Verder verlichting tijdperioden voor brevetten en ratings, bevoegdheden

ILT
In verband met de uitbraak van COVID-19 en de daarmee samenhangende beperkingen heeft ILT opnieuw een uitzondering gemaakt op de geldigheid en andere tijdsperiodes voor luchtvarenden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet deze verlenging wel worden aangetekend door een hiertoe bevoegde examinator. 
Alvorens door de examinator de geldigheidsduur wordt verlengd moet deze een briefing geven ten einde de kennis op te frissen. 
Deze briefing bevat type of klasse specifieke abnormale- en noodprocedures.  
Verder zijn er beperkingen aan de duur van de verlenging als er al eerder gebruik is gemaakt van de “oude" verlengingsregeling. De verlenging mag voor brevetten bij elkaar opgeteld niet meer dan 8 maanden zijn en voor certificaten maximaal 12 maanden.
Theorie examens:
De geldigheid van theorie examens wordt met een periode van 8 maanden verlengd tot uiterlijk 31 maart 2021.
 
Brevetten:
De geldigheidsduur van een bewijs van een klassebevoegdheid, een typeaantekening en een instrumentenbevoegdverklaring wordt met 4 maanden verlengd tot 31 maart 2021.
 
Certificaten:
De geldigheidsduur van een instructeurs certificaat of een certificaat als examinator wordt met 12 maanden verlengd tot maximaal 31 maart 2021.
 
Eisen ten aanzien van recentheid voor de LAPL:
Tot 31 maart 2021 zijn de eisen van recentheid verlengd naar de laatste 2 jaar en 8 maanden, dat geldt dus voor de 12 uur vliegtijd als PIC, met inbegrip van 12 starts en landingen en de herhalingstraining van 1 uur met een instructeur voor de categorie vleugelvliegtuigen en naar de laatste 20 maanden voor de categorie helicopters.
 
Nieuws Overzicht