Avgas 100UL goedgekeurd in de VS door afgifte STC voor alle vliegtuigmotoren

Op 1 september 2022 kregen we eindelijk het nieuws waar we al lang op zaten te wachten: het loodvrije Avgas van de fabrikant GAMI met 100 octaan is door de FAA goedgekeurd voor alle vliegtuigmotoren. 

Tot op heden is deze brandstof goedgekeurd voor iets meer dan 600 vliegtuigmotoren, die echter geen van alle een turbo hadden. Avgas G100 UL kan nu echter in alle motoren worden gebruikt na het verkrijgen van een aanvullend typecertificaat (STC). Daaronder vallen ook nadrukkelijk de kritische grote turbo zuigermotoren van Continental en Lycoming, waarvoor voorheen geen loodvrije brandstof beschikbaar was.

GAMI maakte de FAA-goedkeuring van de Avgas G100UL voor mei van dit jaar al bekend tijdens de AERO Friedrichshafen. Er waren echter nog steeds vertragingen omdat het hoofdkwartier van de FAA blijkbaar de documenten van hun verantwoordelijke afdeling opnieuw wilde controleren. Kwade tongen beweren dat de concurrentie van GAMI veel druk heeft uitgeoefend op de FAA. Of dat waar is weten wij niet zeker.. In ieder geval was tot nu toe het kennelijke doel van de FAA om een gefinancierd project genaamd "PAFI" om een ​​brandstof te vinden die ook zonder STC kan worden gebruikt als de vervanging voor Avgas 100LL. Daarvoor zouden dan geen bijzondere rechten hoeven te worden betaald.  Ook de Amerikaanse brandstoffabrikanten hebben zich hierop geconcentreerd en erop vertrouwd dat daar een oplossing zou worden bedacht. Het PAFI-proces heeft echter al decennialang niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dat de olie-industrie nu wordt ingehaald door een nieuwe concurrent was wel even slikken. In een hoorzitting in de VS door het Huis van Afgevaardigden op 28 juli werd beweerd dat "Loodhoudende vliegtuigbrandstof Amerikaanse kinderen vergiftigt", uitte GAMI ook frustratie over het feit dat de goedkeuring van de FAA zonder duidelijke reden werd uitgesteld, dit tot ongenoegen van de aanwezige EPA-functionarissen. Vijf weken later leverde en verleende de FAA de goedkeuring. 

Zoals we allemaal weten, is er nog een lange weg te gaan richting het verkrijgen van goedkeuring en het op de markt brengen van de GAMI 100UL in de EU. Het is in ieder geval positief dat er nu een goedgekeurd Avgas 100UL is die voor alle vliegtuigmotoren geschikt lijkt en waarin het giftigeadditief Tetra-ethyllood (TEL) niet nodig is. De invoer van TEL in de EU zou in 2024 verboden worden dus deze ontwikkeling stent iig positief.

Dit betekent in ieder geval dat het apocalyptische scenario voor onze sector voorlopig lijkt te worden afgewend. In dit scenario zou na een verbod op de invoer van TEL geen Avgas 100LL meer beschikbaar zal zijn voor een groot deel van onze vloot. 

Hoe nu verder? We weten dat GAMI contact heeft met verschillende brandstoffabrikanten die de GAMI G100UL in hun productrange willen opnemen. Helaas is het ook te verwachten dat de prijs van de G100UL hoger zal zijn dan die van Avgas 100LL. Hoe hoog durft op dit moment niemand nog te zeggen. Omdat de nieuwe gebruikte additieven aanzienlijk duurder zijn dan de eerder gebruikte TEL. De toeslag zal ook sterk afhangen van de geproduceerde hoeveelheden brandstof en of er andere concurrenten zullen zijn. 

De president van AOPA-USA Mark Baker sluit zijn persbericht af met de verklaring: “Alle brandstoffabrikanten worden nog steeds aangemoedigd om hun eigen ontwikkelingen voort te zetten. We zouden graag zien dat er meerdere brandstoffen beschikbaar zijn die ook nog met elkaar kunnen worden gemengd. En concurrentie is altijd goed voor de marktwerking.” 

Een artikel van collega's van AOPA-USA met een YouTube-interview vind je: https://aopa.org/news-and-media/all-news/2022/september/01/closer-to-an-unleaded-future

Vragen? gvmtaffairs@aopa.nl

Nieuws Overzicht