AOPA maakt bezwaar tegen luchtruimbeperkingen APROC

Op 5 juni heeft AOPA officieel bezwaar ingediend tegen de luchtruimbeperkingen die werden ingesteld voor de militaire APROC-oefeningen.

 
U kunt de brief hier downloaden. Uit de eerste reactie van CLSK blijkt dat men bereid is om in de toekomst overleg te voeren met AOPA om dit soort situaties te voorkomen.
 
Het bezwaar van AOPA richt zich op de ontijdige publicatie en de rigoreuze manier waarop grote delen van het luchtruim en zelfs Nederland ontoegankelijk zijn gemaakt. 
Ondanks eerdere verzoeken van AOPA om TGB’s ruim voor de activeringsdatum te publiceren, zat er slechts drie dagen 'separatie' tussen publicatie en activering waarmee diverse tijdelijke laagvlieggebieden in werden gesteld ten behoeve van de oefening APROC.
 
Op 12 maart (!) is het eerste verzoek ingediend en pas op 25 mei verscheen het besluit in de Staatscourant. Men heeft 55 werkdagen nodig gehad om het voorstel uit te werken en vervolgens hebben wij, als GA-sector, drie dagen de tijd om het tot ons te nemen en het onderling te verspreiden. AOPA is van mening dat dit geen redelijke termijn is. Het niet tijdig tot ons kunnen nemen van dit soort informatie maakt het voorkomen van 'infringements' erg lastig. Samen met de Luchtmacht en de LVNL, tracht AOPA er alles aan te doen om luchtruim schendingen te voorkomen maar dit soort ontijdige publicaties werkt contraproductief.
 
Er restte ons dus niets anders dan formeel protest aan te tekenen tegen deze publicatie, met name tegen het tijdstip waarop dit gebeurde. Ook inhoudelijk heeft AOPA protest aangetekend. Voor de General Aviation sector is laagvliegen alles onder de 1000 ft MSL boven bebouwing en dergelijke, 500ft MSL daarbuiten. Het is dan ook verwonderlijk waarom de luchtmacht de bovengrens van de meeste oefengebieden voor "laagvliegen" vaststelt op 3000 ft MSL en zelfs FL65 voor een gebied in de buurt van De Peel. Op die manier heeft onze sector geen kans de gebieden bovenlangs te vermijden. Het voorstel van AOPA is om in de toekomst betrokken te worden bij de consultatie en dat er door de autoriteiten gebruik wordt gemaakt van de kennis en vaardigheden die binnen onze organisatie beschikbaar zijn.
Dat past volledig in de samenwerkingsovereenkomst die in april 2018 tussen AOPA, de LVNL en de Luchtmacht werd afgesloten. We hopen (en zullen blijven hameren) op beterschap.
Nieuws & Publicaties Overzicht