Ook een EASA Brexit?

Met de naderende uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaan enkele onduidelijkheden gepaard. Zo is het maar de vraag of het V.K. onderdeel zal blijven uitmaken van EASA.

De Britse luchtvaartautoriteiten, luchtvaartmaatschappijen en de GA zijn er bij gebaat als ze deel blijven uitmaken van het EASA-systeem, al is het alleen al om de tijd en energie die in het ontwikkelen van EASA is gaan zitten. Deel uitmaken van het agentschap als niet-EU lidstaat is mogelijk, daarvan zijn Zwitserland en Noorwegen een voorbeeld. Daarvoor moet het V.K. echter wel het Europees Hof van Justitie erkennen als bevoegde rechter bij geschillen. Daarnaast zou het stemrecht in het EASA Commitee moeten worden opgegeven en moet er jaarlijks een vergoeding aan Brussel worden betaald voor het gebruik van de rechten. Deze drie voorwaarden maken een EASA Brexit aannemelijk. 

Terugtred uit EASA kan voor piloten en vliegtuigeigenaren invloed hebben. Als u in het bezit bent van een Brits brevet, of een Golf geregistreerd luchtvaartuig moet u op zijn minst nadenken over conversie en overschrijven van brevetten en registraties. Ook al is er een hoop onduidelijkheid, er valt te verwachten dat een EASA Brexit restricties met zich mee zal brengen. 

Martin Robinson, voorzitter van AOPA UK, is niet heel optimistisch. ‘The current info I have is that we will not remain a part of EASA. The Prime Minister said the future relationship with EASA is to be based on capabilities and the legal format will happen in the next phase of negotiations after the U.K. has left the EU.  . . . .  What a mess.’

Nieuws & Publicaties Overzicht