Opvallende meldingen ABL

Het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) verstrekte ons een nieuw overzicht van opvallende meldingen uit de afgelopen periode. Door middel van deze communicatievorm wil het ABL regelmatig voorbeelden van specifieke meldingen zichtbaar maken aan de sector waarbij wordt aangeven welke actie daar vanuit het ABL op volgde. Ook wil ABL zogenoemde “lessons learned” met de sector delen.

ABL vraagt bijzondere aandacht voor het volgende. Er zijn recent twee meldingen geweest vanuit de paravliegclub Maurik. Het betrof in beide gevallen motorvliegtuigen die op gevaarlijke hoogte over het liergebied van Vliegclub Maurik vlogen. Zie de AIP / Aeronautical chart The Netherlands. In de AIP ENR 5.5 Aerial Sporting and recreational Activities is aangegeven dat de kabel hoogten kan bereiken tot 1.500 ft. Geadviseerd wordt dergelijke gebieden in de vliegvoorbereiding mee te nemen.

Downloads:

Nieuws & Publicaties Overzicht