Geslaagde symposia VFR buiten UDP

Op 18 en 19 oktober vond bij respectievelijk de Vliegclub Flevo en de Vliegclub Rotterdam een symposium plaats in het kader van de introductie van VFR buiten UDP (NVFR).

Omdat het er even op leek dat dit najaar ook ‘Listening Squawks’ (Frequency Monitor Codes) zou worden ingevoerd, was besloten tijdens de symposia ook aan dat onderwerp aandacht te besteden.

De presentaties van de deelnemende sprekers zijn bij deze beschikbaar. De presentaties hebben als oogmerk een beeld te geven van wat NVFR en Listening Squawks behelzen. Het zijn interessante en zorgvuldig opgestelde presentaties, maar het zijn geen ‘manuals’ waarop men als vlieger kan terugvallen. Ze zijn opgenomen als pdf-bestanden onder

Downloads:

Nieuws & Publicaties Overzicht