Gezamenlijk besluit: Fly-In 2019 gaat door

Met grote verslagenheid heeft AOPA kennisgenomen van het tragische vliegongeluk van afgelopen vrijdag waarbij de vliegerwereld twee van haar leden heeft verloren. Beide vliegers waren thuis bij het Vliegend Museum Seppe en de Vliegclub Seppe. 

Zaterdag, 29 juni, is de Fly-In van AOPA op Breda International Airport. In de voorbereiding daarvan heeft AOPA nauw samengewerkt met de luchthaven, het museum en de vliegclub. In goed onderling overleg is besloten de Fly-In door te laten gaan. Tijdens deze dag zullen we op gepaste wijze stilstaan bij het tragisch ongeval.

AOPA Netherlands wenst de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit plotselinge verlies.

Nieuws & Publicaties Overzicht