Raad van State buigt zich over vliegverbod Deltawateren

Afgelopen vrijdag werd door de ABRvS het beroep van AOPA en KNVvL behandeld in zake de vliegverboden. ´Lees meer´ voor het verloop van de zitting.

 

Afgelopen vrijdag werd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep van AOPA en KNVvL behandeld in zake de vliegverboden die door de Minister van LNV eind 2016 zijn ingesteld boven de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren (Deltawateren). Er werd tijdens de zitting veel aandacht besteed vooral aan juridische elementen (hoe verhouden het luchtrecht en het natuurbeschermingsrecht zich tot elkaar wat betreft de indeling van en de zeggenschap over het luchtruim?), maar ook aan elementen als de kenbaarheid van vliegverboden voor vliegers (wie is verantwoordelijk voor de publicatie van een vliegverbod?). Feit is dat de vliegverboden, bijna twee en een half jaar nadat deze zijn ingesteld, nog steeds niet op de navigatiekaart zijn ingetekend.

 Ronald Schnitker, voorzitter van de KNVvL en luchtrecht-specialist, trad op als gemachtigde van AOPA en KNVvL. Namens AOPA was voorzitter Mark Rademaker aanwezig.

 

 In beginsel wordt binnen zes weken uitspraak gedaan, maar uitstel met nog eens zes weken is mogelijk.

Nieuws & Publicaties Overzicht