Internetconsultatie verbod nachtvliegen

Kamerlid Kröger (GroenLinks) heeft een initiatiefwet ingediend "Verbod Nachtvliegen".

Hoewel het merendeel van onze achterban niet uitgebreid geraakt zal worden, hebben wij toch gemeend een zienswijze te moeten indienen, omdat een zo algemeen verbod niet passend is. Voorts wordt bij een totaal verbod elke uitzondering onmogelijk, of verzanden wij in een onbeheersbare hoeveelheid ontheffingen met alle bureaucratische gevolgen van dien. Zie hieronder onze ingediende visie.

Geachte lezer,
Hierbij maken wij bezwaar tegen het voornemen alle vliegvelden in Nederland vliegbeperkingen op te leggen met betrekking tot het gebruik na 23.00 lokale tijd en voor 06.00 uur lokale tijd.
De maatregel is te generiek en doet geen recht aan de belangen van vliegers om (bij gelegenheid) tussen betreffende tijdstippen te kunnen landen en/of te vertrekken.
Op vliegvelden worden soms ook voor trainingsdoeleinden tussen betreffende tijdstippen vluchten gemaakt en/of om bepaalde bevoegdheden (instrument/night ratings) up-to-date gehouden. Vliegers moeten in staat zijn om vanuit het buitenland komend op de Nederlandse velden te kunnen landen (of naar een Nederlands vliegveld te kunnen uitwijken). Het gaat daarbij niet (alleen) om grote passagiersvliegtuigen maar ook om kleinere 1 of 2 motorige vliegtuigen. Ik zie dat het vliegen tussen 23.00 en 06.00 uur op veel vliegvelden buiten Nederland wel is toegestaan. Door dit te verbieden in Nederland wordt het level playing field nog meer ten nadele van de Nederlandse luchtvaart aangetast. Dat is niet acceptabel.
Wij zouden ons kunnen voorstellen dat er per vliegveld een geluidsmaximum wordt gesteld waar vliegvelden binnen moeten blijven. Een soort abonnement waar bij iedere nachtvlucht een stukje van opgebruikt wordt tot het maximum bereikt is.
Ook is denkbaar dat voor vluchten tussen de betreffende tijdstippen bepaalde afwijkende naderings- en vertrekprocedures (routes/hoogte) gelden, teneinde eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken.
Voorzien is in een transitie naar hybride/elektrisch voortgedreven vliegtuigen. Deze toestellen produceren duidelijk minder geluid dan de huidige toestellen. De transitie naar dit soort toestellen wordt niet bevorderd door het vliegen in Nederland verder aan banden te leggen.
Een generiek verbod gaat te ver (is te absoluut) en houdt geen rekening met de gerechtvaardigde belangen van de Algemene Luchtvaart, vliegscholen, vliegclubs en individuele vliegers.
Wij verzoeken u deze maatregel niet in te voeren en meer specifieke wet en regelgeving te maken per vliegveld waarbij de belangen van de gebruikers en de omwonenden zorgvuldig wordt afgewogen. Deze voorstellen zijn te generiek, te algemeen onafgewogen en daarom onjuist.

Vriendelijke groet,
AOPA Netherlands

Nieuws Overzicht