ELTA-100 symposium Amsterdam

ELTA-100: Naar een toekomstbestendige luchtvaart
Future of aviation and it's sustainability 

Woensdag 4 september 2019, 13:00-22:00. 

De Eerste Luchtverkeers Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) vond plaats van 1 augustus-14 september 1919 op de Noordoevers van het IJ in Amsterdam en werd met meer dan een half miljoen bezoekers een ongekend succes in combinatie met de start van van KLM, Fokker, NLR en Schiphol in 1919 en de daaropvolgende vooraanstaande positie van ons land in de wereldluchtvaart.

Na een korte terugblik is het symposium hedendaags- en toekomstgericht en wordt georganiseerd onder auspicién van de KNVvL & IGC Amsterdam. 

Programma:

13.00  Ontvangst deelnemers

13.45-18.00 Symposium

18.00-19.30 Netwerkborrel

19.45-22.00 ELTA Memorial dinner

 

*  Opening, dagvoorzitter mr. R.D. van Dam

*  Filmimpressie ELTA-100

*  Luchtvaartinitiatief ELTA: mr.dr. R. Schnitker, voorzitter KNVvL

*  Luchtvaart en Amsterdam: mr. P. Wevers, voorzitter ORAM

*  Economisch belang van Luchtvaart: drs. R. Lieshout, SEO-UvA.

*  Gen. Snijders: transitie militair-civiel: Lt.gen. b.d. dr D. Starink

*  Ontwikkeling van voortstuwing: dr.ir. H. Jentink (NLR)

*  Luchtvaarttechnologie naar 2050: Prof.dr.ir. L. Veldhuis (TUDelft)

*  Ontwikkeling Mainport Schiphol: drs. D. Benschop, CEO Schiphol 

*  Toekomst voor Luchtvaart: ir. Marc Pieters (TUDelft/KLM)

*  Paneldiscussie met KLM, Fokker, NLR, Schiphol

*  Netwerkborrel

* 19.45 Memorial dinner met sprekers:

Prof.dr.ir. J.L.van Ingen & Prof.dr.ir.H. Werij, Decanen van Faculteit Lucht- en Ruimtevaart TU Delft.

Deelnamekosten:

Symposium en Netwerkborrel: 95 euro, Memorial dinner: 55 euro

Gehele programma 135 euro, 

Link & aanmelden: https://www.knvvl.nl/nieuws/elta-100-symposium of bij mikekasteleijn@gmail.com 

Informatie: 0653772424

(wijzigingen voorbehouden)

Nieuws & Publicaties Overzicht