Nut en noodzaak Vliegveld Hilversum

Verontrustende berichten uit Hilversum. Meerdere lokale politieke partijen kijken naar Vliegveld Hilversum als mogelijke locatie voor woningbouw.

Er lijkt de laatste tijd in politiek Nederland een soort tendens te zijn ontstaan waarbij vormen van luchtvaart lichtzinnig dreigen te worden opgeofferd ten behoeve van ‘het klimaat’ en/of het bestrijden van ‘woningnood’. Inmiddels staan EHBK, EHGG, EHRD en EHHV in min of meerdere mate politiek ter discussie. Wellicht moeten we de soep niet zo heet eten als ie wordt opgediend of dit soort verhalen compleet negeren.

Als AOPA denken we dat de voorstanders van luchtvaart (als je de gebruikers van luchtvaart meerekent is dat een substantieel deel van de Nederlandse bevolking. Bijna 60% van de Nederlandse bevolking heeft de afgelopen drie jaar gevlogen voor privé doeleinden) zich nadrukkelijker moeten uitspreken voor behoud van de bestaande luchtvaart infrastructuur.

Uiteraard zal AOPA Netherlands zich inzetten voor behoud van dit prachtige, groene en historische vliegveld. Vliegveld Hilversum is het enige GA-vliegveld in de Randstad. Zonder het vliegveld wordt de Randstad nog slechter bereikbaar voor de (internationale) GA; wordt de mogelijkheid tot uitwijken beperkt als dat noodzakelijk is door weer of andere omstandigheden, en kunnen maatschappelijke functies vanaf het vliegveld niet meer worden uitgeoefend. Kortom, Vliegveld Hilversum is een belangrijk onderdeel van de landelijke infrastructuur van vliegvelden.

Je treft hierbij een pamflet aan over het nut en de noodzaak van Vliegveld Hilversum.

Downloads:

Nieuws Overzicht