Nieuwe EASA Basic Regulation goedgekeurd

Het Europees Parlement heeft eindelijk de nieuwe EASA Basic Regulation goedgekeurd. Daarmee komt lichtere, beter afgestemde regelgeving voor GA dichterbij.
De nieuwe EASA Basic Regulation vervangt de bestaande versie (216/2008). De volgende stap is het formeel goedkeuren van de regelgeving door de afzonderlijke lidstaten. Is dit eenmaal gebeurd, dan wordt de regelgeving gepubliceerd en binnen twintig dagen actief.
De tekst van de nieuwe regelgeving bevat expliciete voorwaarden voor efficiënte certificatieprocedures, en een herziene rol van EASA op het gebied van handhaving, veiligheid en onderzoek. 
AOPA bestuurslid Karel Abbenes is blij met het nieuws uit Brussel: "De certificatie en het gebruik van niet-gecertificeerde onderdelen en luchtvaartuigen worden gemakkelijker. Dat wil weer zeggen dat het toelaten van bestaande en nieuwe luchtvaartuigen in het EASA-regime gemakkelijker en wellicht ook goedkoper wordt!"
Wat de nieuwe regelgeving nog meer betekent voor de GA, met name op het gebied van Annex 1-vliegtuigen (voormalig Annex 2) en MLA luchtvaartuigen, wordt door AOPA verder onderzocht. Daarover later meer.
Nieuws & Publicaties Overzicht