Contributie 2018

De contributie voor een heel jaar lidmaatschap van AOPA Netherlands bedraagt € 85. U kunt lid worden per eerstvolgende kwartaal en betaalt dan alleen de resterende kwartalen tot aan het einde van het lopende jaar.

Leden die in het buitenland betalen € 95.

Contributie wordt jaarlijks rond medio december geïncasseerd op factuur die begin december wordt verzonden. Opzeggingen moeten minstens 4 weken voor einde van het kalenderjaar gedaan worden bij ledenadministratie@aopa.nl