Prime met beleid

Omdat 2018 een lange (na)zomer kende, en het winterseizoen al weer voor de deur staat herinneren we u graag aan een gemeen verschijnsel: carburateurbrand. 

Wanneer uw vliegtuig moeite heeft met starten door koude, blijf dan toch de primer met beleid gebruiken. Als er tijdens het starten van de motor brand ontstaat, dan is dat vaak een gevolg van overtollig primen. En juist dat zal vaker in de winter voorkomen, dan in andere jaargetijden. Ook overmatig 'pompen' met de gashendel kan tot een ophoping van brandstof in de carburateur leiden. Mocht zich op dat moment een terugslag voordoen dan kan dit de kans op carburateurbrand ernstig vergroten.

Belangrijk is om op de hoogte te zijn van de bepalingen uit het vliegtuighandboek, en het gebruik van een checklist. Hiermee kunt u voor een groot deel het risico op brand verlagen. En mocht er dan toch iemand met zwaaiende armen naar de kist toe rennen, al 'brand, brand!' roepend, dan kunt u sneller op de juiste manier reageren. 

De enige correcte procedure wordt beschreven in het vliegtuighandboek en/of checklist, dus laat u zich vooral daar door leiden. Over het algemeen geldt dat gedurende een korte tijd de motor op een hoog toerental moet blijven draaien, of als de motor niet aanslaat er wordt doorgegaan met starten met een volledig arm mengsel en met de gashendel geheel open. Op deze manier wordt geprobeerd de brandende brandstof de motor in te zuigen, waardoor de brand zal doven. 

Vergeet echter nooit dat uw eigen veiligheid voorop staat! Als de handelingen geen effect hebben, zal de brand op een andere manier gedoofd dienen te worden. 

Nieuws & Publicaties Overzicht