AOPA

AOPA Netherlands is onderdeel van de internationale IAOPA en werkt daardoor actief samen met de 29 Europese AOPA-organisaties om de Europese regelgevers te doordringen van de belangen van de General Aviation. Mondiaal zijn er 73 nationale AOPA’s actief. 

 

 

 

 

  

AOPA Netherlands zet zich sinds 1978 in voor de belangen van vliegers en vliegtuigeigenaren. Wij hebben een goede samenwerking met de andere vertegenwoordigers van de GA in Nederland, zoals de KNVvL (Luchtsporten), de NACA (commerciële GA), de NVAV (amateur vliegtuigbouwers) en de vliegclubs.

Door de overheid worden we betrokken bij nationaal en regionaal overleg. Wij vergaderen regelmatig met partijen als; het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL & T) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Wij nemen actief deel aan werkgroepen als; Airspace Infringements, Toekomstvaste GA lokaties, het overleg over de invoering van de EASA brevetten en de Duurzame Luchtvaart Tafel. 

Daarnaast organiseren wij voor onze leden evenementen die bedoeld zijn om contacten te versterken en kennis te delen. Voorbeeld daarvan is onze jaarlijke FLY IN en het de GA Workshop die samen met KNVvL en het NIN wordt georganiseerd.

Het bestuur van AOPA komt maandelijks bij elkaar, desgewenst met afgevaardigden van andere GA organisaties en externe adviseurs. Op deze wijze kunnen wij ons optimaal inzetten voor de belangen van de vliegers in de kleine Luchtvaart.

Ons motto is:

“AOPA NL zal ten behoeve van de GA in het algemeen en haar leden in het bijzonder de spreekbuis zijn van en voorvechter zijn voor de GA belangen naar alle stakeholders in de sector. Zij doet dit met een gemotiveerd bestuur dat voldoende ervaring in de GA heeft en geïnspireerd wordt door de passie die elke gebrevetteerde heeft voor het professioneel omgaan met luchtvaart. Daartoe zal zij zich zodanig inrichten dat ook in snel veranderende omstandigheden adequate belangenbehartiging kan plaatsvinden.”

Downloads:

Over AOPA Overzicht