MELDPUNT NIEUWE VLIEGPROCEDURES LELYSTAD

Nota bene: in het gehele artikel vindt u de toelichting op AOPA's nieuwe meldpunt m.b.t. de vliegprocedures op Lelystad. Het meldpunt is zowel in dit artikel, als op de homepage van de AOPA website te vinden! 

Lees meer

Guernsy International Air Rally

Van 5 tot en met 7 juni vindt de Guernsy International Air Rally plaats. Naast de rally bevat het programma veel unieke andere activiteiten, zoals het bewonderen van de lokale fauna tijdens een boottrip. De details vindt u in het gehele artikel. 

Lees meer

Brexit

Een artikel over de Brexit en de mogelijke gevolgen daarvan.

Lees meer

First solo

Bijna alle AOPA leden weten dat first solovliegers een jaar gratis lid kunnen worden, dus wijs je kersverse vliegmaten op dit aanbod en vertel wat AOPA waard is. Of ga gelijk samen met hen naar de website (Klik hier) en doorloop het inschrijfformulier. Naast deze aanmelding moet nog even de solo-verklaring of aantekening in het logboek worden gekopieerd en naar ledenadministratie@aopa.nl worden gestuurd.

Deze kennismakingsactie van AOPA is al veel jaren een succes en zorgt ervoor dat we een regelmatige instroom van nieuwe leden hebben.

 

 

 

Aanvullende info AOPA Fly-Out 2020

Vorig jaar hebben we mogen proeven aan een Fly-Out, georganiseerd door onze Duitse collega’s. Een tocht op een flinke afstand van huis waarbij de vaardigheden van de deelnemers enigszins op de proef werden gesteld. Tijdens de ALV in Lelystad is er een korte enquête gehouden over de belangstelling voor een Nederlandse Fly-Out en bleek dat er veel animo is. 

SAVE THE DATE: 21 mei t/m 24 mei 2020.   

In het artikel vindt u informatie over de locatie, vergezeld door wat mooie plaatjes om alvast in de stemming te komen.

 

Lees meer

Meteo voorbereiding

Bijgevoegd de educatieve EASA strip "Sunny Swift", deze laatste uitgave van 2019 gaat over het vergaren van meteorologische informatie. U vindt hem onder downloads, als u het artikel opent. 

Lees meer

Part-M Light Guide

Informatie omtrent Part-M Light is schaars en kan moeilijk te begrijpen zijn. Het doel van de volgende guide is om het volgende te beantwoorden:

  • Wat is Part-M Light?
  • Wat zijn de vereisten voor Part-M Light?
  • Wat zijn de voordelen van Part-M Light?
  • Hoe maak ik optimaal gebruik van Part-M Light?

Klik op Lees meer voor een één minuut lang samenvattend filmpje over het onderwerp en de link naar de guide van het bedrijf ASA (Airline Software Applications). 

 

Lees meer

Airspace Infringements video

Bijgaand een videoclip over hoe een veelvoorkomend fenomeen te voorkomen: airspace infringements. De animatie is in elkaar gezet door EASA, als onderdeel van een reeks veiligheidsbevorderende filmpjes.

Lees meer

Lelystad Airport onder verkeersleiding

Door invoering van luchtverkeersleiding moest Lelystad Airport veiliger worden en de capaciteit zou niet verminderen in aanloop naar de openstelling voor het groothandelsverkeer. Deze doelstellingen zijn in ieder geval (nog) niet behaald. Wij hebben veel klachten, opmerkingen en suggesties van leden en niet-leden gekregen. Ook uit eigen ervaring kunnen we bevestigen dat de situatie op Lelystad er niet beter of veiliger op geworden is en dat de capaciteit is gereduceerd. Waar wij dus al jaren voor hebben gewaarschuwd.

Lees meer
Logo AOPA

AIC verwijst naar AOPA

AOPA heeft jarenlang geijverd om VFR buiten UDP ook in Nederland mogelijk te maken. De AIC die hierop betrekking heeft verwijst ook naar AOPA voor nadere informatie.

Logo AOPA

Analyse van voorvallen

Onder de afdeling vliegveiligheid van deze website is een nieuwe pagina te vinden: Analyse van voorvallen. Luchtvaartautoriteiten analyseren gemelde voorvallen om de veiligheid te bevorderen. Een voorbeeld van zo'n analyse en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen is te vinden op deze pagina. 

Hier klikken om een kijkje te nemen. 

 

Flight Training Magazine

In onze vorige e-nieuwsbrief hebben we u attent gemaakt op het gratis abonnement van het AOPA Flight Training Magazine. Daar stond een link bij waarmee u zich bij AOPA USA kan aanmelden voor allerlei services. Achteraf gezien was het niet de gemakkelijkste route naar het beloofde Flight Training Magazine. Daarom hierbij de directe link om je aan te melden: Free digital subscription to Flight Training magazine.

Voor vragen: secretary@aopa.nl

 

 

Logo AOPA

Night Rating completion time

Voor kandidaten en opleiders: per vandaag (11-11-19) is amendement (EU) 2019/1747 van kracht. FCL.810 (Night Rating) is gewijzigt: "applicants shall have completed a training course within a period of up to 6 months". Deze gaan in na de eerste trainingsvlucht. 

Voor opleidingen die vóór vandaag zijn gestart en in langer dan 6 maanden zijn afgerond, moeten kandidaten zorgen dat de aanvraag voor 31 maart 2020 binnen is bij de autoriteiten. 

Logo AOPA

Correspondentie AOPA inzake dossier Lelystad

Ter illustratie van een van de vele dossiers waar bestuursleden van AOPA zich mee bezig houden en waarbij zij uitgenodigd worden door de luchtvaart autoriteiten, hierbij een overzicht van de correspondentie betreffende een deel van het dossier LELYSTAD.

Lees meer

Voordeellandingen Hoogeveen

Tot 1 maart gelden op EHHO de zogenoemde voordeellandingen op maandag en dinsdag. Alle landingen (lokaal, overland en t&g's) kosten €5,- Dit is ongeacht het gewicht. Commerciële landingen zijn uitgezonderd, denk hierbij aan rondvluchten/bannertowing.   

I.v.m. met het aanleggen van drainage voor de baan en taxitracks, is nu de zweefvliegbaan in gebruik. Naar de pompen en het platform worden taxistroken gemaakt, op de zuidelijke baan zal gedeeltelijk moeten worden gebacktrackt naar deze taxistroken.

Briefing VFR buiten UDP

Duidelijke briefing VFR nachtvliegen

AOPA heeft, in het kader van de awareness campagne ´VFR vliegen buiten UDP´, de Vliegclub Rotterdam en de Vliegclub Flevo verzocht een briefing te verzorgen die ziet op de opleiding voor een night rating en de operationele aspecten van het VFR nachtvliegen. 

Onder downloads is de briefing als pdf-bestand opgenomen!

Lees meer
Logo AOPA

Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 gewijzigd!

Het is gelukt!!! Per 1 januari 2020 zal artikel 3.2 van het besluit komen te luiden: 

Artikel 3.2. Vluchtuitvoeringen buiten de daglichtperiode

1. Het uitvoeren van een vlucht met een vliegtuig, helikopter, luchtschip of TMG buiten de daglichtperiode is toegestaan onder de voorwaarden, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel c, van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012.

2. Onverminderd het eerste lid mogen met MLA's, MLH's en schermvliegtuigen slechts vluchten worden uitgevoerd gedurende de daglichtperiode. 

Bron: Staatscourant Nr. 53193, 10 oktober 2019

Logo AOPA

Infoblad reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen

IL&T ontvangt regelmatig aanvragen voor goedkeuring van opleidingstrajecten die afwijken van de goedgekeurde syllabus, waarbij reductie of vrijstelling gevraagd wordt van het aantal instructie-uren die vereist zijn voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdverklaring. Het doel van dit informatieblad is om inzichtelijk te maken in welke situaties reductie c.q. vrijstelling van de opleidingseis kan worden gegeven en waaruit de reductie kan bestaan. U vindt het document onder downloads als u het artikel opent. 

NB: Het document is onlangs vernieuwd; punt 8 is toegevoegd onder A. Dit is van belang voor vliegers met een FAA uitgegeven IR. 

Lees meer

Airspace Infringements, LVNL heeft alertsystemen verbeterd

De vliegers die een infringement begaan zullen met een amber knipperend signaal direct op de schermen van de FISO (Flight Information Service Officer) zichtbaar worden. De FISO kan dan via de radio contact opnemen met de piloot en hem verwijzen naar een veilige koers. Het is daarom van levensbelang dat je uitluistert op de frequentie die hoort bij het luchtruim waarin je vliegt, ook als je je niet aanmeldt!

Tijdens een rondleiding op het Area Control Centre, afgelopen dinsdag, werd vanuit LVNL benadrukt dat ze niet als politieagent willen optreden, en 'Just Culture' staat er hoog in het vaandel. De veiligheid blijft echter de hoogste prioriteit. Tevens wordt de VFR vlieger aangemoedigd zich 'gewoon' te melden voor Flight Information Service, deze service wordt 'as far as practicable' verleend. 

Lang verhaal kort: door middel van communicatie worden problemen voorkomen. Luister in ieder geval uit en zorg dat je bereikbaar bent! Onder 'lees meer' treft u een artikel van LVNL m.b.t. tot deze systemen. 

Lees meer

AOPA Fly In 2020 op Texel

Terwijl de Fly In 2019 nog moet plaatsvinden, heeft het AOPA bestuur besloten de Fly In 2020 op Vliegveld Texel te organiseren. Havenmeester Ed de Bruijn is enthousiast over het plan. De exacte datum is nog niet bekend, maar de insteek is om er een mooie happening van te maken.

Lees meer

General Aviation 2020-2050

Hierbij treft u het General Aviation Position Paper 2020 - 2050 aan van de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA). 

Het opstellen van de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 en het in gang zetten van de Luchtruimherziening 2023 markeren een nieuw punt in de Nederlandse luchtvaart.

Het civiele groothandelsverkeer groeit nog steeds en bereikt vastgestelde grenzen. Het oprekken van deze grenzen stuit op maatschappelijke weerstand en heeft voorziene restrictieve gevolgen voor GA. Anderzijds zijn er bij een integrale luchtruimherziening ook kansen voor GA. De sector wil hier als stakeholder een constructieve bijdrage aan leveren door het realiseren van deze kansen waarbij haar eigen belangen gewaarborgd worden.

Lees meer

TGBs