Vliegveiligheid

Melden van voorvallen

Als gevolg van EU Verordening 376/2014  (die in november 2015 van kracht werd) is het verplicht voorvallen binnen 72 uur te melden waarbij het goed is te weten dat de privacy van de melder wettelijk zijn beschermd. Meldingen kunnen variëren van opmerkelijke situaties, het afwezig zijn van Dutch Mil waardoor er niet de wettelijk verplichte FIS verstrekt wordt, tot bijna botsingen. Alles melden geeft mogelijkheid goede statistiek te plegen en maatregelen te nemen i.p.v. op ad hoc basis luchtruim te sluiten of buiten proportionele lokale beperkingen op te leggen.

De vlieger dient incidenten zelf te melden. Dat kan eenvoudig via dit formulier op de website van ILenT. 

Veiligheidspublicaties

  • European General Aviation Safety Team website:
    • EGAST Safety Leaflets
    •  Voorkom luchtruimschendingen 
    • EGAST (European General Aviation Safety Team) guide for RT phraseology for GA, de refresher hoe de RT werkt. Open het document in een aparte pdf reader dan kan door het document gebladerd worden.
Vliegveiligheid Overzicht