MELDPUNT NIEUWE VLIEGPROCEDURES LELYSTAD

Nota bene: in het gehele artikel vindt u de toelichting op AOPA's nieuwe meldpunt m.b.t. de vliegprocedures op Lelystad. Het meldpunt is zowel in dit artikel, als op de homepage van de AOPA website te vinden! 

Lees meer

2019 uitvliegen op Seppe

Snert en oliebollen op de toren! Vanaf 10:30 is iedereen welkom aldaar.  

Bezoekende vliegtuigen genieten bovendien die dag een speciaal landingstarief van €10, ongeacht geluidsklasse of gewicht!

 

 

 

Logo AOPA

Night Rating completion time

Voor kandidaten en opleiders: per vandaag (11-11-19) is amendement (EU) 2019/1747 van kracht. FCL.810 (Night Rating) is gewijzigt: "applicants shall have completed a training course within a period of up to 6 months". Deze gaan in na de eerste trainingsvlucht. 

Voor opleidingen die vóór vandaag zijn gestart en in langer dan 6 maanden zijn afgerond, moeten kandidaten zorgen dat de aanvraag voor 31 maart 2020 binnen is bij de autoriteiten. 

Orange Warden 2019

In de weken 47 en 48 van 2019 wordt de oefening Orange Warden 2019 gehouden. Tijdens deze oefening worden de samenwerking en integratie van Control and Reporting Centre (CRC) Bandbox, het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) en vliegende eenheden bewerkstelligd. Het is daarbij, in het kader van de vliegveiligheid, niet wenselijk dat er een mix ontstaat van oefenende militaire vliegtuigen en niet aan de oefening deelnemend luchtverkeer. Ter bescherming van deze bijzondere activiteit worden in verband met de veiligheid in de lucht vier tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) ingesteld gedurende bekend gemaakte dagen en tijdstippen.

In de bijlage vindt u de beschikking, deze is in werking vanaf maandag 18 november en vervalt met ingang van zaterdag 30 november. 

Lees meer

Flight Training Magazine

 
Piloten vliegen in een dynamische omgeving en besteden daarom graag tijd aan de technische ontwikkelingen in de luchtvaart. AOPA worldwide biedt een wereld aan kennis waar je als lid van AOPA Netherlands ook gebruik van kunt maken. Gratis!
 
We kunnen onze leden een gratis abonnement aanbieden op het FLIGHT TRAINING MAGAZINE.
Klik op https://www.aopa.org/news-and-media/publications/flight-training-magazine  en meld je aan bij de website van onze Amerikaanse organisatie. Hier krijg je toegang tot een wereld aan kennis:
 
Vragen hierover: secretary@aopa.nl

 

Lees meer
Logo AOPA

Correspondentie AOPA inzake dossier Lelystad

Ter illustratie van een van de vele dossiers waar bestuursleden van AOPA zich mee bezig houden en waarbij zij uitgenodigd worden door de luchtvaart autoriteiten, hierbij een overzicht van de correspondentie betreffende een deel van het dossier LELYSTAD.

Lees meer

Voordeellandingen Hoogeveen

Tot 1 maart gelden op EHHO de zogenoemde voordeellandingen op maandag en dinsdag. Alle landingen (lokaal, overland en t&g's) kosten €5,- Dit is ongeacht het gewicht. Commerciële landingen zijn uitgezonderd, denk hierbij aan rondvluchten/bannertowing.   

I.v.m. met het aanleggen van drainage voor de baan en taxitracks, is nu de zweefvliegbaan in gebruik. Naar de pompen en het platform worden taxistroken gemaakt, op de zuidelijke baan zal gedeeltelijk moeten worden gebacktrackt naar deze taxistroken.

Logo AOPA

Geslaagde symposia VFR buiten UDP

Op 18 en 19 oktober vond bij respectievelijk de Vliegclub Flevo en de Vliegclub Rotterdam een symposium plaats in het kader van de introductie van VFR buiten UDP (NVFR).

Omdat het er even op leek dat dit najaar ook ‘Listening Squawks’ (Frequency Monitor Codes) zou worden ingevoerd, was besloten tijdens de symposia ook aan dat onderwerp aandacht te besteden.

De presentaties van de deelnemende sprekers zijn bij deze beschikbaar. De presentaties hebben als oogmerk een beeld te geven van wat NVFR en Listening Squawks behelzen. Het zijn interessante en zorgvuldig opgestelde presentaties, maar het zijn geen ‘manuals’ waarop men als vlieger kan terugvallen. Ze zijn opgenomen als pdf-bestanden onder

Lees meer
Briefing VFR buiten UDP

Duidelijke briefing VFR nachtvliegen

AOPA heeft, in het kader van de awareness campagne ´VFR vliegen buiten UDP´, de Vliegclub Rotterdam en de Vliegclub Flevo verzocht een briefing te verzorgen die ziet op de opleiding voor een night rating en de operationele aspecten van het VFR nachtvliegen. 

Onder downloads is de briefing als pdf-bestand opgenomen!

Lees meer
Logo AOPA

Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 gewijzigd!

Het is gelukt!!! Per 1 januari 2020 zal artikel 3.2 van het besluit komen te luiden: 

Artikel 3.2. Vluchtuitvoeringen buiten de daglichtperiode

1. Het uitvoeren van een vlucht met een vliegtuig, helikopter, luchtschip of TMG buiten de daglichtperiode is toegestaan onder de voorwaarden, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel c, van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012.

2. Onverminderd het eerste lid mogen met MLA's, MLH's en schermvliegtuigen slechts vluchten worden uitgevoerd gedurende de daglichtperiode. 

Bron: Staatscourant Nr. 53193, 10 oktober 2019

Reminder: Nederlands General Aviation Symposium 2019

Op zaterdag 16 november aanstaande wordt het Nederlands General Aviation Symposium, georganiseerd door KNVvL, NIN en AOPA-NL, gehouden. Het symposium is de opvolger van de Workshops voor de General Aviation die al sinds 2000 elk jaar met veel succes door dezelfde verenigingen zijn georganiseerd.

Dit jaar ligt het accent op de ervaringen die tijdens vluchten naar verre, soms exotische, landen zijn opgedaan en de lessen die er uit zijn te leren; ook wat betreft de voorbereiding ervan.

Onder 'Lees meer' leest u het programma van het symposium met zijn keur aan ervaren sprekers en vindt u ook de link waarmee u zich kunt aanmelden en de betaling van het entreegeld kunt regelen. En bedenk….het entreegeld is inclusief koffie/thee, lunch én borrel….

Het symposium wordt gehouden in de inspirerende ambiance van de Airport Lounge van het ROC Amsterdam Airport, Opaallaan 25 te Hoofddorp en tijdens de inloop en de lunch is er gelegenheid tot een rondleiding door het college. Het college is heel goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer (vanaf NS Station Hoofddorp bus 300 of 397) en ter plekke is ruime parkeergelegenheid.

We zien u graag op zaterdag 16 november!

 

 

 
Lees meer
Logo AOPA

VFR buiten UDP uitgesteld naar 1 januari 2020

De internetconsultatie in zake VFR buiten UDP is afgerond. Die consultatie heeft er onder meer toe geleid dat de restrictie die de concept-regeling kende, te weten dat een VFR vlucht buiten UDP moet aanvangen of moet eindigen op een Nederlandse luchthaven, is vervallen. Het wachten was nog slechts op een zogenoemde Handhaafbaarheids-, Uitvoerbaarheids- en Fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Dat zou niet meer dan een formaliteit zijn, werd ons toevertrouwd. Helaas liep het anders. De HUF-toets bracht een aantal bezwaren aan het licht. Die bezwaren zijn inmiddels weggenomen, maar het bleek te laat om de regeling tijdig in de Staatscourant gepubliceerd te krijgen. Vanuit het Ministerie is ons gemeld dat de regeling nu per 1 januari 2020 van kracht zal worden. Bij ons gaat de vlag nog even niet uit.

Verplichte afhandeling op Maastricht Airport voor GA-bezoekers

Voor GA types lichter dan 3000 kg komt er €50,- bij de rekening. Met een gemiddelde Cessna kom je dan op c. €77,00,- (incl. landingsgeld, excl. parkeergeld). Voor bezoekers van lokale bedrijven is er ontheffing, de vlucht dient dan door het te bezoeken bedrijf worden aangemeld bij de havendienst. 

Klik op Lees meer voor de bijbehorende NOTAM. 

Lees meer
Logo AOPA

Infoblad reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen

IL&T ontvangt regelmatig aanvragen voor goedkeuring van opleidingstrajecten die afwijken van de goedgekeurde syllabus, waarbij reductie of vrijstelling gevraagd wordt van het aantal instructie-uren die vereist zijn voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdverklaring. Het doel van dit informatieblad is om inzichtelijk te maken in welke situaties reductie c.q. vrijstelling van de opleidingseis kan worden gegeven en waaruit de reductie kan bestaan. U vindt het document onder downloads als u het artikel opent. 

NB: Het document is onlangs vernieuwd; punt 8 is toegevoegd onder A. Dit is van belang voor vliegers met een FAA uitgegeven IR. 

Lees meer
Logo AOPA

Zorgen AOPA over Lelystad Airport houden aan

Bij brief van 7 januari heeft AOPA aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aantal zorgen geuit ten aanzien van de ontwikkeling van Lelystad Airport, meer in het bijzonder ten aanzien van het ontwerp van de VFR-routes. Inmiddels is daar een schriftelijk antwoord op gekomen (download).

Lees meer

Airspace Infringements, LVNL heeft alertsystemen verbeterd

De vliegers die een infringement begaan zullen met een amber knipperend signaal direct op de schermen van de FISO (Flight Information Service Officer) zichtbaar worden. De FISO kan dan via de radio contact opnemen met de piloot en hem verwijzen naar een veilige koers. Het is daarom van levensbelang dat je uitluistert op de frequentie die hoort bij het luchtruim waarin je vliegt, ook als je je niet aanmeldt!

Tijdens een rondleiding op het Area Control Centre, afgelopen dinsdag, werd vanuit LVNL benadrukt dat ze niet als politieagent willen optreden, en 'Just Culture' staat er hoog in het vaandel. De veiligheid blijft echter de hoogste prioriteit. Tevens wordt de VFR vlieger aangemoedigd zich 'gewoon' te melden voor Flight Information Service, deze service wordt 'as far as practicable' verleend. 

Lang verhaal kort: door middel van communicatie worden problemen voorkomen. Luister in ieder geval uit en zorg dat je bereikbaar bent! Onder 'lees meer' treft u een artikel van LVNL m.b.t. tot deze systemen. 

Lees meer

AOPA Fly In 2020 op Texel

Terwijl de Fly In 2019 nog moet plaatsvinden, heeft het AOPA bestuur besloten de Fly In 2020 op Vliegveld Texel te organiseren. Havenmeester Ed de Bruijn is enthousiast over het plan. De exacte datum is nog niet bekend, maar de insteek is om er een mooie happening van te maken.

Lees meer

TGBs