AOPA wereldwijd

Nieuws

BREEK: AOPA FLY-IN op EHHO gaat niet door!

Vrijdag 5 juli

Helaas hebben wij als bestuur van AOPA Netherlands het besluit moeten nemen om de geplande Fly-In op vliegveld Hoogeveen morgen te annuleren!

De weersverwachting laat buien zien in de ochtend en een (te) stevige wind vanaf het middaguur met uitschieters naar meer dan 30kts.     

Lees meer

Vliegen met multifocale contactlenzen (LAPL)

Maandag 24 juni

Een zweefvlieger die het verboden werd om met multifocale contactlenzen te vliegen, spande een zaak aan bij de rechtbank Gelderland. De vlieger betoogde dat in bijlage IV (deel‐MED) bij Verordening 1178/2011 alleen is bepaald dat zogenoemde klasse 1 of 2 piloten geen multifocale lenzen mogen dragen. Voor LAPL -piloten is dit niet bepaald.

De rechtbank volgde hem in zijn redenatie: er zijn geen aanknopingspunten voor de conclusie dat het verbod op het dragen van multifocale lenzen voor klasse 1 en 2 piloten, ook zou gelden voor LAPL -piloten.

Lees meer

Onderzoek verduurzaming General Aviation

Zondag 23 juni

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben NLR, NACO en Ecorys onderzocht hoe het verduurzamingspad voor GA eruit kan zien en welke beleidsopties er zijn om dit te faciliteren en eventueel te versnellen. 

In de conclusie is onder meer het volgende geformuleerd: 

Om het verduurzamingspad van de GA-sector te versnellen wordt aangeraden om op korte termijn te starten onder andere met het stimuleren van duurzame vul- en laadinfrastructuur op regionale vliegvelden; het stimuleren van de ontwikkeling van lage- en nul-emissie aandrijftechnologie; een innovatieve overheidsaanbesteding en de uitfasering van loodhoudende brandstoffen (avgas 100LL). Op middellange termijn wordt aanbevolen om een passende economische stimuleringsstructuur op te stellen. In essentie moet namelijk de onrendabele top van duurzame(re) alternatieven worden verkleind. Op lange termijn kan, indien nodig, worden overgeschakeld op strengere vormen van regulering. Als richting 2050 blijkt dat het zero-emissie doel voor GA uit de Luchtvaartnota uit zicht dreigt te raken, moet worden nagedacht over de wenselijkheid van: een verbod op (bepaalde) fossielafhankelijke vliegtuigen en vluchten.

Lees meer
Toon al het nieuws