Vliegtax privÊvliegtuigen vanaf MTOW 5.700 kg

De Nederlandse regering (die inmiddels is gevallen) is druk bezig met het ontmoedigen van vliegen. Ook privévluchten gaan belast worden. Het kabinet wil met de vliegbelasting bijdragen aan een betere beprijzing van de maatschappelijke kosten van vliegen, zo valt te lezen. Het sluit tevens aan bij het principe de vervuiler betaalt, aldus staatssecretaris Van Rij en minister Harbers.

De gewichtsgrens voor het heffen van vliegtax ligt nu bij een MTOW van 8.616 kilogram. Deze grens zal worden verlaagd naar 5.700 kilogram (MTOW). Op dit moment valt 60% van de vluchten met privé-vliegtuigen die vertrekken van Nederlandse vliegvelden onder de vliegbelasting. Door de verlaging van de gewichtsgrens stijgt dit aantal naar 82%.

Nieuws Overzicht