Internetconsultatie VFR buiten UDP

Na vele jaren inzet van AOPA is er een wettelijke conceptregeling opgesteld om VFR vliegen buiten de daglichtperiode mogelijk te maken. Hiermee wordt de lacune tussen het wel hiertoe kunnen opleiden maar niet kunnen beoefenen opgelost. Deze regeling zal, indien aangenomen, gaan gelden voor vliegtuigen, helikopters, luchtschepen en TMG's. Dit zijn luchtvaartuigen die onder EASA regels vallen, MLA's zijn daardoor vooralsnog uitgesloten omdat die onder nationale regelgeving vallen.

Leest u a.u.b. het volledige artikel! Het is van belang dat er zo veel mogelijk ondersteunend & positief gereageerd wordt op deze consultatie van het ministerie. 

https://www.internetconsultatie.nl/zichtvliegen_buiten_de_daglichtperiode

Sinds donderdag 11 juli staat de internetconsultatie open voor de conceptregeling die VFR vliegen buiten UDP mogelijk maakt (zie: https://www.internetconsultatie.nl/zichtvliegen_buiten_de_daglichtperiode). De einddatum van de consultatie is 25 augustus 2019. 

Het is om twee redenen van belang dat er meerdere positieve/ondersteunende reacties worden gegeven.

1) om aan te geven dat de General Aviation sector 'VFR buiten UDP' ook van belang acht en de overheid niet voor niets hieraan heeft gewerkt;

2) als tegenwicht tegen eventuele negatieve reacties.

Ook is het van belang dat de reacties zo min mogelijk, liefst geen, commentaar bevatten hoe het beter of anders kan of moet. Wat AOPA er nu (na jaren) uit heeft weten te halen is een eerste (hele moeizame) stap geweest. Daarom is behoedzaamheid in de commentaren en in verdere acties rond dit onderwerp van groot belang. Als er verbeteringen nodig zijn in jullie ogen, kunnen die, afhankelijk van het belang, door AOPA worden opgepakt. 

Waar en tot hoe laat er (na inwerkingtreding van de regeling) VFR buiten UDP kan worden gevlogen, zal per luchthaven verschillen. 

Vragen en opmerkingen mogen gericht worden aan AOPA via secretary@aopa.nl.

- Update 22-07-2019: Er zijn c. 80 reacties geplaatst, vrijwel allemaal positief over het invoeren van VFR buiten UDP. Dit kunnen er natuurlijk nog veel meer worden! 

Nieuws & Publicaties Overzicht