn op basis van 'max 2 POB'. We hebben daarover helderheid gevraagd en gekregen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Lees meer

Rudy Frasca overleden

Rudy Frasca, een pionier op het gebied van vluchtsimulatie die Frasca International in 1958 oprichtte, stierf op 11 mei op 89-jarige leeftijd een natuurlijke dood. “Rudy was echt groter dan het leven. Zijn bijdragen aan de luchtvaartindustrie zullen niet worden vergeten ', zei Frasca International in haar aankondiging.

Lees meer

Geldigheidsduur voor uitbreiding IR-bevoegdheid met PBN

Brevethouders krijgen tot 25 april 2021 de tijd om een instrumentvliegbevoegdheid (instrument rating, IR) uit te breiden met een aantekening voor prestatie-gebaseerde navigatie (performance based navigation, PBN). De uiterste datum was aanvankelijk 25 augustus 2020. De verlenging van de termijn  hangt samen met de coronacrisis.

Lees meer

Pipistrel biedt gratis online training aan

Pipistrel heeft besloten om tijdens de huidige (intelligente) "lock-down" periode gratis toegang te bieden tot al het online trainingsmateriaal. Pipistrel Academy 'computer based'  trainingscursussen zijn tot eind juni 2020 gratis beschikbaar voor iedereen. Normaal gesproken is het online cursusgeld €147,30 voor 14 dagen of € 247,30 voor een permanent abonnement. Cursussen zijn overal ter wereld toegankelijk, met je laptop, tablet of mobiele telefoon.

Lees meer

AirVenture 2020 verschoven naar 2021

De 68e jaarlijkse Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture Oshkosh-fly-in is geannuleerd vanwege het coronavirus (COVID-19). Het evenement zou plaatsvinden op 20-26 juli 2020 op Wittman Regional Airport (OSH) in Oshkosh, Wisconsin. Wisconsin heeft momenteel een lockdown tot 26 mei. De voorbereidingen voor de fly-in zouden op 1 mei starten.

AirVenture 2021 wordt gehouden van 26 juli tot en met 1 augustus 2021.

Lees meer

Nieuwe datum voor de AERO in Friedrichshafen

De General Aviation luchtvaartbeurs die jaarlijks op de zuidduitse luchthaven van Friedrichshafen wordt gehouden stond gepland voor april van dit jaar en moest worden geannuleerd vanwege de COVID19 crisis. Al vrij vlot kwam men met een nieuwe datum maar daarbij werd geen rekening gehouden met andere evenementen. Intussen is er een definitieve periode gekozen. De beurs zal worden gehouden van 21 tot en met 24 april 2021.

Lees meer

Minister gaat akkoord met zwaardere MLA

Afgelopen week heeft de Minister van I&W een brief naar de Tweede Kamer kamer gestuurd waarin zij kenbaar maakt dat zij het voornemen heeft om een zogenoemde Opt Out voor Micro Light Aircraft (MLA) tot 600 kilogram goed te keuren.

Wij hebben de afgelopen maanden (en langer) onderhandelingen gevoerd met het ministerie om MLA met een hogere MTOM dan nu is toegestaan onder nationale wet- en regelgeving te brengen. Nu is 450/472,5 kilogram toegestaan; dat zal 600 kilogram moeten worden. Daarvoor konden we gebruik maken van een regel in de Basic Regulations, die de basis wetgeving voor de luchtvaart is (Basic Regulations artikel 2 lid 8 (Opt Out).

 

Lees meer

Ook Nederland voert Listening Squawks in

In navolging van onder meer het VK en Duitsland voert ook Nederland ‘Listening Squawks’ in. De officiële benaming is Frequency Monitoring Code (FMC). De invoering is vooralsnog door LVNL gepland op 18 juni 2020. 

Aanvankelijk dreigde de LVNL verdere beperkingen aan VFR-verkeer op te leggen in verband met de luchtruimschendingen rond de grote Nederlandse luchthavens, Schiphol daarbij voorop. Ook het veroorzaken van Traffic Alerts en het risico van wake vortex situaties rond Schiphol, waren aanvankelijk voor LVNL redenen om het verder uitbreiden van het gecontroleerde gebied 

Lees meer

Regels kruisen Schiphol CTR onverminderd van kracht

Het is prachtig weer en er is weinig vliegverkeer op en rond Schiphol. We zien op Facebook en andere sociale media ook talrijke prachtige foto’s vanuit de lucht genomen van de vele op Schiphol geparkeerde vliegtuigen (wat natuurlijk tevens een trieste aanblik is). Het lijkt erop dat vliegers de gelegenheid aangrijpen om een ‘rondje Schiphol’ te doen.

De LVNL meldt ons dat de regels die gelden voor het kruisen van de Schiphol CTR onverminderd van kracht zijn.

CROSSING VFR FLTS IN SCHIPHOL CTR 1, 2 AND 3 REQUIRE COORDINATION AT LEAST 6 HOURS IN ADVANCE. CONTACT OHD AT WWW.LVNL-OHD.NL AND FILL OUT AN ONLINE FORM. ADVICE TO STAY CLEAR OF SCHIPHOL CTR 1, 2 AND 3 DUE TO HIGH TRAFFIC DENSITY. HEMS, POLICE AND COASTGUARD ARE EXEMPTED.

De instructies vind je [HIER] terug. Het is uiteraard wel zo dat vanwege het geringe verkeersaanbod de kans groter is dat je toestemming krijgt. Het aanvragen van een klaring ‘en route’, dus zonder PPR, wordt geweigerd.

Verder wijzen wij nog maar eens op de NOTAM die geldt i.v.m. COVID-19. Solo vluchten en vluchten met huisgenoten zijn toegestaan. Verder dienen de gewone richtlijnen die door de overheid zijn en worden uitgevaardigd te worden nageleefd (1,5 meter afstand houden).

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS. IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING MEASURES COVID-19 BY LOCAL AUTHORITIES BASED ON DIRECTIVES MINISTRIES OF HEALTH AND JUSTICE, GENERAL AVIATION FLIGHTS INCLUDING AERIAL WORK WITH POB, OTHER THAN HOUSEHOLD MEMBERS, DISTANCE LESS THAN 1,5M ARE PROHIBITED. POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

Lees meer

Britse CAA publiceert geactualiseerde Radiotelephony Manual

De Britse CAA heeft onlangs een geactualiseerde Radiotelephony Manual uitgebracht (editie nr 23, april 2020). Het is een mooi naslagwerk dat natuurlijk van toepassing is in het Britse luchtruim, maar zeker ook interessant is voor de vliegers van het Europese vasteland. De RT daar kent enige afwijkingen t.o.v. ICAO. Kreten als "pass your message" en "freecall" kennen wij hier niet. Hoewel (of misschien wel juist nu) we door de corona-crisis beperkt zijn in onze 'freedom to fly' loont het de moeite de manual eens door te bladeren. Het is wel een lijvig werkje; zie Radiotelephony Manual Edition 23

Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen

Begin maart stuurde Minister Van Nieuwenhuizen het Ontwerp Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen naar de Tweede Kamer. Je treft dat programma [hier] aan. Vanaf pagina 30 van de presentatie worden de acties van de GA beschreven ("de weg naar 2030: General Aviation"). Het is het Platform Duurzaam Vliegen dat de acties dient te coördineren. Oorspronkelijk zou het actieprogramma al in aan maart worden besproken, maar de behandeling is nu uitgesteld naar 21 april aanstaande. Ter zijner tijd zullen we je over de resultaten van het overleg nader informeren.

Lees meer

Memorial Hans Gutmann Tourist Rally Flight 2020

AOPA is benaderd door de organisatie van de hierboven genoemde air rally. Onder downloads vindt u de uitnodiging, waarin ook het programma en meer informatie is opgenomen. Het evenement zal van 19 juni tot en met 29 juni plaatsvinden.

Lees meer

First solo

Bijna alle AOPA leden weten dat first solovliegers een jaar gratis lid kunnen worden, dus wijs je kersverse vliegmaten op dit aanbod en vertel wat AOPA waard is. Of ga gelijk samen met hen naar de website (Klik hier) en doorloop het inschrijfformulier. Naast deze aanmelding moet nog even de solo-verklaring of aantekening in het logboek worden gekopieerd en naar ledenadministratie@aopa.nl worden gestuurd.

Deze kennismakingsactie van AOPA is al veel jaren een succes en zorgt ervoor dat we een regelmatige instroom van nieuwe leden hebben.

 

 

 

Part-M Light Guide

Informatie omtrent Part-M Light is schaars en kan moeilijk te begrijpen zijn. Het doel van de volgende guide is om het volgende te beantwoorden:

  • Wat is Part-M Light?
  • Wat zijn de vereisten voor Part-M Light?
  • Wat zijn de voordelen van Part-M Light?
  • Hoe maak ik optimaal gebruik van Part-M Light?

Klik op Lees meer voor een één minuut lang samenvattend filmpje over het onderwerp en de link naar de guide van het bedrijf ASA (Airline Software Applications). 

 

Lees meer

Airspace Infringements video

Bijgaand een videoclip over hoe een veelvoorkomend fenomeen te voorkomen: airspace infringements. De animatie is in elkaar gezet door EASA, als onderdeel van een reeks veiligheidsbevorderende filmpjes.

Lees meer
Logo AOPA

Infoblad reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen

IL&T ontvangt regelmatig aanvragen voor goedkeuring van opleidingstrajecten die afwijken van de goedgekeurde syllabus, waarbij reductie of vrijstelling gevraagd wordt van het aantal instructie-uren die vereist zijn voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdverklaring. Het doel van dit informatieblad is om inzichtelijk te maken in welke situaties reductie c.q. vrijstelling van de opleidingseis kan worden gegeven en waaruit de reductie kan bestaan. U vindt het document onder downloads als u het artikel opent. 

NB: Het document is onlangs vernieuwd; punt 8 is toegevoegd onder A. Dit is van belang voor vliegers met een FAA uitgegeven IR. 

Lees meer