AOPA NL Position Paper Drones & U-Space

Drones zijn onlosmakelijk verbonden aan het toekomstbeeld, of het nu gaat om transport, inspectie of andere toepassingen. Ze hebben toegevoegde maatschappelijke en economische waarde. Tegelijkertijd vormen ze een groep nieuwe luchtruimgebruikers. Een veilige integratie van de drones met de bestaande gebruikers is dus van het grootste belang. 

De Europese Unie heeft een visie ontwikkeld met de naam U-Space. U-Space is een set aan afspraken, protocollen, communicatiemiddelen en standaarden die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat de groei van het onbemande luchtverkeer in de toekomst ordentelijk gaat verlopen. De belangrijkste doelen van U-Space zijn:

  • het voorkomen van aanvaringen tussen onbemande en bemande luchtvaartuigen
  • het minimaliseren van het risico voor personen en objecten op de grond;
  • het faciliteren van een ordentelijk verloop van onbemande vluchten;
  • het verstrekken van informatie die nodig is voor een veilige vluchtuitvoering;
  • het informeren van de juiste instanties op het moment dat een drone vanwege een calamiteit een gevaar vormt voor andere luchtvaartuigen of mensen op de grond;
  • ervoor zorgen dat eisen van lidstaten ten aanzien van veiligheid, privacy en omgeving worden nageleefd.

AOPA Netherlands heeft een Position Paper geschreven waarin onze inzichten zijn verwoord. Het is een levend document dat kan worden aangepast als voortschrijdende inzichten daarom vragen. U mag uw opmerkingen altijd sturen naar airspace@aopa.nl

Downloads:

Nieuws Overzicht