AOPA ontstemd over beperking toegang Schiphol CTR

Vandaag maakte LVNL kenbaar dat het bijna niet meer mogelijk is dat een recreatieve VFR-vlucht toestemming krijgt om het luchtruim van luchthaven Schiphol te kruisen. Opnieuw wordt de GA verrast door een verstrekkende maatregel. Vliegverboden die met name de GA raken, worden zonder fatsoenlijke toetsing vooraf (in de vorm van bijvoorbeeld een risk assessment) of consultatie van de sector, van de één op de andere dag opgelegd. Het betreft hier naar het oordeel van AOPA een buitenproportionele reactie, die waarschijnlijk onder druk tot stand is gekomen. Het is AOPA bekend dat er incidenten zijn geweest met kruisend VFR-verkeer, waarbij niet altijd de vlieger een verwijt treft. Deze incidenten zijn naar ons oordeel niet van dien aard geweest dat deze verstrekkende maatregel is te rechtvaardigen. Ook AOPA streeft naar een veilig luchtruim. Wat echter nu dreigt is dat die veiligheid kennelijk volgens LVNL alleen maar gewaarborgd kan worden door middel van een (verkapt) vliegverbod. Dat is niet de weg die we moeten inslaan. LVNL bedient zich van de slogan “Samen luchtvaart mogelijk maken”. Helaas is met de maatregel die nu wordt genomen het tegenovergestelde het geval. AOPA zal zich beraden. We zullen (constructief) het gesprek met LVNL aangaan en ondertussen op zoek gaan naar maatregelen die wel proportioneel zijn en tegemoet komen aan de zorgen die er kennelijk leven, voor zover die reëel zijn en het binnen onze macht ligt die weg te nemen.

 

U kunt reageren op dit bericht met de button rechts boven.

Nieuws & Publicaties Overzicht