Update politieke programma's

Zie: Lees meer

De politieke programma’s voor de provinciale verkiezingen hebben we doorzocht naar beleid voor de luchtvaart en de GA in het bijzonder. Er zijn standpunten over de grote luchtvaart. Zelden troffen we beleidsrichtingen aan die de GA en de groene velden aangaan. Dat betekent dat de GA voor de provinciale politiek onder de radar blijft.

De windturbines raken ons wel, helaas wordt dat niet herkend.

De GA wordt niet gezien door de provinciale politici die daarover wel besluiten moeten nemen.

Als er een luchtvaartpunt op de agenda komt kunnen we onze  kennis samen met de vliegclubs en de vliegers leveren.

De provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland hebben we maandag 11 maart al aan u gerapporteerd en vindt u op de website onder het kopje Nieuws.

De standpunten van de provincies Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vindt u, gezien de omvang, gebundeld in het volgende document. 

https://www.aopa.nl/userfiles//nieuws/1021_standpunt_politieke_partijen_luchtvaart.docx

Nieuws & Publicaties Overzicht