Kwartaalrapportage april-juni OVV

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft recentelijk de tweede kwartaalrapportage van 2019 uitgebracht. U vind de rapportage als u op Lees meer klikt, en dan onder Downloads. In het tweede kwartaal van 2019 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid zestien beperkte luchtvaartonderzoeken opgestart. Dit betreffen, op twee na, allemaal onderzoeken naar voorvallen in de kleine luchtvaart.

Vanuit AOPA willen we u nog eens op het hart drukken voorvallen te melden. 

Een luchtvaartvoorval is elke veiligheid gerelateerde gebeurtenis die: 

  • een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt of zou kunnen brengen,
  • in het bijzonder een ongeval of een ernstig incident omvat.

.

Downloads:

Nieuws & Publicaties Overzicht