Herinnering ALV 6 april

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar op 6 april van 11:00-13:00 uur plaats op Breda int. Airport (Seppe) bij Vliegclub Seppe. U kunt zich aanmelden voor deze vergadering via de agenda op de website, wel eerst even inloggen. Zie 'lees meer' voor het programma. 

 

De agenda luidt als volgt:

  • Opening door de voorzitter
  • Mededelingen
  • Vaststellen notulen 79ste ALV
  • Financiële verantwoording 2018
  • Korte terugblik diverse bestuursleden
  • Bestuursverkiezingen:  Ary Stigter is kandidaat bestuurslid voor de positie van secretaris, we zoeken nog een bestuurslid voor PR
  • Rondvraag en sluiting
Nieuws & Publicaties Overzicht