Lisening squawks (update 1 juli)

Op 18 juni zijn de Listening Squawks voor Rotterdam (7010) en Amsterdam (7020) ingevoerd zoals u allen weet. Zijn er al ervaringen te delen? Laat het ons weten!

AOPA heeft intensief bijgedragen aan de invoering ervan (zie o.a. deze brief van 2018). Uiteraard om de airspace infringements te helpen voorkomen, maar zonder dat er allerlei beperkingen of verplichtingen bijkomen.

Lees meer
Logo AOPA

ABL: opvallende meldingen uit de GA

Het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) verstrekte ons een nieuw overzicht van opvallende meldingen uit de afgelopen periode. Door middel van deze communicatievorm wil het ABL regelmatig voorbeelden van specifieke meldingen zichtbaar maken aan de sector waarbij wordt aangeven welke actie daar vanuit het ABL op volgde. Ook wil ABL zogenoemde “lessons learned” met de sector delen.

Lees meer

Zienswijze GA-sector over Ontwerp-Luchtvaartnota

Tot en met donderdag 9 juli 2020 bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de Ontwerp-Luchtvaartnota. De zienswijze zal worden voorzien van een reactie in een Nota van Antwoord (NvA). De kabinetsreactie op de zienswijzen, de adviezen en de toetsen worden daarna verwerkt. Verwacht wordt dat hierna de Luchtvaartnota 2020-2050 eind 2020 door het kabinet kan worden vastgesteld. Zie ook: 'Denk mee over de Ontwerp-Luchtvaartnota'

AOPA, KNVvL en NACA hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend. Die tref je hierbij aan.

Lees meer

Exclusief voor AOPA leden: bezoek Sonaca fabriek Namen (B)

Sonaca Aircraft nodigt AOPA-leden uit voor een exclusief bezoek aan de fabriek op Namen Suarlée (EBNM) waar men de Sonaca 200 Trainer, Trainer NG en Trainer PRO bouwt. De 200 is een gecertificeerde tweezitter, ontwikkeld en gebouwd voor de trainingsmarkt waarbij goed werd geluisterd naar de wensen van aeroclubs, vliegscholen en privé-vliegers. De vliegprestaties zijn goed en de kosten in de operatie relatief laag.

Op 28 augustus gaan we het toestel van dichtbij bekijken en krijgen we een uitgebreide rondleiding door de fabriek. Noteer deze datum alvast in de agenda! 

Lees meer

ABL informeert sector: lancering dashboard luchtvaartvoorvallen

Het ABL heeft een nieuw interactief dashboard ontwikkeld waarin de voorvalmeldingen in aantallen en locaties voor een aantal veiligheidsindicatoren worden weergegeven. In het dashboard kun je de gegevens filteren: op type luchtvaart, op luchthaven of locaties op de kaart, en op subonderwerp.

Lees meer

AOPA bestuurslid Matthijs de Haan wordt directeur Luchthaven Teuge

Per 1 juli 2020 is AOPA-bestuurslid Matthijs de Haan benoemd tot directeur van de luchthaven Teuge. Hij volgt Meiltje de Groot op die deze functie gedurende negen jaar heeft bekleed. Matthijs heeft een ruime ervaring in de GA. Hij combineert de functie van directeur Teuge met een aantal andere bedrijfsmatige activiteiten en bestuursfuncties. Zo blijft Matthijs zich binnen het AOPA bestuur bezighouden met MLA-zaken.

Wij feliciteren Matthijs met deze benoeming en wensen hem veel succes als directeur van een voor de GA belangrijke en mooie luchthaven!

CBS: "nauwelijks beweging in de luchtvaart in mei"

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vandaag de cijfers bekend van het aantal vliegtuigbewegingen op de Nederlandse luchthavens. De cijfers duiden - niet geheel verwonderlijk - op een sterke afname van aantal vliegtuigbewegingen op zowel de grote als de kleine luchthavens.

Volgens het CBS kent Nederland naast de vijf nationale luchthavens elf kleine vliegvelden. AOPA heeft het CBS er eerder op gewezen dat enkele MLA-velden niet in de cijfers zijn meegenomen.

CBS meldt dat in het eerste kwartaal van 2020 het totaal aantal vliegtuigbewegingen op deze 11 luchthavens ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 met 17,8 procent is afgenomen. Op Lelystad Airport, met ruim 34 procent van alle vluchten, daalde het aantal vliegtuigbewegingen met 10,9 procent in het eerste kwartaal van 2020. Teuge is het enige vliegveld waar in het eerste kwartaal van 2020 het aantal vluchten steeg en wel met 17,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

Het beeld voor de grote (vijf) Nederlandse luchthaven is veel bedroevender. In mei 2020 was de daling van het aantal passagiers maar liefst 97 procent ten opzichte van mei 2019. Het aantal vluchten in het handelsverkeer lag ruim 87 procent lager dan in mei 2019. 

Logo AOPA

Inzet Annex I luchtvaartuigen (voor training en onderhoud vliegvaardigheid)

AOPA heeft een brief van ILT ontvangen met daarin de status met betrekking tot vliegen met een Annex 1 luchtvaartuig en de geldigheid van de uren voor de recentheidseis voor LAPL en PPL. AOPA heeft deze zaak maanden geleden aangekaart en we hebben nu een redelijk positief antwoord. Opleiden op een MLA voor het LAPL en PPL mag nog niet. Opleiden voor LAPL en PPL op andere Annex 1 vliegtuigen, bijvoorbeeld historische of ex-militaire vliegtuigen, kan onder omstandigheden wel. Zij moeten dan wel tot de vloot van een ATO of DTO behoren. De volgende stap is het mogelijk maken van de opleiding voor LAPL en PPL op een MLA en/of de zwaardere MLA die onder de Opt Out valt.

Lees meer

AOPA/Texel Fly In uitgesteld naar 20 t/m 22 augustus 2021

Door de Corona is het helaas niet mogelijk om de Fly-In op Texel dit jaar tot een succes te maken. De gemeente Texel geeft geen toestemming om te kamperen 'onder de vleugel' en dat is toch de charme van de fly-in. Daarnaast zullen er geen stands zijn van sponsors en ook geen lezingen van gastsprekers. Kortom, geen Fly-In met georganiseerde activiteiten. Uiteraard is iedereen, zoals altijd, welkom om Texel te bezoeken door de lucht. 

Volgend jaar wagen we een nieuwe poging en wel van 20 t/m 22 augustus 2021.

Zie ook: http://www.texelflyin.nl/news/

Airspace Infringements Lelystad CTR vragen om aandacht

LVNL heeft inzage gegeven in de airspace infringements die de voorbije maanden hebben plaatsgevonden in het Nederlands luchtruim. Opvallend daarbij is het grote aantal schendingen van de Lelystad CTR. Getracht wordt meer zicht te krijgen op de oorzaken van de luchtruimschendingen. In dat kader worden vliegers ook gebeld. AOPA juicht die aanpak toe. Grafieken zeggen niet zoveel over de oorzaak. Je kunt er slechts naar gissen. Een aantal opvallende voorvallen: meerdere vliegers vlogen bij het verlaten van de CTR (na een frequency change) weer terug de CTR in. Voorts een aantal vliegers dat ínbound Mike, na initieel radiocontact met Lelystad Tower, aan de noordkant de 'hoek' afsnijdt en daarbij de CTR binnendringt. De presentatie waarin de betreffende gebieden zijn weergegeven tref je hieronder aan (via de hyperlink). Ook bij Eelde zijn er relatief veel infringements geweest. 

Lees meer

Sunny Swift 23: Stabilized approaches

Dear Sunny's followers,

Most accidents happen during the approach for landing. This part of the flight can be made safer by applied stabilized approach criteria that is common in airline operations. For General Aviation this means that the pilot establishes and maintains a constant angle glide-path towards the runway at a height of 500 ft at 1.5 NM or 2.8 KM from the runway threshold. In many cases, local conditions at the aerodrome don’t allow for an extended centerline. This means it is important to have dialogue with the local community to highlight both the noise and safety benefits that this will bring.

Happy landings! 

The EASA GA Team.

 
Lees meer

Beperking 2 POB vervalt voor GA per 26 juni

Vandaag hebben we overleg gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over verdere verruiming van de mogelijkheden voor de GA. Die verruiming gaat al per 26 juni in. De beperking van 2 POB (tenzij alleen 'household members') vervalt. Je kunt dus per 26 juni weer met meer dan 2 POB vliegen. Er gelden nog wel voorwaarden. Deze zijn opgenomen in de NOTAM.

We zijn uiteraard erg blij met de verruiming. Aan de tekst van de NOTAM kan wat ons betreft nog wel gesleuteld worden, maar dat is nog onderwerp van overleg. Belangrijk is dat er weer meer mogelijk is. Met name commerciële GA bedrijven zijn blij met de uitbreiding. Rondvluchten zijn nu weer mogelijk. Voor de ballonvaarders gelden nog beperkingen. Binnen de sector is daar geen begrip voor.

Wat betreft de in de NOTAM genoemde "health declaration" kan worden volstaan met het invullen van de 'gezondheidsverklaring contactberoepen' (waarnaar ook in de NOTAM wordt verwezen).

Lees meer

AOPA werkt met EASA aan Europese GA covid-19 regels (2)

23-06-2020 - De ontwikkelingen gaan heel snel. AOPA heeft in overleg met EASA de aanbeveling aan de lidstaten iets meer werkbaar gemaakt. Eerder hadden wij al bedenkingen tegen mondkapjes voor pilot en co-pilot i.v.m. de belemmerde communicatie. Dat wordt in het bijgaande nieuwe CONCEPT ingezien.

Lees meer

Easy Access Rules for Aircrew (revisie juni 2020)

The easy access rules contain the technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew, displayed in a consolidated, easy-to-read format with advanced navigation features through links and bookmarks, and are available for free download from the EASA website. Zie: easy access rules

 

Lees meer

AOPA werkt met EASA aan Europese GA covid-19 regels

Net als in Nederland werkt AOPA ook op Europees nivo indringend samen met autoriteiten op het vlak van het opstellen van regels om veilig te kunnen vliegen. De afgelopen weken zijn meerdere sessies gewijd aan het opstellen van eenduidige aanbevelingen die lidstaten kunnen overnemen, waardoor er eenduidigheid over heel Europa kan ontstaan. Zeker voor een bedrijfstak als General Aviation is het noodzakelijk niet bij elke grensovergang met andere regels geconfronteerd te worden.

Het bijgaande overzicht is met nadruk nog een CONCEPT, dat volgende week definitief gemaakt zal worden en aan de lidstaten gezonden. Punten en komma's kunnen dus nog wijzigen.

Lees meer

NOTAM Lelystad wordt Supplement

Onlangs verdween de NOTAM die aangaf dat de Lelystad TMA's op bepaalde uren van de dag de classificatie E hebben (in plaats van D). Enige paniek maakte zich meester van met name de Lelystad vliegers. 

Lees meer

Opvallende meldingen ABL

Het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) verstrekte ons een nieuw overzicht van opvallende meldingen uit de afgelopen periode. Door middel van deze communicatievorm wil het ABL regelmatig voorbeelden van specifieke meldingen zichtbaar maken aan de sector waarbij wordt aangeven welke actie daar vanuit het ABL op volgde. Ook wil ABL zogenoemde “lessons learned” met de sector delen.

ABL vraagt bijzondere aandacht voor het volgende. Er zijn recent twee meldingen geweest vanuit de paravliegclub Maurik. Het betrof in beide gevallen motorvliegtuigen die op gevaarlijke hoogte over het liergebied van Vliegclub Maurik vlogen. Zie de AIP / Aeronautical chart The Netherlands. In de AIP ENR 5.5 Aerial Sporting and recreational Activities is aangegeven dat de kabel hoogten kan bereiken tot 1.500 ft. Geadviseerd wordt dergelijke gebieden in de vliegvoorbereiding mee te nemen.

Lees meer

EASA certifies electric aircraft, first type certification for fully electric plane worldwide

COLOGNE, June 10, 2020 - The European Union Aviation Safety Agency announced the certification of an electric airplane, the Pipistrel Velis Electro, the first type certification world-wide of a fully electric aircraft and an important milestone in the quest for environmentally sustainable aviation.  

“This is an exciting breakthrough,” said EASA Executive Director Patrick Ky. “This is the first electric aircraft EASA has certified but it will certainly not be the last, as the aviation industry pursues new technologies to reduce noise and emissions and to improve the sustainability of aviation.”
    
The Velis Electro is a two-seater aircraft intended primarily for pilot training. Slovenia-based  Pipistrel is a leading small aircraft designer and manufacturer, specialised in energy-efficient and affordable high-performance aircraft. The Velis Electro joins a product line-up of similar, but conventionally powered, aircraft. 

Lees meer

Vliegschool Hilversum sluit zich aan bij AOPA

Niet alleen individuele vliegers en vliegtuigeigenaren, ook organisaties die actief zijn binnen de gemotoriseerde GA kunnen lid worden van AOPA. Zo hebben inmiddels 18 motorvliegclubs in Nederland zich bij ons aangesloten. Die hebben vaak soortgelijke of gezamenlijke belangen. De onderlinge kennisuitwisseling draagt positief bij aan de positie van de vliegclubs en daarmee aan de positie van de GA in Nederland. Via AOPA lopen vaak de contacten met instanties als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ILT en LVNL. De vliegclubs hebben op hun beurt weer goed zicht op lokale ontwikkelingen. 

Vandaag heeft Vliegschool Hilversum (VSH) zich aangesloten bij AOPA. Hoewel geen vliegclub, stemmen de activiteiten van VSH (het opleiden van vliegers) in belangrijke mate overeen met de activiteiten van de vliegclubs. We heten Vliegschool Hilversum van harte welkom! Meer informatie over de vliegschool tref je hier aan: VSH.

De toekomst van de luchtvaart, feiten versus framing

Oud KLM-gezagvoerder en oud-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Benno Baksteen, heeft een buitengewoon interessante presentatie gemaakt over 'feiten en framing' van de luchtvaart. De hetze tegen de luchtvaart begint onaangename vormen aan te nemen. Een fatsoenlijke discussie over de plussen en de minnen van de luchtvaart is kennelijk niet meer mogelijk. Hoewel de presentatie betrekking heeft op de grote luchtvaart, straalt het ook uit naar de General Aviation.

Lees meer

Sunny Swift Issue 22: Collision avoidance - make yourself seen

Many pilots have experienced situations in flight when another aircraft came too close without them being aware or when a mid-air collision did not occur just by coincidence. EASA recently reviewed this type of scenario and developed new actions to help mitigate the risk.

As well as improvements in airspace design and management of airspace, the plan also relies on promising technological developments in the area of non-certified traffic awareness systems. Despite these systems not always being mutually compatible, their wider use combined with improvements of their interoperability could significantly help in reducing the airborne collision risk, especially in situations when uncontrolled traffic is involved. In support of these developments EASA came up with a novel concept called iConspicuity.

This latest story of Sunny Swift introduces this new concept and also recognises the efforts leading to a broader compatibility of various iConspicuity systems.

The main message here is that being equipped with an iConspicuity compatible system, and activating it, can improve pilots' awareness of nearby traffic and thus make a timely avoidance manoeuvre possible so to avoid mid-air collision.

Lees meer

Pamflet CAA over CO vergiftiging

De Britse CAA heeft deze maand een pamflet uitgebracht over de risico's van CO-vergiftiging tijdens het vliegen. Hoewel de kansen op een dergelijke situatie heel klein zijn, is het de moeite van het lezen zeker waard. Als de situatie zich voordoet, dan kan dat fatale gevolgen hebben. 

Lees meer

Nieuwe situatie Lelystad vraagt aandacht

Nieuwe situatie Lelystad vraagt aandacht

Met het zomerseizoen voor de deur en de versoepeling van Corona-maatregelen neemt het vliegverkeer op Lelystad Airport weer toe. Lelystad Airport is sinds 7 november 2019 een gecontroleerde luchthaven. Nog niet iedere vlieger zal vertrouwd zijn met de nieuwe situatie. De nieuwe routes en procedures en het complexe luchtruim rond Lelystad vergen een zorgvuldige vluchtvoorbereiding. LVNL heeft een bulletin gemaakt en vraagt de aandacht voor dit onderwerp.

Lees meer

Verantwoord vliegen naar 2050 (Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050)

Vandaag is de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 'Verantwoord Vliegen naar 2050' gepubliceerd. De ontwerp nota bevat een aantal interessante passages met betrekking tot de General Aviation. Wil je de stukken lezen, klik dan op [ documenten betreffende ontwerp luchtvaartnota ].

Er is een klein paragraafje over de GA. Daarin staat het volgende: "Samenwerking tussen luchthavens voor de GA is van groot belang in verband met eventuele verdringingseffecten. Zo zal bij het doorgroeien naar 45.000 bewegingen op Lelystad Airport voor het grote commerciële vliegverkeer mogelijk een deel van het kleine vliegverkeer naar andere regionale luchthavens uitwijken. Samen met de Rijksoverheid ontwikkelen de regionale luchthavens en provincies (als regionaal bevoegd gezag) beleid dat zorgt voor voldoende ruimte". Verder staan er verspreid nog wat teksten die betrekking hebben op de GA, die zeker de moeite van het lezen waard zijn, zoals deze: "Om goede uitvoering van vluchten in de kleine luchtvaart te waarborgen, streeft de Rijksoverheid naar een nationaal zoveel als mogelijk aaneengesloten lager luchtruim."

We zullen er zeker nog inhoudelijk op terugkomen.

 
Lees meer

Geldigheidsduur voor uitbreiding IR-bevoegdheid met PBN

Brevethouders krijgen tot 25 april 2021 de tijd om een instrumentvliegbevoegdheid (instrument rating, IR) uit te breiden met een aantekening voor prestatie-gebaseerde navigatie (performance based navigation, PBN). De uiterste datum was aanvankelijk 25 augustus 2020. De verlenging van de termijn  hangt samen met de coronacrisis.

Lees meer

AirVenture 2020 verschoven naar 2021

De 68e jaarlijkse Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture Oshkosh-fly-in is geannuleerd vanwege het coronavirus (COVID-19). Het evenement zou plaatsvinden op 20-26 juli 2020 op Wittman Regional Airport (OSH) in Oshkosh, Wisconsin. Wisconsin heeft momenteel een lockdown tot 26 mei. De voorbereidingen voor de fly-in zouden op 1 mei starten.

AirVenture 2021 wordt gehouden van 26 juli tot en met 1 augustus 2021.

Lees meer
1st Solo? Gratis lid!

First solo

Bijna alle AOPA leden weten dat first solovliegers een jaar gratis lid kunnen worden, dus wijs je kersverse vliegmaten op dit aanbod en vertel wat AOPA waard is. Of ga gelijk samen met hen naar de website (Klik hier) en doorloop het inschrijfformulier. Naast deze aanmelding moet nog even de solo-verklaring of aantekening in het logboek worden gekopieerd en naar ledenadministratie@aopa.nl worden gestuurd.

Deze kennismakingsactie van AOPA is al veel jaren een succes en zorgt ervoor dat we een regelmatige instroom van nieuwe leden hebben.

 

 

 

Part-M Light Guide

Informatie omtrent Part-M Light is schaars en kan moeilijk te begrijpen zijn. Het doel van de volgende guide is om het volgende te beantwoorden:

  • Wat is Part-M Light?
  • Wat zijn de vereisten voor Part-M Light?
  • Wat zijn de voordelen van Part-M Light?
  • Hoe maak ik optimaal gebruik van Part-M Light?

Klik op Lees meer voor een één minuut lang samenvattend filmpje over het onderwerp en de link naar de guide van het bedrijf ASA (Airline Software Applications). 

 

Lees meer