Facturen contributie 2019 verstuurd

Bij monde van de penningsmeester, de heer John van Asperen, willen we u laten weten dat de facturen inzake de contributie van het nieuwe jaar zijn verstuurd. 

Hebt u geen factuur ontvangen? Wilt u dan voor ons nagaan of uw huidige contactgegevens bij ons bekend zijn en indien nodig deze aanvullen. 
Als u vragen heeft over uw factuur of lidmaatschap kunt u contact opnemen met ledenadministratie@aopa.nl

Nieuws & Publicaties Overzicht