Visiestuk NVL

De visie 2020-2050 van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens.

De NVL vertegenwoordigt alle Nederlandse luchthavens. Zoals zij zelf stellen in het rapport kunnen de luchthavens in twee categorieën worden verdeeld, zijnde luchthavens van nationale betekenis waar commerciële luchtvaart de 'core business' is, en luchthavens met regionale betekenis, waar de focus ligt op de General Aviation. 

Dit visiestuk vormt een bijdrage aan de luchtvaartnota 2020-2050, die momenteel in ontwikkeling is bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vorige luchtvaartnota stamt uit 2009, en is inmiddels gedateerd. Nu is het jaar 2050 meer dan 30 jaar in de toekomst, en daar moet natuurlijk rekening mee worden gehouden in het gehele proces. In het rapport wordt daarom op verschillende manieren benadert hoe de wereld, en meer specifiek de luchtvaartsector, er uit zal zien in 2050. 

De verwachting is dat in de komende 30 jaar de luchtvaart fors blijft groeien. Gezien deze ontwikkeling, en de gevolgen ervan zet de NVL concrete aanbevelingen uiteen. Om "op een duurzame, klantgerichte en rendabele manier [te] voldoen aan de mobiliteitsbehoefte" maakt de NVL in dit visiestuk drie aanbevelingen:

1. Luchthavens worden maatschappelijke knooppunten
2. Eén luchthavensysteem, één luchthaveninfrastructuur
3. Integrale sturing op nationaal niveau 

De minister schrijft dat in het proces een brede participatie en transparante besluitvorming is voorzien. AOPA Netherlands laat zich positief uit over het visiestuk, en kan eventueel als stakeholder om tafel gaan met het oog op de veiligheid en toegankelijkheid van vliegvelden.

Het visiestuk download u hier.

Nieuws & Publicaties Overzicht