AOPA niet akkoord met "definitief" ontwerp VFR-routes Lelystad

Begin deze maand hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de LVNL het ontwerp van de VFR-routes van en naar Lelystad gepresenteerd. Dit resulteerde in de nodige kritiek.

Begin deze maand hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de LVNL het ontwerp van de VFR-routes van en naar Lelystad gepresenteerd. Die ziet u hier Het ontwerp werd als een definitief ontwerp gepresenteerd.

Vanuit de volle zaal kwamen veel kritische opmerkingen en vragen over het ontwerp van de VFR-routes en het proces van totstandkoming. AOPA heeft zowel vóór als tijdens de presentatie kritiek geuit op het ontwerp van de route. Ook heeft zij grote zorgen uitgesproken over capaciteitsbeperkingen die de routes tot gevolg zullen hebben. Het is duidelijk dat de voorgenomen bouw van windturbines in de Flevopolder in belangrijke mate bepalend is geweest voor het ontwerp. De (geplande) windturbines zullen van grote invloed zijn op (de veiligheid van) het VFR-verkeer van/naar en rond Lelystad Airport. AOPA vertrouwt erop dat uiteindelijk door de verantwoordelijke beleidsbepalers de juist afwegingen worden gemaakt en dat de bouw van windturbines in de polder niet zullen leiden tot operationele beperkingen.

Vanuit het Ministerie kwam de belofte om op de kritiek van de gebruikers en de belangenverenigingen terug te komen. Men weigerde echter de term "definitief" van het ontwerp te schrappen. Inmiddels is er namens het Ministerie, LVNL, CLSK en de luchthaven een reactie gegeven. De reactie kunt u hier lezen.

Nieuws & Publicaties Overzicht