IAOPA Enquete - uw input is nodig!

Er is helaas nauwelijks data en statistiek voorhanden wat betreft de General Aviation in Europa. Daar willen we met IAOPA Europe verandering in brengen, bijvoorbeeld om veiligheids- en economische analyses mogelijk te maken. Daarbij is uw hulp nodig!

Het invullen van deze enquete kost u ongeveer 15 minuten. Met de data wordt vertrouwelijk omgegaan, binnen de kaders van de GDPR regelgeving, en uitsluitend gedeeld met belangenbehartigers van de General Aviation. 
Aan het einde van de enquete wordt u vrijblijvend om contactgegevens gevraagd. Op deze manier hopen we een vaste groep op te bouwen waarmee we regelmatig onderzoek kunnen faciliteren en bijvoorbeeld trends kunnen monitoren.

U kunt de enquete (in het Engels) hier vinden. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Nieuws & Publicaties Overzicht