Instelling luchtverkeersleiding op Lelystad

Zoals je inmiddels zult hebben vernomen, zal met ingang van 7 november aanstaande luchtverkeersleiding worden ingesteld op vliegveld Lelystad. Ook zal het luchtruim rond Lelystad vanaf die datum worden gewijzigd. Er is een speciale brochure uitgegeven in verband met deze wijzigingen. Deze brochure tref je hier aan.

DE GA-sector, bestaande uit AOPA, KNVvL en NACA heeft bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de wijzigingen. Voorzien wordt dat de wijzigingen tot grote beperkingen gaan leiden voor de General Aviation. Niet alleen zal de capaciteit drastisch afnemen, ook zullen de kosten voor de gebruikers stijgen. De sector vindt het instellen van luchtverkeersleiding overbodig, zeker nu het vliegveld voorlopig niet opengaat voor groothandelsverkeer. Het instellen van luchtverkeersleiding per 7 november is bedoeld om de verkeersleiders op te leiden. De sector is van mening dat het opleiden van verkeersleiders ook op een andere, betere en voor de GA minder belastende manier kan.

De brief die de sector aan de Minister heeft geschreven tref je hier aan.

Symposia VFR buiten UDP en Listening Squawks

Hoewel het in werking treden van de regeling die VFR buiten UDP in Nederland mogelijk maakt, met drie maanden is uitgesteld, gaan de symposia die in dat kader worden georganiseerd gewoon door. AOPA, KNVvL en NACA organiseren in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een tweetal symposia waarin alles rond VFR buiten UDP wordt toegelicht. De regeling zelf wordt toegelicht en er wordt ingegaan op de bijzondere operationele aspecten van het vliegen op zicht in het donker.

Er zal tijdens de bijeenkomsten ook aandacht worden besteed aan Listening Squawks, de instelling van luchtverkeersleiding op Lelystad en de aanpassing van het luchtruim rond Lelystad. Betreffende presentatie wordt verzorgd door LVNL. LVNL hoopt binnen enkele maanden ook Listening Squawks in te voeren in Nederland, naar Duits en Brits voorbeeld. Listening Squawks moeten onder meer bijdragen aan het terugdringen van luchtruimschendingen. Aanvankelijk was LVNL voornemens voor VFR-verkeer een uitluisterplicht onder de Schiphol TMA in te voeren, maar AOPA heeft de LVNL ervan overtuigd dat Listening Squawks voor alle partijen een betere oplossing is.

Schrijf je in voor het symposium op 18 oktober 19:30 bij Vliegclub Flevo op vliegveld Lelystad of het symposium op 19 oktober 14:00 bij Vliegclub Rotterdam op Rotterdam The Hague Airport.

Logo AOPA

VFR buiten UDP uitgesteld naar 1 januari 2020

De internetconsultatie in zake VFR buiten UDP is afgerond. Die consultatie heeft er onder meer toe geleid dat de restrictie die de concept-regeling kende, te weten dat een VFR vlucht buiten UDP moet aanvangen of moet eindigen op een Nederlandse luchthaven, is vervallen. Het wachten was nog slechts op een zogenoemde Handhaafbaarheids-, Uitvoerbaarheids- en Fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Dat zou niet meer dan een formaliteit zijn, werd ons toevertrouwd. Helaas liep het anders. De HUF-toets bracht een aantal bezwaren aan het licht. Die bezwaren zijn inmiddels weggenomen, maar het bleek te laat om de regeling tijdig in de Staatscourant gepubliceerd te krijgen. Vanuit het Ministerie is ons gemeld dat de regeling nu per 1 januari 2020 van kracht zal worden. Bij ons gaat de vlag nog even niet uit.

Logo AOPA

SAVE THE DATE // ALV 26 okt.

De Algemene Leden Vergadering van AOPA Netherlands wordt op zaterdag 26 oktober 2019 gehouden bij Flantuas, op Vliegveld Lelystad. De planning is als volgt:

11:30 ontvangst met koffie en thee
12:00 aanvang vergadering
13:00 lunch break met sandwiches, koffie, melk, Jus d’orange 
13:30 voortzetting vergadering
14:30 einde vergadering, koffie en frisdrankje na

CheckCheckRecheck
0

UITNODIGING Boekpresentatie & symposium AOPA

Wij nodigen je van harte uit voor de presentatie van Check Check Recheck, memoires van Majoor-vlieger KLu b.d. en oud AOPA-voorzitter Gerrit E. Jacobs. De presentatie vindt plaats op zaterdag 5 oktober. De boekpresentatie wordt gecombineerd met een korte bijeenkomst van de Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum (SVNMM) en een symposium van AOPA.

Locatie: Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest

Het programma vindt u door op Lees meer te klikken

Lees meer

Part M gepubliceerd

Na vele jaren wachten is eindelijk Part M light gepubliceerd. (EU) 2019/1383 is als een aanvulling/wijziging op (EU) 1321/2014 gepubliceerd. Het wordt van toepassing op 26.02.2020.

Het gaat over het gemakkelijker maken van het onderhoud aan luchtvaartuigen. Ook regelt dit stuk het onderhoud aan luchtvaartuigen dat zelf gedaan mag worden. Het maar liefst 105 pagina's tellende document is opgenomen in het volledige artikel als download. 

Lees meer

Kwartaalrapportage april-juni OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft recentelijk de tweede kwartaalrapportage van 2019 uitgebracht. U vind de rapportage als u op Lees meer klikt, en dan onder Downloads. In het tweede kwartaal van 2019 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid zestien beperkte luchtvaartonderzoeken opgestart. Dit betreffen, op twee na, allemaal onderzoeken naar voorvallen in de kleine luchtvaart.

Vanuit AOPA willen we u nog eens op het hart drukken voorvallen te melden. 

Een luchtvaartvoorval is elke veiligheid gerelateerde gebeurtenis die: 

  • een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt of zou kunnen brengen,
  • in het bijzonder een ongeval of een ernstig incident omvat.
Lees meer

Verplichte afhandeling op Maastricht Airport voor GA-bezoekers

Voor GA types lichter dan 3000 kg komt er €50,- bij de rekening. Met een gemiddelde Cessna kom je dan op c. €77,00,- (incl. landingsgeld, excl. parkeergeld). Voor bezoekers van lokale bedrijven is er ontheffing, de vlucht dient dan door het te bezoeken bedrijf worden aangemeld bij de havendienst. 

Klik op Lees meer voor de bijbehorende NOTAM. 

Lees meer
Logo AOPA

Infoblad reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen

IL&T ontvangt regelmatig aanvragen voor goedkeuring van opleidingstrajecten die afwijken van de goedgekeurde syllabus, waarbij reductie of vrijstelling gevraagd wordt van het aantal instructie-uren die vereist zijn voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdverklaring. Het doel van dit informatieblad is om inzichtelijk te maken in welke situaties reductie c.q. vrijstelling van de opleidingseis kan worden gegeven en waaruit de reductie kan bestaan. U vindt het document onder downloads als u het artikel opent. 

NB: Het document is onlangs vernieuwd; punt 8 is toegevoegd onder A. Dit is van belang voor vliegers met een FAA uitgegeven IR. 

Lees meer
Logo AOPA

AirFair 2019

Een aankomend evenement op Teuge: de AirFair 2019. 'De AirFair van vliegtuigliefhebbers in de General Aviation (GA), voor vliegtuigliefhebbers in de GA.'

De AirFair wordt georganiseerd door Piloot en Vliegtuig. Het evenement vindt plaats op zaterdag 7 september op vliegveld Teuge, adres: de Zanden 57b. De AirFair bestaat uit stands van verschillende bedrijven en verenigingen, en verkoopplekken voor vliegtuigen.

 

 Wilt u deelnemen aan het evenement? Neem dan contact op met de organisatie:

 @: airfairteuge@hotmail.com

 

EASA theorie-examens in Arnhem

Sinds juli is het mogelijk om theorie-examens te maken bij Orbit Groundschool, in Arnhem. Dit zijn de examens van Austro Control, de Oostenrijkse luchtvaartautoriteiten. 
Hiermee wordt er een alternatief geboden voor het CBR, dat aanzienlijk hogere prijzen hanteert. Zowel PPL, CPL als ATPL en IR theorie-examens kunnen worden gemaakt. Voor een PPL-vak betaal je €55,-  

Voor meer informatie: http://www.orbit-groundschool.nl/nl/voor-piloten/examens/

 

Logo AOPA

ELTA-100 symposium Amsterdam

ELTA-100: Naar een toekomstbestendige luchtvaart
Future of aviation and it's sustainability 

Woensdag 4 september 2019, 13:00-22:00. 

Lees meer

Manuals verdwijnen mogelijk JeppesenFD

Het volgende is AOPA ter oren gekomen. Op de iPad applicatie van Jeppesen, JeppFD, kan het voorkomen dat er ongewenst manuals verdwijnen bij het afsluiten van de applicatie. Misleidend is dat deze verdwenen manuals wél als bijgewerkt worden weergegeven in de updatelijst. Dit kan natuurlijk voor ongewenste situaties leiden in het geval je de manuals onverwacht opnieuw downloaden moet, maar er bijvoorbeeld geen goede internetverbinding beschikbaar is. 

Oplossing: De manuals downloaden en exporteren op de iPad naar een externe applicatie of interne opslag. Bijvoorbeeld PDF Reader. Daar zullen ze niet verdwijnen, echter worden ze ook niet vanzelf bijgewerkt! 

Jeppesen is op de hoogte van het probleem. 

Logo AOPA

IAOPA en veilige en efficiŽnte integratie UAS in Europees luchtruim

Het dossier in kwestie is een mooi voorbeeld waar AOPA zich mee bezig houdt, in dit geval op internationale schaal. De organisatie European Cockpit Association, die de belangen van Europese piloten tracht te behartigen heeft op schrift gezet hoe Unmanned Aircraft Systems te implementeren in het Europese luchtruim op lage hoogte. Daar waar de GA actief is. 

Hoewel AOPA het veilig en efficiënt integreren van deze systemen steunt, kunnen bepaalde punten waar ECA voor pleit niet worden gevolgd. Het betreft het zogenaamde 'U-Space'. Dit is, simpel gezegd, een concept van een traffic management system voor drones. Dit resulteert in luchtruim met restricties voor de GA, restricties die er nu niet zijn en wij ook niet wensen. 

Als u op Lees meer klikt, treft u het stuk van de ECA aan, alsmede de schriftelijke reactie van IAOPA hierop. 

Lees meer
Logo AOPA

Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen aangepast

Op 1 juli is de 'Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden' aangepast. AOPA heeft het initiatief genomen om deze nationale regeling in harmonie te brengen met Europese regelgeving.  

Lees het volledige artikel voor de belangrijke en zeer gunstige veranderingen in de MLA-klasse.

Lees meer

Uitstel opening Lelystad Airport

Voor ons, GA-mensen, is vliegveld Lelystad al tientallen jaren open. Maar voor de rest van Nederland blijft Lelystad Airport voorlopig nog dicht. Opnieuw heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen moeten besluiten de opening van Lelystad Airport voor de grote commerciële luchtvaart uit te stellen. De redenen zijn genoegzaam bekend. Een exacte nieuwe datum is nog niet bekend. De directeur van de luchthaven, Hanne Buis, is optimistisch; zij rekent erop dat de luchthaven volgend jaar november open kan voor vakantievluchten.

Lees meer
Logo AOPA

Zorgen AOPA over Lelystad Airport houden aan

Bij brief van 7 januari heeft AOPA aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aantal zorgen geuit ten aanzien van de ontwikkeling van Lelystad Airport, meer in het bijzonder ten aanzien van het ontwerp van de VFR-routes. Inmiddels is daar een schriftelijk antwoord op gekomen (download).

Lees meer
DM gebied

Ook afwezigheid Dutch Mil is potentieel onveilig

Dutch Mil verzorgt in grote delen van Nederland de wettelijk verplichte Flight Information Service (FIS). Waar in de ons omringende landen naast melden van de QNH ook spontaan voor ander verkeer wordt gewaarschuwd, is in Nederland de dienst vaak geheel afwezig en wordt zelfs de frequentie niet bemand. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Uiteraard betekent vliegen onder VFR dat de vlieger zelf verantwoordelijk is voor separatie, maar iemand die op verzoek informatie verstrekt (en liefst ook actief meekijkt) is niet voor niets wettelijk verplicht gesteld.

Wij vinden ontbreken ervan een melding in het kader van Veiligheids Management waard: meld hier

 

Lees meer

Airspace Infringements, LVNL heeft alertsystemen verbeterd

De vliegers die een infringement begaan zullen met een amber knipperend signaal direct op de schermen van de FISO (Flight Information Service Officer) zichtbaar worden. De FISO kan dan via de radio contact opnemen met de piloot en hem verwijzen naar een veilige koers. Het is daarom van levensbelang dat je uitluistert op de frequentie die hoort bij het luchtruim waarin je vliegt, ook als je je niet aanmeldt!

Tijdens een rondleiding op het Area Control Centre, afgelopen dinsdag, werd vanuit LVNL benadrukt dat ze niet als politieagent willen optreden, en 'Just Culture' staat er hoog in het vaandel. De veiligheid blijft echter de hoogste prioriteit. Tevens wordt de VFR vlieger aangemoedigd zich 'gewoon' te melden voor Flight Information Service, deze service wordt 'as far as practicable' verleend. 

Lang verhaal kort: door middel van communicatie worden problemen voorkomen. Luister in ieder geval uit en zorg dat je bereikbaar bent! Onder 'lees meer' treft u een artikel van LVNL m.b.t. tot deze systemen. 

Lees meer

AOPA Fly In 2020 op Texel

Terwijl de Fly In 2019 nog moet plaatsvinden, heeft het AOPA bestuur besloten de Fly In 2020 op Vliegveld Texel te organiseren. Havenmeester Ed de Bruijn is enthousiast over het plan. De exacte datum is nog niet bekend, maar de insteek is om er een mooie happening van te maken.

Lees meer

Herstel grasmat Hilversum

Een aantal vlakken op het grasveld van Vliegveld Hilversum wordt opgeknapt. Let op: tijdelijk zijn er andere ground movement charts dan die in de AIP van toepassing!

Lees meer

Restricties boven het Kanaal

Door maritieme surveillance boven het Kanaal zijn er 4 tijdelijke gebieden met beperkingen ingesteld in de London FIR en Paris FIR. Deze surveillance zal worden uitgevoerd door een drone (Skeldar V-200). De drone zal over het Kanaal vliegen in een denkbeeldige corridor met als breedte de lijn tussen Le Tourquet en Calais. 

Mocht u tussen mei en september een mooie vliegtrip hebben gepland waarbij u het kanaal oversteekt, klik dan zeker even op 'Lees meer'. Ook zal het AIP supplement worden opgenomen op onze website op de pagina TGB'S.

Lees meer

General Aviation 2020-2050

Hierbij treft u het General Aviation Position Paper 2020 - 2050 aan van de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA). 

Het opstellen van de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 en het in gang zetten van de Luchtruimherziening 2023 markeren een nieuw punt in de Nederlandse luchtvaart.

Het civiele groothandelsverkeer groeit nog steeds en bereikt vastgestelde grenzen. Het oprekken van deze grenzen stuit op maatschappelijke weerstand en heeft voorziene restrictieve gevolgen voor GA. Anderzijds zijn er bij een integrale luchtruimherziening ook kansen voor GA. De sector wil hier als stakeholder een constructieve bijdrage aan leveren door het realiseren van deze kansen waarbij haar eigen belangen gewaarborgd worden.

Lees meer