Mode S transponder aan boord Dan moet ie aan

Door de luchtvaartpolitie zijn we gevraagd om u van het volgende op de hoogte te stellen. Sinds 2017 is het verplicht om een Mode-S transponder wanneer die aan boord is, ook altijd aan te hebben. Uit ervaring van de politie is gebleken dat niet iedereen hiervan op de hoogte is.

Het is voorgekomen dat een gezagvoerder bewust geen transponder aan had staan onder de 1200 voet onder de Schiphol TMA1. Nu bleek dat deze gezagvoerder niet op de hoogte was van de gewijzigde wetgeving zoals weergegeven in SERA.13001. Het bleek dat meerdere gezagvoerders hiervan kennelijk niet op de hoogte waren. Ook in de AIP is dit op dit moment niet terug te vinden (hier wordt momenteel aan gewerkt). Indien een luchtvaartuig een bruikbare SSR transponder aan boord heeft, geldt de verplichting deze te gebruiken tijdens de gehele vlucht, ongeacht het luchtruim waar men zich in bevindt.

De betreffende publicatie (d.d. 31 maart 2017) vindt u hier.

Let wel: het betreft enkel mode-S transponders! Zonder Mode-S mag u in Klasse-G luchtruim onder de 1200 voet nog steeds opereren.

 

Nieuws & Publicaties Overzicht