Tom van der Meulen ontvangt Fiets van Messel-award

Tijdens de Soesterberg Luchtvaartdagen in het Nationaal Militair Museum is de 2-jaarlijkse Fiets van Messel Award tot zijn eigen grote verrassing uitgereikt aan Tom Karst van der Meulen wegens zijn grote verdienste voor de promotie en instandhouding van de historische luchtvaart. Van der Meulen organiseert iedere twee jaar de Oostwold Airshow, het grootste evenement van historische vliegtuigen in Nederland.

De prijs is een ets van kunstenaar Leentje Linders en is genoemd naar Gerson “Fiets” van Messel (1902-2000). Van Messel was een van de pioniers van de Nederlandsche luchtvaart, die in 1924 op eigen verzoek werd overgeplaatst van het Korps Wielrijders naar de Luchtvaart Afdeling, de voorloper van de Koninklijke Luchtmacht. “Fiets” was voor en na zijn pensionering bij de KLM in 1962 een belangrijk pleitbezorger voor de historische luchtvaart.

De Award werd uitgereikt door Martin Schröder (87), voormalig piloot en oprichter van Martinair. In zijn speech noemde hij de tegenstelling tussen enerzijds de mensen en organisaties, die zich inzetten om ons erfgoed te koesteren en anderzijds het gebrek aan steun van zowel overheid als bedrijfsleven. Daarbij verwees hij naar het belang van historisch erfgoed. Schröder: “Een land dat zijn verleden niet koestert, is zijn toekomst niet waard!”

Christiaan Soeteman, voorzitter van de Nationale Federatie Historische Luchtvaart, sloot hierop aan en roemde het doorzettingsvermogen van de prijswinnaar om ondanks de langzamerhand verstikkende regelgeving ook in 2019 weer een Airshow in Oostwold te organiseren. Soeteman sprak zijn teleurstelling uit dat er geen toestemming was verleend om tijdens deze Soesterberg Luchtvaartdagen de vele historische vliegtuigen ook daadwerkelijk te laten vliegen. Hij wees erop dat juist de luchtvaart er voor gezorgd heeft dat dit een natuurterrein is gebleven en het niet is verworden tot woning- of industrieterrein. Hij deed een oproep aan de eigenaar, Utrechts Landschap, om verantwoordelijk om te gaan met de historische waarde van dit bijzondere terrein. Deze werd eerder die middag door militair-historicus Rolf de Winter in zijn lezing uitvoerig toegelicht. Soeteman: “Natuur en luchthaven kunnen zeer goed met elkaar samen gaan mits één en ander goed wordt afgestemd. Het voorgenomen plan om enkele dagen per jaar in goede harmonie historische luchtvaart activiteiten in te plannen zou toch echt mogelijk moeten zijn. Het zal voor zowel natuur- als luchtvaart liefhebbers een win-win situatie creëren.”

Soeteman vermeldde de goede samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de Regeling Historische Luchtvaart aan te passen. Dit is nodig omdat er binnen de Europese Unie nieuwe wetgeving is neergelegd. 
Hij sprak de hoop uit dat het restrictieve beleid rondom sluiting van grenzen voor historische vliegtuigen met Europese bevoegdheidsverklaringen spoedig verleden tijd zal zijn. Soeteman: “Het is niet van deze tijd dat het hele Europese luchtruim bereikbaar is voor Europese historische vliegtuigen maar dat alleen Nederland haar grenzen sluit en zich niet

bereid verklaart om Europese bevoegdheidsverklaringen te erkennen. Alle erkenningen in het buitenland voldoen aan lokale nationale wetgeving die weer voldoet aan de Europese wetgeving waar ook Nederland aan dient te voldoen. Deze situatie brengt mij het schaamrood op de kaken. Door schaamte maar ook door ergernis.”

Soeteman sprak de hoop uit dat de toegenomen belangstelling voor het nationaal mobiel erfgoed zal resulteren in een oplossing voor zowel de regelgeving als het kunnen behouden daarvan.

Reacties

(2)
Interessant!
13 september 2018
Kijk het eerste artikel!
1 september 2018
Nieuws & Publicaties Overzicht