News from the combined GA.COMM and GA.TeB meeting 02-2023

On 6-7 November EASA general aviation (GA) stakeholders gathered in the usual joint industry and the Member States setup to discuss topic affecting European GA. It was again a well-attended hybrid meeting organised by the GA Flightpath 2030+ team and supported by several EASA experts. It was also a good opportunity for EASA, NAAs and industry to discuss together how to ensure the proportionality of the GA regulatory environment, make the GA an incubator for aviation innovations and preserve its attractiveness for young generation.

The main points discussed were:

Lees meer
Logo AOPA

Voldoende aanmeldingen voor gedragsonderzoek!

Voor het gedragsonderzoek van ILT (zie bericht van 1 november) hebben zich inmiddels meer dan genoeg vliegers aangemeld. Dank voor het enthousiasme. Er zal een selectie worden gemaakt. Vliegers die geïnterviewd zullen worden krijgen daarover rechtstreeks bericht van de onderzoeker namens ILT. De overige aanmelders zullen vanuit AOPA bericht ontvangen. 

 

Eindhoven Airport verbiedt fossiele privévluchten

In een persbericht maakt de directie van Eindhoven Airport bekend dat is besloten vanaf 2026 'fossiele' privévluchten niet meer toe te staan op de luchthaven. De directie voegt eraan toe dat indien zich mogelijkheden voordoen voor kleine, duurzame luchtvaart (zoals elektrisch vliegen), dat wel gefaciliteerd zal worden, mits van van toegevoegde waarde voor de regio. Als reden wordt opgegeven dat privévluchten een relatief grote geluid- en CO2-footprint per passagier hebben en maar in zeer beperkte mate in de mobiliteitsbehoefte van de regio voorzien. 

AOPA maakt zich grote zorgen over dit soort beslissingen. Anders dan de luchthaven naar buiten brengt, is de footprint van de GA verwaarloosbaar in vergelijking met die van de grote luchtvaart. 

AvGas100LL only

De onzekere toekomst van AvGas 100LL

Een groot deel van de GA vloot (circa 30%) heeft AvGas 100LL nodig om veilig te kunnen vliegen en om te voldoen aan de technische voorschriften van het vliegtuig en de motor. Het vliegen met andere brandstoffen is alleen toegestaan als er een expliciete toestemming en een Supplemental Type Certificate (STC) is afgegeven. De geschiktheid van andere brandstoffen moet op de TCDS (Type Certificate Data Sheet) zijn opgenomen.

Het vliegtuig moet geschikt zijn om andere brandstoffen in de tanks te hebben en de brandstofleidingen en pakkingen moeten tegen de corrosieve eigenschappen van de brandstof bestand zijn. De loodvrije brandstoffen 91UL en 94UL hebben een lager Motor Octane Number (MON), dus dat kan (zal) de performance van de motor veranderen ten opzichte van 100LL.

Lees meer

AOPA zoekt nieuwe bestuursleden

Binnen het AOPA bestuur bestaat momenteel één vacature en in het voorjaar van 2024 komt er een tweede bij. Voor de positie van bestuurslid P&R/communicatie hebben wij inmiddels een kandidaat. Ary Stigter heeft kenbaar gemaakt zijn functie als secretaris in het voorjaar van 2024 neer te willen leggen.

Mocht je belangstelling hebben voor een functie binnen het bestuur van AOPA, neem dan contact met ons op. Het is gebruikelijk dat kandidaat bestuursleden gedurende een periode van enkele maanden actief meelopen met het bestuur voordat een formele voordracht plaatsvindt. Meer informatie vind je terug op de AOPA website onder HOME en BESTUUR (zie downloads).

Minister stuurt brief aan Kamer m.b.t. Luchtruimherziening

De Tweede Kamer heeft op 12 september 2023 de voortgangsrapportage van het programma Luchtruimherziening controversieel verklaard. Dat betekent dat besluitvorming over vervolgstappen aan een nieuw kabinet is. Tijdens het Commissiedebat Luchtvaart op 27 juni jl. is evenwel toegezegd om het proces van het programma Luchtruimherziening nader toe te lichten, inclusief een tijdspad van wanneer de Tweede Kamer wat kan verwachten. Tevens is toegezegd dat iedere besluitvormende stap aan de Tweede Kamer "in de geest van een voorhangprocedure" wordt voorgelegd.

Met deze brief wordt invulling gegeven aan de gedane toezegging. De planning van het ontwerp- en besluitvormingsproces is gelet op het controversiële karakter indicatief.

Lees meer
Logo AOPA

CAA Safety film over het gevaar van het overvliegen van zweefvlieglocaties

Er is in ons blad en middels een leaflet veel aandacht gevraagd om het overvliegen van zweefvlieg locaties te vermijden. In het verleden hebben zich ernstige incidenten voltrokken die makkelijk hadden kunnen worden voorkomen door het verleggen van de koers door het GA-vliegtuig.

Intussen heeft de CAA er een filmpje over gemaakt. Het is hier te vinden; Filmpje CAA

 

Baan 07 op Drachten gaat open voor GA

Eind augustus ontving het vliegveld Drachten een geweldig bericht van het Directoraat-Generaal Luchtvaart & Maritieme zaken. Stichting Vliegveld Drachten (SVD) heeft toestemming gekregen om baan 07 in orde te maken voor gebruik voor GA (General Aviation) verkeer.

Lees meer

ILenT stuurt brief aan brevethouders m.b.t. TGB onder de Schiphol TMA

In de Taskforce Airspace Infringements neemt communicatie een belangrijke positie in. Hoe worden de vliegers bereikt die geen lid zijn van een belangenorganisatie zoals AOPA én geen lid zijn van een aeroclub? In de Taskforce is besloten om alle brevethouders een brief te sturen over de introductie van de TGB onder de Schiphol TMA. De meest ideale situatie was publicatie vóór de introductie van de TGB geweest maar dat bleek niet haalbaar in verband met juridisch onderzoek. Intussen hebben alle brevethouders deze brief ontvangen. Mocht u nog niet behoren tot één van de gelukkigen dan staat er waarschijnlijk een oud adres in de ILenT-database dat vraagt om een adreswijziging. U treft de brief als pdf aan. 

Lees meer

AOPA maakt bezwaar tegen hoge tarieven RDI

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) beheert het spectrum aan frequenties en voert de wet- en regelgeving uit op dit gebied. Ze houden er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt.

Voor wat betreft de uitgifte van vergunningen voor het gebruik van luchtvaartfrequenties worden tarieven in rekening gebracht die in geen enkele verhouding staan tot de tarieven van buitenlandse organisaties. AOPA heeft daar bezwaar tegen gemaakt.

U treft de brief naar het RDI als pdf aan.

Lees meer

Belgische Verkeersleiding introduceert Listening Squawks

De Belgische verkeersleidingsorganisatie Skeyes heeft besloten om per 7 september 2023 de Frequency Monitoring Code (FMC) 5101 in te voeren. Dit stelt piloten in staat om de frequentie uit te luisteren zonder daadwerkelijk op te roepen. Hierdoor kan de piloot focussen op het aviate en navigate gedeelte van de vlucht.

De FMC is geen verzoek voor FIS maar informeert de FIC controller dat de VFR-vlucht luistert op de FIC frequentie en steeds bereikbaar is. Het doel is om de drukte op de frequentie te verminderen en de werkdruk voor zowel controllers als piloten te verminderen.

Lees meer

Emergency Airworthiness Directive Rotax 912 and 914 engines

EASA heeft vandaag, 2 augustus 2023, een 'Emergency Airworthiness Directive uitgegeven' (AD No.: 2023-0156-E). Het gaat hierbij om Rotax 912 en 914 motoren. De AD is effectief per 4 augustus 2023.

Als reden voor het uitgeven van de EAD is het volgende aangegeven: "an occurrence was reported from the production line where it was found that certain propeller shafts showed abnormalities on the surface. Further investigation revealed that this non-conformity was caused by a deviation in the machining process of a certain production batch of shafts. It was determined that this discrepancy could lead to increased wear of the propeller shaft bearings, possibly resulting in engine problems. [...] This condition, if not detected and corrected, could lead to engine in-flight shut down and (for a single engine aeroplane) consequent emergency landing of the aeroplane [...]."

Lees meer
IAOPA logo

148e Regional Meeting van IAOPA Europe gehouden in Engeland

Regelgeving in de GA bezorgt AOPA hoofdbrekens

Het zal u niet ontgaan zijn dat de regelgeving in de General Aviation alleen maar toeneemt. Een vliegtuig leren besturen is één ding, maar je van a naar b begeven door het luchtruim, met alle regelgeving eromheen is een tweede. Dat wordt steeds ingewikkelder. Niet alleen het Nederlandse luchtruim wordt steeds ingewikkelder gemaakt, ook in het buitenland spelen dit soort zaken een rol. Denk aan Airspace infringements. Het gebruik van navigatie-apps en avionics vergt steeds meer aandacht van de GA-vlieger. 
Om in heel Europa de neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden organiseert IAOPA Europe (waarin alle Europese AOPA’s verenigd zijn) twee keer per jaar een zogenaamde Regional Meeting. 

Op 12 en 13 mei j.l. werd de 148ste (alweer) Regional Meeting van IAOPA Europe gehouden. Ditmaal op het hoofdkwartier van AOPA UK, in Seven Oaks, ten zuiden van Londen. Zoals bekend is onze penningmeester John van Asperen ook ‘treasurer’ van IAOPA Europe, terwijl Gerrit Brand, de uitgever van ons magazine de communicatie/pr van AOPA Europe voor zijn rekening neemt. Onze voorzitter Mark Rademaker was ook aanwezig bij de RM en bracht het thema van de Europese (lagere) luchtruimindeling in.

Lees meer
Logo AOPA

EASA | AOPA enquĂȘte e-conspicuity

Via IAOPA en GAMA (General Aviation Manufacturers Association) kregen we verzoek deze EASA enquête te delen betreffende "conspicuity"ofwel apparatuur die ons en elkaar zichtbaar maakt. Ook wel e-conspicuity of i-conspicuitiy genaamd. Het neemt maar 5 minuten van uw tijd. De link naar de enquête vindt u hieronder.

Lees meer
logo DFS

Wijziging procedures TMZ (Duitsland) (2)

We berichtten er op 2 februari j.l. al over, maar het kan geen kwaad er nog eens expliciet op te wijzen dat de procedures in Duitsland gewijzigd zijn.

Het betreft wijzigingen in de regelgeving voor VFR-vluchten bij het vliegen door gebieden met een transponderverplichting (TMZ).

Vanaf 23 maart 2023 is er een wijziging in de procedures in TMZ's met luisterplicht. Deze wijziging geldt voor piloten die al op de FIS-frequentie vliegen. Hier is nu standaardprocedure in heel Duitsland om de transpondercode die op de kaart staat voor een TMZ in te sleutelen en de bijbehorende frequentie uit te luisteren. Als je niet bij de FIS bent aangemeld gelden deze regels uiteraard ook en moet je de TMZ frequentie in de transponder zetten en de bijbehorende radiofrequentie uitluisteren.

Lees meer
1st Solo? Gratis lid!

First solo

Bijna alle AOPA leden weten dat first solovliegers het eerste jaar gratis lid kunnen zijn*), dus wijs je kersverse vliegmaten op dit aanbod en vertel wat AOPA waard is. Of ga gelijk samen met hen naar de website (Klik hier) en doorloop het inschrijfformulier. Naast deze aanmelding moet nog even de solo-verklaring of aantekening in het logboek worden gekopieerd en naar ledenadministratie@aopa.nl worden gestuurd.

Deze kennismakingsactie van AOPA is al veel jaren een succes en zorgt ervoor dat we een regelmatige instroom van nieuwe leden hebben.

 

Lees meer