VFR buiten UDP uitgesteld naar 1 januari 2020

De internetconsultatie in zake VFR buiten UDP is afgerond. Die consultatie heeft er onder meer toe geleid dat de restrictie die de concept-regeling kende, te weten dat een VFR vlucht buiten UDP moet aanvangen of moet eindigen op een Nederlandse luchthaven, is vervallen. Het wachten was nog slechts op een zogenoemde Handhaafbaarheids-, Uitvoerbaarheids- en Fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Dat zou niet meer dan een formaliteit zijn, werd ons toevertrouwd. Helaas liep het anders. De HUF-toets bracht een aantal bezwaren aan het licht. Die bezwaren zijn inmiddels weggenomen, maar het bleek te laat om de regeling tijdig in de Staatscourant gepubliceerd te krijgen. Vanuit het Ministerie is ons gemeld dat de regeling nu per 1 januari 2020 van kracht zal worden. Bij ons gaat de vlag nog even niet uit.

Nieuws & Publicaties Overzicht