Vliegen op N kisten!

In de Basic Regulations (Art 1(1)(b)(ii)) staat dat luchtvaartuigen, die in de EU worden gebruikt door een operator die in de EU gevestigd is, onder deze EU regelgeving vallen. De uitleg van EASA is dat in principe alle NCO operations hieronder vallen. 

In de dagelijkse praktijk wil dit zeggen dat alle vliegers van deze luchtvaartuigen onder Part FCL vallen en dan ook een EU brevet moeten hebben om in de EU te mogen vliegen. 

Voor privévliegers is hier jarenlang een uitzondering voor gemaakt. Deze uitzondering vervalt per 20 juni 2022 en wordt ook niet meer verlengd. Vanaf die datum mag je nu ook als privévlieger zonder EU brevet dus niet meer met een in een derde land geregistreerd vliegtuig (zoals N-kisten) vliegen als jij / de operator in de EU gevestigd bent / is. 
Hetgeen voor commerciële vliegers dus altijd al gold.

Overigens blijft de USA eisen dat je een FAA certificate (of gelijkstelling op basis van een EU brevet) moet hebben voor het vliegen op een N-kist, tenzij je een EU brevet hebt en niet buiten de landsgrenzen van het land van afgifte daarvan vliegt. Lees daarom ook Advisory Circular 61-143 van de FAA hieronder.

Per mei van dit jaar is een overeenkomst tussen de EU en de USA gesloten waarin het converteren van FAA brevetten naar EU brevetten en vv is geregeld.
De bepalingen hiervan kun je vinden in het Informatieblad "Reductie Vliegopleidingen etc" versie 4.0 van ILT.

Downloads:

Nieuws Overzicht