Q&A ministerie: Brexit

Het uittreden van het VK uit de EU gaat gepaard met enkele onduidelijkheden. Om onze leden zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen heeft AOPA een reeks vragen voorgelegd aan het ministerie van I&W. De antwoorden ontvingen wij van het Directoraat-generaal Luchtvaart & Maritieme zaken (DGLM).

 

De onderstaande beantwoording geldt enkel in het geval van een no deal Brexit. Op dit moment houden we er rekening mee dat die per 13 april a.s. zou kunnen ingaan. Indien er wel een terugtrekkingsovereenkomst tot stand komt, dan blijft de EU wet- en regelgeving van toepassing op het VK tot en met 31 december 2020 en blijft de situatie tot dat moment zoals die nu is.

 

Q: Welke gevolgen heeft een Brexit op de door het VK afgegeven medicals voor houders van EU brevetten?

 

A: Een door de CAA uitgegeven VK medical moet worden omgezet naar een medical uitgeven door de relevante autoriteit van een EU-lidstaat om te kunnen blijven vliegen in een kist geregistreerd in een EU lidstaat, in combinatie met een EU brevet uitgegeven door een ander land dan het VK. In Nederland kan een dergelijke omzetting worden aangevraagd bij het KIWA.

 

Q: Welke gevolgen zijn er voor de in de EU uitgegeven medicals voor VK brevetten?

 

A: Het is aan het VK om te bepalen hoe hiermee om te gaan. De CAA heeft een uitgebreide website met informatie over de gevolgen van een no deal Brexit (link).

 

Q: Welke gevolgen heeft de Brexit op mensen die met EU FI of FE privileges in het VK les geven en mensen die met een VK afgegeven EU FI FE aantekening in de EU activiteiten ontwikkelen?

 

A: Om van EU FI of FE aantekeningen afgegeven door de CAA gebruik te kunnen maken, moet deze worden omgezet naar een aantekening uitgegeven door de relevante autoriteit van een EU-lidstaat. Voor de wijze waarop het VK omgaat met deze aantekeningen uitgegeven door een ander EU lidstaat verwijs ik u naar de VK CAA.

 

Q: Iemand heeft een geldig EASA brevet ontvangen van de CAA, blijft dit document geldig?

 

A: Een door de CAA uitgegeven brevet moet worden omgezet naar een brevet uitgegeven door de relevante autoriteit van een EU-lidstaat om te kunnen blijven vliegen in een kist geregistreerd in een EU lidstaat. Voor de wijze waarop het VK omgaat met dit brevet verwijs ik u naar de VK CAA.

 

Q: Iemand vliegt op een G geregistreerde kist met een EU brevet in Nederland of in de EU blijft dat mogelijk?

 

A: Het is aan het VK om te bepalen hoe hiermee om te gaan.

 

Q: Iemand vliegt met een PPL afgeven door het VK op een G geregistreerde kist in Europa. De kist in in Nederland gestationeerd. Mag dat? Welke invloed heeft de Brexit?

 

A: De Brexit heeft geen invloed op de in de vraag genoemde situatie.

 

Q: Iemand heeft een G geregistreerd luchtvaartuig die in Nederland gestationeerd is. Hoe moet hij/zij omgaan met het onderhoud na de Brexit?

 

A: Ook hiervoor geldt dat het aan het VK is om te bepalen hoe hiermee om te gaan.

 

Q: Zijn er wijzigingen met betrekking tot het onderhoud (en bevoegdheden voor onderhoudstechnici) aan G geregistreerde vliegtuigen die binnen de EU vliegen te verwachten? Idem voor VK bevoegdverklaarde technici die in Europa werken?

 

A: VK onderhoudstechnici met een door de CAA uitgegeven licentie moeten deze omzetten naar een licentie uitgegeven van de relevante autoriteit van een EU lidstaat om aan vliegtuigen geregistreerd in de overige EU staten te mogen blijven werken. Voor de wijze waarop het VK omgaat met deze aantekeningen verwijs ik u wederom naar de VK CAA.

 

 

 

Nieuws & Publicaties Overzicht