General Aviation 2020-2050

General Aviation Position Paper 2020-2050 bevat de gezamenlijke visie van de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA). 

Het opstellen van de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 en het in gang zetten van de Luchtruimherziening 2023 markeren een nieuw punt in de Nederlandse luchtvaart.

Het civiele groothandelsverkeer groeit nog steeds en bereikt vastgestelde grenzen. Het oprekken van deze grenzen stuit op maatschappelijke weerstand en heeft voorziene restrictieve gevolgen voor GA. Anderzijds zijn er bij een integrale luchtruimherziening ook kansen voor GA. De sector wil hier als stakeholder een constructieve bijdrage aan leveren door het realiseren van deze kansen waarbij haar eigen belangen gewaarborgd worden.

Het civiele groothandelsverkeer en de militaire luchtvaart kunnen niet zonder GA, nu niet en in de toekomst niet. GA vormt voor beide de basis door middel van materieel, lessen en opleidingen. Zij werkt direct en indirect mee aan het realiseren van diverse maatschappelijke doelen als klimaat, gezondheidszorg en ordehandhaving.

De combinatie KNVvL, AOPA en NACA heeft als belangenvereniging van de algemene luchtvaart de kennis en capaciteit om bij te dragen aan het tot stand komen van de luchtruimherziening en het luchtvaartbeleid, alsmede het ontwikkelen, implementeren en borgen van regelgeving. Deze partijen overleggen op reguliere basis met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (MinIenW), Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando der Luchtstrijdkrachten (CLSK). Zij fungeert hiermee als autoriteit voor de algemene luchtvaart.

Downloads:

Carrousel Overzicht