meldgedrag GA

Van ILT tegen wij onderstaand verzoek.

Beste vlieger,

U bent beoefenaar van de luchtsport of op een andere manier actief in de Kleine Luchtvaart / General Aviation. U heeft waarschijnlijk wel eens een incident meegemaakt waarin de veiligheid in het geding was. Het Melden kan op allerlei manieren. Het heeft echter één gemeenschappelijk doel: leren van incidenten en aan de hand daarvan de veiligheid verbeteren. Wij van het ABL zouden graag willen weten of en wanneer u voorvallen meldt, waar u deze meldt en wat uw beweegredenen achter het wel of niet melden zijn.

Daarvoor hebben we een vragenlijst opgesteld. Met uw antwoorden op deze vragenlijst hopen we meer inzicht te krijgen in meldgedrag binnen de General Aviation. Bovendien willen we met dit verbeterde beeld de mogelijkheid en wijze van melden verbeteren. Dit om de veiligheid in de luchtvaart nog meer te verbeteren.  

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer tien minuten, afhankelijk van uw antwoorden. De vragenlijst werkt het beste op uw tablet of pc. Het ABL verwerkt uw deelname en antwoorden anoniem.

U kunt de vragenlijst vinden op https://www.formdesk.com/minienw/GeneralAviation

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Logo AOPA

meldingen van het ABL

Bijgaand ontvangt u de informatiebrief van het ABL met opvallende meldingen 

Het ABL deelt op deze manier specifieke opvallende meldingen, waarbij we aangeven welke actie daar vanuit het ABL op volgde. Ook willen we relevante “lessons learned” delen. lees mee met de leerpunten van de GA vliegers

Lees meer

Help de GA Luchthavens door de Corona

Na maanden van regen en wind in het eerste deel van het jaar brak het voorjaar in al zijn hevigheid los rond maart. Tegelijkertijd stak het Corona virus een dikke spaak in de wielen. Ook de GA luchthavens werden hierdoor flink getroffen. Toch zijn er diverse initiatieven van de grond gekomen van onder meer Texel en Midden-Zeeland.

Lees meer