Radiobakens in Nederland verdwijnen

Er is een nieuwe uitvoeringsverordening van de EU (EU 2018/1048) waarin de luchtverkeersleiding dienstverleners gewoon moeten zorgen dat zij prestatie gebaseerde navigatie (PBN) toepassen bij het verlenen van diensten voor luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatie. Dat heeft gevolgen voor de behoefte aan functionerende radiobakens.

In dit kader  zullen waarschijnlijk alleen de bakens EEL, RTM, SPL en MAS in Nederland de lucht blijven. Alle overige bakens (VOR’s, NDB’s en locators) gaan in dat geval weg. De termijn is eind 2020 waarbij alles wat hiervoor niet genoemd is zal zijn verdwenen. RKN gaat bijvoorbeeld al over zes maanden weg. Het idee is om te proberen nog één conventionele route per runway over te houden. Dat geldt overigens niet voor EHLE wat geheel RNAV zal worden. Dit is echter nog niet definitief.

Het enroute verkeer zal op basis van RNAV 1 worden afgehandeld, zoals dat nu ook al verplicht is naar Schiphol.

AOPA heeft aangegeven bij LVNL dat over de volgende zaken nog onduidelijkheid bestaat:
- de minimaal vereiste apparatuur (er is straks geen ADF meer nodig?);
- aan welke certificatie deze apparatuur dan dient te voldoen,
- invoering van ADS-B.

We houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen. Meer hierover op het congres op 9 november op Schiphol-Oost. 

Nieuws & Publicaties Overzicht