Airspace Infringements Lelystad CTR vragen om aandacht

LVNL heeft inzage gegeven in de airspace infringements die de voorbije maanden hebben plaatsgevonden in het Nederlands luchtruim. Opvallend daarbij is het grote aantal schendingen van de Lelystad CTR. Getracht wordt meer zicht te krijgen op de oorzaken van de luchtruimschendingen. In dat kader worden vliegers ook gebeld. AOPA juicht die aanpak toe. Grafieken zeggen niet zoveel over de oorzaak. Je kunt er slechts naar gissen. Een aantal opvallende voorvallen: meerdere vliegers vlogen bij het verlaten van de CTR (na een frequency change) weer terug de CTR in. Voorts een aantal vliegers dat ínbound Mike, na initieel radiocontact met Lelystad Tower, aan de noordkant de 'hoek' afsnijdt en daarbij de CTR binnendringt. De presentatie waarin de betreffende gebieden zijn weergegeven tref je hieronder aan (via de hyperlink). Ook bij Eelde zijn er relatief veel infringements geweest. 

Downloads:

Nieuws & Publicaties Overzicht