INSCHRIJVING AOPA FLY-IN GEOPEND

U kunt zich vanaf vandaag inschrijven voor de komende AOPA Fly-In op Seppe. Zet allen 29 juni 2019 in uw agenda's! Onder 'Lees meer' vind u meer informatie en de bijbehorende poster! 

Lees meer

Open dag vliegveld Middenmeer

Zaterdag 1 juni a.s organiseert Vliegveld Middenmeer van 10:00 tot 17:00 uur haar jaarlijkse open dag. 'Lees meer' voor meer informatie en een terugblik op de open dag van vorig jaar!

Lees meer
Logo AOPA

Notulen ALV 6 april

De notulen van de afgelopen ledenvergadering zijn op de website in het besloten deel beschikbaar, even inloggen met je e-mail adres en dan vind je ze onder AOPA>leden>vergaderingen. Deze notulen geven een uitgebreid verslag van de activiteiten van AOPA in het afgelopen jaar en ook een vooruitblik naar 2019.

 

Lelystad Airport voert slotsysteem in

De luchthaven Lelystad heeft recent kenbaar gemaakt voornemens te zijn om in het kader van capaciteitsmanagement een slotsysteem te introduceren. ´Lees meer´ voor meer informatie en de bron. 

Lees meer

AOPA Fly In 2020 op Texel

Terwijl de Fly In 2019 nog moet plaatsvinden, heeft het AOPA bestuur besloten de Fly In 2020 op Vliegveld Texel te organiseren. Havenmeester Ed de Bruijn is enthousiast over het plan. De exacte datum is nog niet bekend, maar de insteek is om er een mooie happening van te maken.

Lees meer

Air BP Teuge

Gebruikers van luchthaven Teuge ontvingen onlangs een e-mail. De tankinstallatie zal spoedig worden vernieuwd. Facturatie zal rechtstreeks via Air BP gaan, en niet meer via de luchthaven. U kunt enkel gebruik maken van de installatie met de zogenaamde 'sterling card' van BP. Als u vaak tankt op Teuge dan is het wellicht verstandig deze, zo nodig, tijdig aan te vragen.

Herstel grasmat Hilversum

Een aantal vlakken op het grasveld van Vliegveld Hilversum wordt opgeknapt. Let op: tijdelijk zijn er andere ground movement charts dan die in de AIP van toepassing!

Lees meer

Restricties boven het Kanaal

Door maritieme surveillance boven het Kanaal zijn er 4 tijdelijke gebieden met beperkingen ingesteld in de London FIR en Paris FIR. Deze surveillance zal worden uitgevoerd door een drone (Skeldar V-200). De drone zal over het Kanaal vliegen in een denkbeeldige corridor met als breedte de lijn tussen Le Tourquet en Calais. 

Mocht u tussen mei en september een mooie vliegtrip hebben gepland waarbij u het kanaal oversteekt, klik dan zeker even op 'Lees meer'. Ook zal het AIP supplement worden opgenomen op onze website op de pagina TGB'S.

Lees meer

Discover Elba!

Fly-in in het mediterraanse gebied! AOPA Italië zocht het prachtige eiland Elba uit als locatie. 

 

Lees meer

General Aviation 2020-2050

Hierbij treft u het General Aviation Position Paper 2020 - 2050 aan van de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA). 

Het opstellen van de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 en het in gang zetten van de Luchtruimherziening 2023 markeren een nieuw punt in de Nederlandse luchtvaart.

Het civiele groothandelsverkeer groeit nog steeds en bereikt vastgestelde grenzen. Het oprekken van deze grenzen stuit op maatschappelijke weerstand en heeft voorziene restrictieve gevolgen voor GA. Anderzijds zijn er bij een integrale luchtruimherziening ook kansen voor GA. De sector wil hier als stakeholder een constructieve bijdrage aan leveren door het realiseren van deze kansen waarbij haar eigen belangen gewaarborgd worden.

Lees meer

Portable Electronic Devices in Part-NCO

In EASA's Part-NCO vindt u bepalingen omtrent het gebruik van de zogenaamde PED's (draagbare elektronische apparaten). Als u veel gebruikt maakt van applicaties zoals SkyDemon, of EasyVfr is het aan te raden hier eens naar te kijken. Onder lees meer vind u de toepasselijke artikelen.

Lees meer

Q&A ministerie: Brexit

Het uittreden van het VK uit de EU gaat gepaard met enkele onduidelijkheden. Om onze leden zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen heeft AOPA een reeks vragen voorgelegd aan het ministerie van I&W. De antwoorden ontvingen wij van het Directoraat-generaal Luchtvaart & Maritieme zaken (DGLM).

Lees meer
Logo AOPA
0

AOPA ontstemd over beperking toegang Schiphol CTR

Vandaag maakte LVNL kenbaar dat het bijna niet meer mogelijk is dat een recreatieve VFR-vlucht toestemming krijgt om het luchtruim van luchthaven Schiphol te kruisen. Opnieuw wordt de GA verrast door een verstrekkende maatregel. Vliegverboden die met name de GA raken, worden zonder fatsoenlijke toetsing vooraf (in de vorm van bijvoorbeeld een risk assessment) of consultatie van de sector, van de één op de andere dag opgelegd. Het betreft hier naar het oordeel van AOPA een buitenproportionele reactie, die waarschijnlijk onder druk tot stand is gekomen. Het is AOPA bekend dat er incidenten zijn geweest met kruisend VFR-verkeer, waarbij niet altijd de vlieger een verwijt treft. Deze incidenten zijn naar ons oordeel niet van dien aard geweest dat deze verstrekkende maatregel is te rechtvaardigen. Ook AOPA streeft naar een veilig luchtruim. Wat echter nu dreigt is dat die veiligheid kennelijk volgens LVNL alleen maar gewaarborgd kan worden door middel van een (verkapt) vliegverbod. Dat is niet de weg die we moeten inslaan. LVNL bedient zich van de slogan “Samen luchtvaart mogelijk maken”. Helaas is met de maatregel die nu wordt genomen het tegenovergestelde het geval. AOPA zal zich beraden. We zullen (constructief) het gesprek met LVNL aangaan en ondertussen op zoek gaan naar maatregelen die wel proportioneel zijn en tegemoet komen aan de zorgen die er kennelijk leven, voor zover die reëel zijn en het binnen onze macht ligt die weg te nemen.

 

U kunt reageren op dit bericht met de button rechts boven.

logo LVNL

Veiliger Schiphol door nieuwe regels recreatief verkeer

Om de veiligheid op Schiphol nog verder te verbeteren scherpt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vanaf 28 maart 2019 de procedure voor recreatief VFR-verkeer in het luchtruim vlakbij en boven luchthaven Schiphol (Schiphol CTR) aan. Hierdoor worden de mogelijkheden voor recreatief VFR-verkeer om het luchtruim boven luchthaven Schiphol te kruisen sterk verminderd. De vluchten hebben geen operationele noodzaak om boven Schiphol te vliegen en de piloten van de VFR-vluchten zijn niet altijd ervaren in een druk luchtruim zoals rond Schiphol en vormen hierdoor een risico. LVNL neemt deze maatregel omdat dit een vermijdbaar risico is.

Lees meer