Kwartaalmonitor luchtvaart

Het CBS publiceert 4 keer per jaar zijn bevindingen op het gebied van de groei van luchtvaart. Vorige week werden de cijfers bekend van het derde kwartaal van 2018. 

De kwartaalmonitor omvat meerdere onderwerpen. Hieronder volgt het gedeelte dat op vliegbewegingen op de  GA-velden ziet. Alle gegevens kunt u hier terugvinden.
Opmerkelijk is de relatieve daling in het derde kwartaal op vliegveld Hilversum. De grasbanen hadden het in de zomer te verduren tijdens de droogte en in de winter vormde zich juist modder en nattigheid.  

Vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

In het derde kwartaal lag het totaal aantal vliegbewegingen op de kleine luchthavens 7,4 procent hoger dan een jaar eerder. Deze stijging komt voor rekening van de niet-commerciële vluchten (90 procent van alle vliegbewegingen op de kleine luchthavens). Deze vluchten namen in het derde kwartaal toe met 10,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. De niet-commerciële vluchten hebben geen winstoogmerk en bestaan voornamelijk uit les- en oefenvluchten (46,6 duizend) en privévluchten (39,8 duizend). 
De commerciële vluchten op kleine luchthavens namen af met 7,2 procent. Commerciële vluchten, vluchten met een winstoogmerk, bestonden in het derde kwartaal van 2018 voor 81 procent uit rondvluchten (8,7 duizend).

 

Nieuws & Publicaties Overzicht