Stil, bij Dutch Mil

Recentelijk meldde een bevlogen lid dat er op een dag in het begin van november door AOCS Nieuw Milligen (beter bekend als Dutch Mil) geen diensten werden verleend aan IFR verkeer. Nu kennen we de perikelen op het gebied van het VFR verkeer maar dit was ook voor AOPA een nieuwe.

Uiteraard hebben we gelijk om opheldering gevraagd. AOPA beschikt over goede contacten, opgebouwd met diverse overheidsinstanties en dienstverleners dus een brief was snel verstuurd. Complimenten voor Dutch Mil want het antwoord kwam zeer snel. Er is op 10 november inderdaad sprake geweest van de opschorting van dienstverlening aan IFR verkeer voor vier periodes van een half uur. De beslissing om dienstverlening aan IFR verkeer op te schorten is een laatste middel geweest om het militaire personeel, bij extreme schaarste, een verplicht rustmoment te geven. Die dag zagen de verkeersleiders van Dutch Mil geen andere uitweg. We zijn blij met de oprechtheid, ook al zijn we verre van opgetogen over de inhoud.

Er bestaat een wettelijke taak om dienstverlening te leveren en er zijn wellicht andere mogelijkheden om de crisis op te lossen. Uiteraard zijn dit opmerkingen vanaf de zijlijn, we kennen immers de werkomstandigheden en de roosters niet maar constateren wel dat de betrokken vlucht al geactiveerd was en de vlieger niet bekend was met de sluiting van het luchtruim. De insteek van AOPA is om opbouwend mee te denken in oplossingen en op korte termijn zal er een antwoordbrief worden gestuurd aan onze liaison (mooi militair woord) bij Dutch Mil met onze inzichten en mogelijke oplossingsrichtingen. Uit de correspondentie blijkt overigens niet dat de problemen zijn opgelost. Het is dus zeer wel mogelijk dat er aan IFR verkeer in het verantwoordelijkheidsgebied van Dutch Mil meer vertraging zal worden uitgedeeld. Mocht u worden geconfronteerd met vertraging door Dutch Mil tijdens een IFR vlucht dan horen we dat graag. Wordt vervolgd.... 

Nieuws & Publicaties Overzicht