Global Reporting Format (baancondities)

Per 12 augustus aanstaande treden nieuwe EASA-regels in werking inzake het vaststellen en rapporteren van de conditie van de baan (Global Reporting Format). De nieuwe regels hebben als doel om door verbeterde en meer actuele informatie over de conditie van de baan 'runway excursions' te verminderen en is vooral op de grote commerciële luchtvaart gericht. 

Doordat de ICAO-regelgeving over hetzelfde onderwerp pas op 4 november 2021 in werking treedt ontstaat er een kleine periode met een dubbel systeem afhankelijk of het een gecontroleerde luchthaven is of niet. Voor de General Aviation is het van belang om te weten dat in deze periode dus met twee verschillende methoden van het rapporteren van de baanconditie wordt gewerkt. Om luchtvarenden hierop te attenderen wordt er een AIC hierover uitgebracht op 29 juli 2021. AOPA-leden krijgen hierbij alvast een sneak preview van de betreffende AIC. 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht