AOPA Fly In 2023

AOPA Fly In 2023 Hoogeveen

Vliegveld Hoogeveen (EHHO) is voor velen niet onbekend, maar met 90 vliegtuigen tegelijk toch anders. De AOPA Fly-In is dé ideale gelegenheid om kennis te maken met de Drentse luchthaven, met collega vliegers en met interessante lezingen.

Leden van AOPA* kunnen gratis aan de Fly-In deelnemen. Schrijf je hier in. Je betaalt als lid geen landingsgeld en afhandelingskosten!

Geinteresseerden stellen wij in de gelegenheid deze dag een stand te huren waar producten en diensten getoond kunnen worden aan de doelgroep: GA pilots die altijd in zijn om de laatste ontwikkelingen in de branche te vernemen. Voor een bijdrage van € 50,00 zorgen wij ervoor dat uw stand klaar staat op de fly in. Bij interesse verzoeken wij u ons een mail te zenden.

Lees meer

General Aviation 2020-2050

General Aviation Position Paper 2020-2050 bevat de gezamenlijke visie van de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA). 

Het opstellen van de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 en het in gang zetten van de Luchtruimherziening 2023 markeren een nieuw punt in de Nederlandse luchtvaart.

Het civiele groothandelsverkeer groeit nog steeds en bereikt vastgestelde grenzen. Het oprekken van deze grenzen stuit op maatschappelijke weerstand en heeft voorziene restrictieve gevolgen voor GA. Anderzijds zijn er bij een integrale luchtruimherziening ook kansen voor GA. De sector wil hier als stakeholder een constructieve bijdrage aan leveren door het realiseren van deze kansen waarbij haar eigen belangen gewaarborgd worden.

Lees meer
1st Solo? Gratis lid!

First solo

Bijna alle AOPA leden weten dat first solovliegers het eerste jaar gratis lid kunnen zijn*), dus wijs je kersverse vliegmaten op dit aanbod en vertel wat AOPA waard is. Of ga gelijk samen met hen naar de website (Klik hier) en doorloop het inschrijfformulier. Naast deze aanmelding moet nog even de solo-verklaring of aantekening in het logboek worden gekopieerd en naar ledenadministratie@aopa.nl worden gestuurd.

Deze kennismakingsactie van AOPA is al veel jaren een succes en zorgt ervoor dat we een regelmatige instroom van nieuwe leden hebben.

 

Lees meer