AOPA werkt met EASA aan Europese GA covid-19 regels

Net als in Nederland werkt AOPA ook op Europees nivo indringend samen met autoriteiten op het vlak van het opstellen van regels om veilig te kunnen vliegen. De afgelopen weken zijn meerdere sessies gewijd aan het opstellen van eenduidige aanbevelingen die lidstaten kunnen overnemen, waardoor er eenduidigheid over heel Europa kan ontstaan. Zeker voor een bedrijfstak als General Aviation is het noodzakelijk niet bij elke grensovergang met andere regels geconfronteerd te worden.

Het bijgaande overzicht is met nadruk nog een CONCEPT, dat volgende week definitief gemaakt zal worden en aan de lidstaten gezonden. Punten en komma's kunnen dus nog wijzigen.

Downloads:

Nieuws & Publicaties Overzicht