Ook Nederland voert Listening Squawks in

In navolging van onder meer het VK en Duitsland voert ook Nederland ‘Listening Squawks’ in. De officiële benaming is Frequency Monitoring Code (FMC). De invoering is vooralsnog door LVNL gepland op 18 juni 2020. 

Aanvankelijk dreigde de LVNL verdere beperkingen aan VFR-verkeer op te leggen in verband met de luchtruimschendingen rond de grote Nederlandse luchthavens, Schiphol daarbij voorop. Ook het veroorzaken van Traffic Alerts en het risico van wake vortex situaties rond Schiphol, waren aanvankelijk voor LVNL redenen om het verder uitbreiden van het gecontroleerde gebied 

rond met name Schiphol ten nadele van VFR-verkeer ernstig te overwegen. 

AOPA heeft zich – om dat te voorkomen – sterk gemaakt voor de invoering van FMC en uiteindelijk is de LVNL daarin meegegaan. Uitbreiding van het gecontroleerd gebied rond Schiphol is daarmee niet meer aan de orde. Wel rekent LVNL erop dat de invoering van FMC zal leiden tot een flinke afname van het aantal luchtruimschendingen.

Hierbij tref je het pamflet aan dat binnenkort breder zal worden gepubliceerd en wat inzicht geeft in wat FMC allemaal behelst. 

AOPA, KNVvL en NACA werken nauw samen met LVNL, CLSK en andere instanties om het aantal luchtruimschendingen terug te brengen. Luchtruimschendingen zijn voor LVNL/CLSK (terecht) een ‘hot topic’. 

Door AOPA is in het overleg als relevante factor benadrukt dat Nederland rijkelijk veel (omvangrijke) gecontroleerde gebieden kent en daarmee dus een complexe luchtruimstructuur (met name in vergelijking met Duitsland). Voor dat aspect is ook een werkgroep in het leven geroepen, die onder leiding staat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Nieuws & Publicaties Overzicht