Minister gaat akkoord met zwaardere MLA

Afgelopen week heeft de Minister van I&W een brief naar de Tweede Kamer kamer gestuurd waarin zij kenbaar maakt dat zij het voornemen heeft om een zogenoemde Opt Out voor Micro Light Aircraft (MLA) tot 600 kilogram goed te keuren.

Wij hebben de afgelopen maanden (en langer) onderhandelingen gevoerd met het ministerie om MLA met een hogere MTOM dan nu is toegestaan onder nationale wet- en regelgeving te brengen. Nu is 450/472,5 kilogram toegestaan; dat zal 600 kilogram moeten worden. Daarvoor konden we gebruik maken van een regel in de Basic Regulations, die de basis wetgeving voor de luchtvaart is (Basic Regulations artikel 2 lid 8 (Opt Out).

 

De Basic Regulations sluiten aan op onze wens om het vliegen aantrekkelijker te maken voor nieuwe vliegers en het vliegen met een formeel (te) zwaar beladen MLA aan te pakken. Daarmee kunnen we voor veel MLA-vliegers, die buiten de MTOM limieten vliegen, een probleem oplossen.

Wat zijn nu de tekst van de Opt Out regeling aan het afmaken en aan het fine tunen. Daarna gaat deze naar de Minister ter ondertekening en wordt de regeling vastgelegd in een mededeling naar EASA en de EU.

In de nu voorliggende tekst wordt een aantal zaken geregeld:
De nieuwe MTOM voor MLA wordt voor tweezitters 600 kilogram (650 kilogram voor watervliegtuigen). Deze vliegtuigen moeten voorzien zijn van een document (certificaat) van de Duitse luchtvaartautoriteit. De gesprekken zijn nog gaande over certificaten afgegeven door de Tsjechische en Britse  autoriteiten.
De bestaande vliegtuigen, die een technisch aanpasbare toegelaten MTOM hebben, kunnen onder voorwaarden door de fabrikant en de Duitse luchtvaart autoriteit worden aangepast. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, zullen wij op een later tijdstip communiceren.

Het volgende onderwerp in de besprekingen is het brevet dat je nodig hebt om met een MLA te mogen vliegen. In Nederland heb je daarvoor een RPL nodig. Wij zijn in gesprek met het ministerie om ook de EU brevetten geldig te maken voor het vliegen op een Nationaal geregelde MLA. Meer nieuws hierover volgt zodra dit beschikbaar is.

Alle uren gevlogen op een MLA (zie Basic Regulations Annex 1 onder (e)) tellen mee voor de recency-eis voor LAPL (A) en PPL (A). Dit geld ook voor luchtvaartuigen die vallen onder de Basic Regulations artikel 2 lid 8 (dat zijn de vliegtuigen die onder de Opt Out vallen). De luchtvaartuigen die vallen onder de Opt Out (Basic Regulations artikel 2 lid (8) kunnen niet gebruikt worden voor het behalen van nieuwe ratings. De luchtvaartuigen (in dit geval MLA) moeten wel aan de definitie van SEP voldoen. Onze logica is dat als de uren toch tellen, je net zo goed ook de brevetten kunt accepteren. Dat is dus nog niet het geval maar dat is wel onze insteek.

Vragen? Neem contact met ons op via MLA@aopa.nl of gvmtaffairs@aopa.nl

Nieuws Overzicht