Logo AOPA

MELDPUNT NIEUWE VLIEGPROCEDURES LELYSTAD

Nota bene: in het gehele artikel vindt u de toelichting op AOPA's nieuwe meldpunt m.b.t. de vliegprocedures op Lelystad. Het meldpunt is zowel in dit artikel, als op de homepage van de AOPA website te vinden! 

Lees meer
Logo AOPA

AOPA bereid tot coördinatie hulpvluchten GA

AOPA heeft het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aangeboden coördinerend te willen optreden als men op enig moment voor het vervoer van bepaalde goederen of medicijnen is aangewezen op luchtvervoer. Bij AOPA zijn 17 motorvliegclubs aangesloten op verschillende vliegvelden in Nederland en de bereidheid onder vliegers om te helpen in deze bijzondere tijden is groot. Er zijn op dit vlak meer initiatieven, naar wij hebben begrepen.

 

Logo AOPA

Beperkingen omringende landen

We hebben een inventarisatie gemaakt van de beperkingen die in de ons omringende landen gelden. Let op! Het is niet meer dan een momentopname. Morgen kan de situatie weer anders zijn en het blijft de verantwoordelijkheid van de vlieger de meest recente NOTAM in zijn/haar vluchtvoorbereiding te betrekken.

Lees meer
Logo AOPA

Gevolgen maatregelen corona-virus voor GA in Nederland

Er is donderdag 19 maart contact geweest tussen AOPA en het crisisteam bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over eventuele beperkingen voor binnenlandse vliegbewegingen. Op dit moment zijn er geen voornemens om een algeheel verbod op te leggen voor binnenlands vliegverkeer (wegvervoer en openbaar vervoer worden momenteel ook niet beperkt).

Wel wordt erop aangedrongen rekening te houden met eventuele lokale beperkingen. Het kan dus zo zijn dat een vliegveld op last van de burgemeester dicht gaat of dat een exploitant van een vliegveld zelf tot beperkingen heeft besloten. Verder wordt een beroep gedaan op het gezonde verstand van vliegers.

Logo AOPA

Geldigheid bevoegdheden

EASA heeft eerder deze week aan de Nationale luchtvaartautoriteiten een voorstel gedaan om de termijnen die gelden voor de grote luchtvaart te versoepelen. ILT heeft deze in een General Approval document (ILT-2020/7619) vastgelegd. Klik op Lees meer en dan vindt u het document onder Downloads.

Deze en volgende week zal EASA in samenspraak met de GA een voorstel uitwerken voor de GA om kritische data in de wetgeving te versoepelen. ILT zal dit voorstel om kunnen zetten voor de Nederlandse situatie. AOPA heeft daarover contact met ILT. Als voorbeeld: geldigheid van examens, periode waarbinnen examens moeten worden afgenomen, recency van SEP/MLA-ratings, geldigheid van (R)FI- en (R)FE-certificaten en feitelijk alle data die in FCL genoemd worden. Medicals en ARC's staan ook op de lijst. De structuur en de juiste bewoording worden nu uitgewerkt. Wij verwachten dat volgende week een voorstel van EASA naar de Nationale autoriteiten zal worden gestuurd.

Lees meer
Logo AOPA

Fly Out Mali Lösinj op losse schroeven

Het doorgaan van de Fly Out naar Mali Lösinj (21-24 mei) is op dit moment onzeker. De beschikbaarheid van vliegtuigen, vliegvelden, luchtruim, hotel etc. zijn stuk voor stuk noodzakelijke voorwaarden. Er is veel animo voor dit evenement. We zien de situatie voorlopig nog aan en zullen later hierover een besluit nemen.

Logo AOPA

Algemene Leden Vergadering uitgesteld

De op 16 mei geplande Algemene Leden Vergadering wordt tot nader order uitgesteld. Wij houden er rekening mee dat medio mei er nog steeds beperkingen zullen gelden in verband met de Corona-crisis. Zodra dergelijke beperkingen worden ingetrokken, zullen wij een nieuwe datum plannen.

AERO uitgesteld i.v.m. coronavirus

Due to current developments in regard to the spread of coronavirus COVID-19, Messe Friedrichshafen is taking a serious but necessary step: aviation show AERO will not be held in the planned period of April 1 to 4, 2020, but will be postponed to a date that has not yet been determined.

Volgens de website van de AERO blijven de tickets geldig, of kunt u uw geld terugkrijgen. 

Lees meer

Memorial Hans Gutmann Tourist Rally Flight 2020

AOPA is benaderd door de organisatie van de hierboven genoemde air rally. Onder downloads vindt u de uitnodiging, waarin ook het programma en meer informatie is opgenomen. Het evenement zal van 19 juni tot en met 29 juni plaatsvinden.

Lees meer

Dronewatch

Onderzoekers van Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) werken aan een tool die meer inzicht geeft in het gebruik van drones en de oorzaken van eventuele voorvallen. Dat zal leiden tot een beter begrip van potentiële risico’s tijdens operaties. Drone-operators kunnen daardoor betere risico-analyses opstellen. Dit maakt drone-operaties veiliger. Ook kan de tool beleidsmakers ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe Europese drone-regelgeving en het formuleren van standaardscenario’s.

Lees meer
Logo AOPA

Aanvraag Night Rating

Voor kandidaten en opleiders: per 11-11-19 is amendement (EU) 2019/1747 van kracht. FCL.810 (Night Rating) is gewijzigt: "applicants shall have completed a training course within a period of up to 6 months". Deze gaan in na de eerste trainingsvlucht. 

Voor opleidingen die vóór 11 november 2019 zijn gestart en in langer dan 6 maanden zijn afgerond, moeten kandidaten zorgen dat de aanvraag voor 31 maart 2020 binnen is bij de autoriteiten. 

Guernsy International Air Rally

Van 5 tot en met 7 juni vindt de Guernsy International Air Rally plaats. Naast de rally bevat het programma veel unieke andere activiteiten, zoals het bewonderen van de lokale fauna tijdens een boottrip. De details vindt u in het gehele artikel. 

Lees meer

Brexit

Een artikel over de Brexit en de mogelijke gevolgen daarvan.

Lees meer

First solo

Bijna alle AOPA leden weten dat first solovliegers een jaar gratis lid kunnen worden, dus wijs je kersverse vliegmaten op dit aanbod en vertel wat AOPA waard is. Of ga gelijk samen met hen naar de website (Klik hier) en doorloop het inschrijfformulier. Naast deze aanmelding moet nog even de solo-verklaring of aantekening in het logboek worden gekopieerd en naar ledenadministratie@aopa.nl worden gestuurd.

Deze kennismakingsactie van AOPA is al veel jaren een succes en zorgt ervoor dat we een regelmatige instroom van nieuwe leden hebben.

 

 

 

Aanvullende info AOPA Fly-Out 2020

Vorig jaar hebben we mogen proeven aan een Fly-Out, georganiseerd door onze Duitse collega’s. Een tocht op een flinke afstand van huis waarbij de vaardigheden van de deelnemers enigszins op de proef werden gesteld. Tijdens de ALV in Lelystad is er een korte enquête gehouden over de belangstelling voor een Nederlandse Fly-Out en bleek dat er veel animo is. 

SAVE THE DATE: 21 mei t/m 24 mei 2020.   

In het artikel vindt u informatie over de locatie, vergezeld door wat mooie plaatjes om alvast in de stemming te komen.

 

Lees meer

Meteo voorbereiding

Bijgevoegd de educatieve EASA strip "Sunny Swift", deze laatste uitgave van 2019 gaat over het vergaren van meteorologische informatie. U vindt hem onder downloads, als u het artikel opent. 

Lees meer

Part-M Light Guide

Informatie omtrent Part-M Light is schaars en kan moeilijk te begrijpen zijn. Het doel van de volgende guide is om het volgende te beantwoorden:

  • Wat is Part-M Light?
  • Wat zijn de vereisten voor Part-M Light?
  • Wat zijn de voordelen van Part-M Light?
  • Hoe maak ik optimaal gebruik van Part-M Light?

Klik op Lees meer voor een één minuut lang samenvattend filmpje over het onderwerp en de link naar de guide van het bedrijf ASA (Airline Software Applications). 

 

Lees meer

Airspace Infringements video

Bijgaand een videoclip over hoe een veelvoorkomend fenomeen te voorkomen: airspace infringements. De animatie is in elkaar gezet door EASA, als onderdeel van een reeks veiligheidsbevorderende filmpjes.

Lees meer
Logo AOPA

Correspondentie AOPA inzake dossier Lelystad

Ter illustratie van een van de vele dossiers waar bestuursleden van AOPA zich mee bezig houden en waarbij zij uitgenodigd worden door de luchtvaart autoriteiten, hierbij een overzicht van de correspondentie betreffende een deel van het dossier LELYSTAD.

Lees meer
Briefing VFR buiten UDP

Duidelijke briefing VFR nachtvliegen

AOPA heeft, in het kader van de awareness campagne ´VFR vliegen buiten UDP´, de Vliegclub Rotterdam en de Vliegclub Flevo verzocht een briefing te verzorgen die ziet op de opleiding voor een night rating en de operationele aspecten van het VFR nachtvliegen. 

Onder downloads is de briefing als pdf-bestand opgenomen!

Lees meer
Logo AOPA

Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 gewijzigd!

Het is gelukt!!! Per 1 januari 2020 zal artikel 3.2 van het besluit komen te luiden: 

Artikel 3.2. Vluchtuitvoeringen buiten de daglichtperiode

1. Het uitvoeren van een vlucht met een vliegtuig, helikopter, luchtschip of TMG buiten de daglichtperiode is toegestaan onder de voorwaarden, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel c, van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012.

2. Onverminderd het eerste lid mogen met MLA's, MLH's en schermvliegtuigen slechts vluchten worden uitgevoerd gedurende de daglichtperiode. 

Bron: Staatscourant Nr. 53193, 10 oktober 2019

Logo AOPA

Infoblad reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen

IL&T ontvangt regelmatig aanvragen voor goedkeuring van opleidingstrajecten die afwijken van de goedgekeurde syllabus, waarbij reductie of vrijstelling gevraagd wordt van het aantal instructie-uren die vereist zijn voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdverklaring. Het doel van dit informatieblad is om inzichtelijk te maken in welke situaties reductie c.q. vrijstelling van de opleidingseis kan worden gegeven en waaruit de reductie kan bestaan. U vindt het document onder downloads als u het artikel opent. 

NB: Het document is onlangs vernieuwd; punt 8 is toegevoegd onder A. Dit is van belang voor vliegers met een FAA uitgegeven IR. 

Lees meer

AOPA Fly In 2020 op Texel

Terwijl de Fly In 2019 nog moet plaatsvinden, heeft het AOPA bestuur besloten de Fly In 2020 op Vliegveld Texel te organiseren. Havenmeester Ed de Bruijn is enthousiast over het plan. De exacte datum is nog niet bekend, maar de insteek is om er een mooie happening van te maken.

Lees meer

General Aviation 2020-2050

Hierbij treft u het General Aviation Position Paper 2020 - 2050 aan van de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA). 

Het opstellen van de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 en het in gang zetten van de Luchtruimherziening 2023 markeren een nieuw punt in de Nederlandse luchtvaart.

Het civiele groothandelsverkeer groeit nog steeds en bereikt vastgestelde grenzen. Het oprekken van deze grenzen stuit op maatschappelijke weerstand en heeft voorziene restrictieve gevolgen voor GA. Anderzijds zijn er bij een integrale luchtruimherziening ook kansen voor GA. De sector wil hier als stakeholder een constructieve bijdrage aan leveren door het realiseren van deze kansen waarbij haar eigen belangen gewaarborgd worden.

Lees meer

TGBs