Stand van zaken Meldpunt Lelystad

Het Meldpunt Nieuwe vliegprocedures Lelystad: (hier klikken), dat op 5 november op onze website geopend werd, voorziet in een behoefte. Dat blijkt wel uit de tientallen reacties die we noteerden. We hebben begrepen dat aan verschillende tafels over verbetering van de procedures wordt gesproken. Hoewel de meldingen die we hebben ontvangen voldoende tot de verbeelding spreken, is het wat ons betreft nog te vroeg om conclusies te trekken. Het is over en weer ook nog een kwestie van wennen. Zodra op basis van de meldingen en waarnemingen helder wordt wat in het ‘design’ van de procedures voor verbetering vatbaar is, zullen we dat uiteraard ook via onze nieuwsbrieven inzichtelijk maken.

De komende weken zullen we met de gebruikers, de LVNL en de luchthaven goed contact houden om de bevindingen te delen en mee te werken aan het optimaliseren van de procedures. Dus blijf vooral melden. Wij gaan ermee aan de slag. 

 

 

Nieuws & Publicaties Overzicht