Beginnen met vliegen

Welke soorten vliegbrevetten zijn er?

Om zelfstandig te kunnen vliegen moet de piloot een “bewijs van bevoegdheid” hebben, ook wel genaamd “flight crew license”. Daarbij wordt allereerst onderscheiden tussen vleugelvliegtuigen en rotorvliegtuigen/helicopters. Verder kunnen de brevetten grofweg verdeeld worden in twee smaken: beroepsvlieger danwel privévlieger. Voor de beroepsvlieger kennen we de ATPL (=Airline Transport Pilot Licence) en de CPL (=Commercial Pilot Licence). Voor de privévlieger kennen we de PPL (=Private Pilot Licence) en de RPL (=Recreational Pilot Licence). Op een dergelijk bewijs van bevoegdheid wordt, afhankelijk van het afgelegde praktijkexamen, tenminste een algemene en/of een bijzondere bevoegdverklaring vermeld, bijvoorbeeld RT (=radiotelefonie) of SEP (=single engine piston ~ vliegtuig met één zuigermotor). Daarnaast dient de vlieger ook te beschikken over een medische verklaring in overeenstemming met zijn vliegbrevet. 

Hoe lang duurt het om je vliegbrevet te halen?

Om een brevet te halen zijn twee onderdelen nodig: 

  • met goed gevolg binnen 18 maanden alle theorie-examens afleggen; 
  • binnen 36 (voor RPL), respectievelijk 24 (voor PPL), maanden na completering van alle theorie-examens het praktijkexamen afleggen. In doorsnee kan een snelle leerling voor privé-vlieger binnen anderhalf jaar zijn PPL hebben behaald. 

Wat kost het om je vliegbrevet te halen?

Leren vliegen is niet goedkoop en er zijn ook geen landelijk vastgestelde tarieven voor een opleiding. Kijk rond en ga praten met aanbieders voor opleidingen. Als richtlijn: een RPL brevet zal je rond de 7.000 euro kosten. Een PPL brevet ongeveer het dubbele.

Waar kan ik les nemen?

Kijk op onze interactieve kaart onder Info / Velden, Clubs en Scholen. 

Wat zijn de voorwaarden om aan een vliegbrevet te beginnen?

Er zijn weinig voorwaarden om aan een vliegopleiding te beginnen. Als je echter kwakkelt met je gezondheid, je ogen, je lichamelijke motoriek en ruimtelijk inzicht, dan kan het een uitdaging blijken om je vliegbrevet te halen en daarna te behouden.

Blijft mijn brevet voor altijd geldig?

De geldigheidsduur van een bewijs van bevoegdheid is in principe onbepaald. Maar dit wil niet zeggen dat de vlieger na het behalen van zijn brevet meerdere jaren kan wachten om van deze bevoegdheid gebruik te gaan maken. De bevoegdverklaring(en) op een bewijs van bevoegdheid zijn namelijk wel aan een maximale duur (van meestal één of twee jaar) gebonden.

Waar kan ik allemaal vliegen met mijn brevet, ook in buitenland?

Met een LAPL of een PPL mag de vlieger over de hele wereld zijn vleugels uitslaan mits daarbij wordt gevlogen op een vliegtuig in de klasse waarvoor dat brevet en de daarop vermelde bevoegdverklaring(en) is uitgegeven. Verder is van belang dat het gebruikte vliegtuig is geregistreerd in een land waar dat brevet wordt erkend. Met andere woorden: een Europees brevet geeft bevoegdheid voor een binnen Europa geregistreerd vliegtuig in die klasse, terwijl een brevet van de Verenigde Staten van Amerika bevoegd maakt om te vliegen met een aldaar geregistreerd vliegtuig. 

Kan ik dan met alle vliegtuigen vliegen?

Ja, mits het vliegtuigen zijn die binnen de klassebevoegdheid op jouw brevet vallen. Dus met SEP (single engine piston) mag je niet op een vliegtuig met een straalturbine-aandrijving vliegen, ook al is dat vliegtuig éénmotorig.