AOPA praat mee over toekomst Nederlandse luchtvaart!

In dit artikel vindt u een link naar een gezamenlijke zienswijze van AOPA, NACA en KNVvL naar aanleiding van het ontwerp luchthavenbesluit Lelystad

Er wordt momenteel een maatschappelijk debat gevoerd over de toekomst van de Nederlands luchtvaart. Na een enorme groei de laatste jaren, gaan er vanuit de samenleving steeds meer geluiden op die groei te beteugelen. Ook de voorstanders van een krimpscenario roeren zich. De discussie richt zich met name op de grote luchtvaart, Schiphol in het bijzonder. Maar de effecten voor de General Aviation in Nederland kunnen significant zijn. Denk alleen maar aan de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad.

Gelukkig betrekt de Nederlandse overheid AOPA in de verschillende discussies. Zo maakt AOPA deel uit van de klankbordgroep die in het kader van de Luchtvaartnota in het leven is geroepen; dragen onze experts serieus bij aan het ontwerp van het Nederlands luchtruim en zijn we, evenals KLM, Schiphol, LVNL, TU Delft en het NLR, als partij betrokken bij het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart. Het goede nieuws is dat de General Aviation een prominentere plaats aan de verschillende tafels heeft gekregen. Dat geeft overigens geen enkele garantie. De zorgen over de verdrijving van de GA zijn zeker nog niet weggenomen. Sterker nog, het is nog steeds niet duidelijk wat het lot is van de GA op Lelystad. Het aantal vliegtuigbewegingen op jaarbasis moet blijkens het ontwerp luchthavenbesluit daar terug van 100.000 vliegtuigbewegingen nu naar 46.500 op lange termijn. AOPA heeft samen met KNVvL en NACA naar aanleiding van dat besluit zienswijze ingediend. U treft die zienswijze hier aan.

 

 

Nieuws & Publicaties Overzicht