GA-sector streeft naar verruiming COVID-19 maatregelen

AOPA is in overleg met het Crisisteam Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te komen tot  versoepeling, op termijn, van de COVID-19 maatregelen. Door het Crisisteam is gevraagd hoe de sector denkt in te spelen op de ‘1,5 meter samenleving’. AOPA heeft hierover nauw overleg gevoerd, zowel met de 18 bij haar aangesloten motorvliegclubs als met NACA en KNVvL. NACA heeft eerder door middel van een webformulier belanghebbenden de mogelijkheid gegeven om input te leveren. Daar is goed op gereageerd. Een eerste concept van het protocol ligt nu bij het Crisisteam voor een pre-toets.

Bij de vliegclubs is het besef aanwezig dat de ‘poorten’ vanwege het besmettingsrisico niet op korte termijn weer volledig kunnen worden opengegooid. Op dit moment bestaat de mogelijkheid om solo te vliegen of met huisgenoten (zie NOTAM). De vliegclubs willen graag dat de lusvluchten weer kunnen beginnen. Er wordt door AOPA hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. In de GA is een gegeven dat tijdens het vliegen een afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden. In het concept-protocol is aangegeven hoe men daarmee straks in de praktijk denkt om te gaan (van het afleggen van verklaringen tot het dragen van handschoenen en/of maskers).

Er is op 24 april overleg geweest in IAOPA verband. Daaruit bleek dat sommige Europese landen geen beperkingen kennen wat betreft lusvluchten. In noord Duitsland, Zweden, Finland zijn lesvluchten toegestaan; in andere Europese landen (en deelstaten) gelden beperkingen die verder gaan dan in Nederland.

De huidige maatregelen gelden tot 20 mei.

Nieuws & Publicaties Overzicht